Skip to content
Sök

Så hanterar Kalix kommun coronavirusets utveckling

Uppdaterad: 2023-05-31 13:28

Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 sprider sig har Kalix kommun inrättat en krisledningsstab som följer utvecklingen och samverkar med berörda myndigheter, främst Region Norrbotten och länsstyrelsen. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Kommunen har ett lagreglerat geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar i planerings- och förberedelsearbetet för en samhällsstörning eller kris. Region Norrbotten har god beredskap för att kunna hantera fall i länet. Länets berörda myndigheter och kommuner samverkar för att ha beredskap för ett eventuellt förvärrat läge och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Gå till uppdateringarna

De flesta åtgärder har tagits bort men pandemin är inte över!

💉 Vaccinera dig mot covid-19.

🏠 Stanna hemma och undvik nära kontakter om du har symptom på covid-19.

↔ Undvik trängsel om du ännu inte har vaccinerat dig.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra på folkhälsomyndighetens hemsida.

Tänk alltid källkritiskt!

För att undvika ryktesspridning ber vi dig att endast dela information som bekräftats av ansvarig myndighet, region eller kommun.

Kalixpodden informerar om krisarbetet i Kalix

Ytterligare information

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd.

På deras webbplats finns alltid den senaste informationen om viruset och smittspridning samt frågor och svar på en mängd olika frågor om covid-19.

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Norrbotten ansvarig för smittskyddsfrågor. Smittskydd Norrbotten har regelbundet avstämningar med Folkhälsomyndigheten och andra regioner i Sverige. I Region Norrbotten finns också lokalt framtagna rutiner för hur fall av misstänkt infektion med det nya coronaviruset ska hanteras för att förhindra smittspridning.

Telefonnummer 1177

Vid misstanke om symptom (hosta, andningssvårigheter och feber) efter resa i områden där covid-19 sprids, stanna hemma och RING 1177. Ytterligare information finns på hemsidan för Vårdguiden 1177.

Telefonnummer 113 13

Du som inte uppvisar några symptom men ändå känner dig orolig kan alltid ringa 113 13, för svar på har allmänna frågor om covid-19 och om hur myndigheterna hanterar situationen.

I kristider måste vi värna både den fysiska och psykiska hälsan!

I denna stödlista framtagen av SKR:s uppdrag Psykisk Ohälsa finns kontaktuppgifter till stödlinjer, information och råd för alla åldersgrupper – exempelvis kring att möta oro, stärka social gemenskap och upprätthålla hälsosamma rutiner.

Myndigheten För Delaktighet har tillgänglig information om pågående smittspridning på sin hemsida. Här finns information på teckenspråk och lättläst svenska samt kommunikationskartor med symboler.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har på sin sida informationsfilmer om covid-19 utformade för elever i grundsärskolan.

UR (Utbildningsradion) har skapat piktogramfilmer om corona, specifikt för elever med inlärningssvårigheter.

Krisinformation.se has collected links to information from Swedish authorities about the coronavirus/covid-19 in several foreign languages.

Vårdguiden 1177 offers information in Arabic, Somali, Persian, Tigrinyan/Amarinja and Russian. The telephone line is open monday through friday, from 09:00 to 12:00 and 13:00 to 15:00. Call 08-123 680 00.

Folkhälsomyndigheten has translated their animated movies "Nu pågår vaccination av covid-19" and "Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?" into dari, arabic, english, persian, somali and tigrinyan.

Here you can also download current information pamphlets in a number of languages.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) has collected video clips of religious leaders talking about the covid-19 vaccinations. The movies where recorded in cooperation with MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) and Folkhälsomyndigheten.

Stödlinjer och telefonnummer

Barnens rätt i samhället är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer, som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Du som är under 18 år kan alltid ringa till Bris för att få prata med en kurator, om det är något du funderar mycket på eller behöver hjälp med.

✆ Ring 116 111.

För dig som är 65 eller äldre och behöver prata med någon.

✆ Ring 020-22 22 23.

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

✆ Ring 0200-239 500.

Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med. Telefonlinjen öppen nätter mellan 21.00 och 06.00.

✆ Ring 08-702 16 80.

Kvinnojouren och tjejjouren lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. Jourens personal kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen. Tjejjouren arbetar för tjejers rättigheter, och jobbar med frågor som våldtäkt, sexualitet och jämställdhet.

✆ Ring: 0923-132 71, 076-807 67 30 eller skicka e-post till kalix@roks.se.

En nationell stödtelefon som har öppet dygnet runt, årets alla dagar, för dig som utsatts för hot och våld. Samtal till kvinnofridslinjen syns inte på telefonräkningen och är kostnadsfria.

✆ Ring 020-50 50 50.

Kalix Församling
Behöver du prata med någon så finns Kalix församling där för dig. Välkommen att ringa till församlingens diakoner eller präster. Får du inget svar, lämna gärna ett meddelande så ringer de tillbaka.

Diakoner
Britta Petersson Hofverberg, 0923-698 03
Kirsi Gustafsson, 0923-698 12
Minna Miettinen, 0923-794 30

Präster
Antti Miettinen 0923-698 09
Hanna Johnselius 0923-698 10
Mattias Johnselius 0923-698 07
Susanne Wikström 0923-698 14

Jourhavande präst
Jourhavande präst, alla dagar 17.00-08.00.
✆ Ring: 112.

SOS-Telefonen
SOS-telefonen är en stödlinje som drivs av Svenska Kyrkan.

✆ Ring 031-800 650.

Socialjouren kan ge råd och stöd vid akuta sociala problem som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som handlar om barn och ungdomar som far illa prioriteras.

✆ Ring 010-444 05 00.

Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö- eller fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

✆ Ring 112.

Så hanterar Kalix kommun coronavirusets utveckling

Uppdaterad: 2023-05-31 13:28

Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 sprider sig har Kalix kommun inrättat en krisledningsstab som följer utvecklingen och samverkar med berörda myndigheter, främst Region Norrbotten och länsstyrelsen. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Kommunen har ett lagreglerat geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar i planerings- och förberedelsearbetet för en samhällsstörning eller kris. Region Norrbotten har god beredskap för att kunna hantera fall i länet. Länets berörda myndigheter och kommuner samverkar för att ha beredskap för ett eventuellt förvärrat läge och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Uppdateringar

Filtrera:
2022-08-17 11:35 - Notis

Höstdos av covid-19-vaccin från den 1 september

Från och med 1 september ges en höstdos av vaccinet mot covid-19. Äldre och personer i riskgrupp får boka tid först. Kom ihåg att vaccin skyddar dig mot allvarlig sjukdom!

Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2022-08-17 11:30 - Notis

Var vaksam på sjukdom inför skolstarten

Spridningen av covid-19 ökar i hela världen. Inför skolstarten rekommenderar Region Norrbottens smittskyddsläkare att föräldrar och barn fortsatt ska vara försiktiga, och stanna hemma vid sjukdom.

De flesta som får covid-19 får lindriga symtom som brukar gå över av sig själv. På 1177 hittar du som har lindriga symptom information om egenvård.

Taggar: Allmänheten, Vårdnadshavare
2022-01-31 15:43 - Notis

Ingen mer drop-in för provtagning i Kalix

Från och med måndag det 31 januari stänger drop-in för provtagning Covid-19/PCR. De som behöver testa sig ska i första hand boka egenprovtagning.

Vård- och omsorgspersonal, de som saknar e-legitimation eller av annan anledning inte kan gå till egenprovtagning kan boka tid för testning Kalix Hälsocentrals Luftvägsmottagning.

För att boka tid

Ring 0923-76280, tryck 9 - du blir uppringd för bokning.

Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2022-01-12 12:00 - Notis

Avstå gärna från besök till äldreboenden!

Just nu ökar antalet bekräftade fall av covid-19 i samhället. Vi vill därför begränsa besöken till vård- och omsorgsboenden för att, så långt som möjligt, hindra att smittan når omsorgstagare som bor där.

Genom att avstå från besök hjälper du oss att både skydda omsorgstagaren och kunna göra ett säkrare vårdarbete.

Undvik därför att besöka omsorgstagare på särskilda boenden och LSS-boenden samt kortidsenheten under de kommande veckorna, tills smittspridningen avtagit eller att annan information meddelas.

Detta handlar inte om regelrätt besöksförbud, men vi vädjar till anhöriga och bekanta om förståelse för vår avrådan om besök.

Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2022-01-10 11:22 - Notis

Konstaterade fall av covid-19 på Näsbygården

Kalix kommun har idag tre konstaterade fall av covid-19 på Näsbygården, som är ett särskilt boende för äldre. Smittan verkar i nuläget vara isolerad till en avdelning. Smittspårning och screening pågår. Brukarna mår idag bra och anhöriga är informerade.

Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper