Sök

Så hanterar Kalix kommun coronavirusets utveckling

Uppdaterad: 2021-11-18 08:58

Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 sprider sig har Kalix kommun inrättat en krisledningsstab som följer utvecklingen och samverkar med berörda myndigheter, främst Region Norrbotten och länsstyrelsen. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Kommunen har ett lagreglerat geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar i planerings- och förberedelsearbetet för en samhällsstörning eller kris. Region Norrbotten har god beredskap för att kunna hantera fall i länet. Länets berörda myndigheter och kommuner samverkar för att ha beredskap för ett eventuellt förvärrat läge och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Information från Kalix kommuns verksamheter

Så informerar Kalix kommun om bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter

Här kan du läsa om hur och vad vi berättar vid bekräftade fall av covid-19 inom våra verksamheter. Vi vill med denna information vara öppna och transparenta och samtidigt uppmana alla att värna den personliga integriteten.

Socialförvaltningens arbete mot covid-19

Vi är just nu inne i en extraordinär situation. covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället. Statistik från andra länder visar att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre.

Utbildningsförvaltningens arbete mot covid-19

På den här sidan berättar vi mer om hur skolan jobbar för att minska risken för spridning av coronavirussjukdomen covid-19.

Covid-19: Så arbetar Kalix kommun för att underlätta för företag

Kalix kommun har tagit fram en speciell sida där du som är företagare får riktad information och kan söka hjälp från näringslivsenheten.

Gå till uppdateringarna

Vaccinationer i Kalix och Norrbotten

I Kalix kommun liksom länets övriga kommuner genomförs vaccination mot covid-19 i samarbete med Region Norrbotten. Att vaccinera sig är gratis och frivilligt. A-hallen på Kalix Sportcity fungerar som vaccinationscentral i Kalix. Ytterligare information får du via Region Norrbottens hemsida.

Folkhälsomyndigheten har en kartsida med statistik över antalet vaccinerade mot covid-19 i hela landet, via denna kan du även granska siffrorna för varje enskild kommun – exempelvis Kalix kommun.

Region Norrbotten har på 1177.se en vaccinationssida där det tydligt framgår vilka som står på tur och kan boka tid för vaccination just nu.

Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket förklarar och bemöter olika påståenden på sidan "Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19".

Tillgänglig information


Informationsfilmer

▶ Folkhälsomyndigheten har tagit fram flera filmer om vaccin som du hittar på deras hemsida.
▶ Informationsverige.se har informationsfilmer om vaccin på en mängd olika språk.

Telefonnummer

 Folkhälsomyndigheten har ett telefonnummer där man svarar på vaccinationsfrågor på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Öppettider: 9-15, övriga tider kan man tala in ett meddelande och sedan bli uppringd. Telefonnummer: 08-123 680 00

113 13 svarar på allmänna frågor om covid-19 och vaccinationen som ej är symtom- eller vårdrelaterade. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Svensktalande.

Skydda dig och andra från smittspridning

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, i minst 20 sekunder. Om du inte har tillgång till tvål och vatten kan du använda handsprit med minst 60 procent alkohol.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga förkylningssymptom som halsont, hosta eller snuva. Förbli hemma i minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
 • Hosta eller nys i armvecket eller på en pappersnäsduk.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Gruppen 70+ drabbas hårdast av covid-19, det är därför viktigt att äldre begränsar sina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.
Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tänk alltid källkritiskt!

För att undvika ryktesspridning ber vi dig att endast dela information som bekräftats av ansvarig myndighet, region eller kommun.

Kalixpodden informerar om krisarbetet i Kalix

Ytterligare information

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd.

På deras webbplats finns alltid den senaste informationen om viruset och smittspridning samt frågor och svar på en mängd olika frågor om covid-19.

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Norrbotten ansvarig för smittskyddsfrågor. Smittskydd Norrbotten har regelbundet avstämningar med Folkhälsomyndigheten och andra regioner i Sverige. I Region Norrbotten finns också lokalt framtagna rutiner för hur fall av misstänkt infektion med det nya coronaviruset ska hanteras för att förhindra smittspridning.

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Vad vet vi om vaccin mot covid-19 just nu? Region Norrbotten har skapat en sida med vanliga frågor och svar kring vaccin. Denna kommer att uppdateras och kan även komma att ändras, allt eftersom det tillkommer information om de olika vaccin som kommer användas.

Hälsoguide

På Region Norrbottens hemsida kan du ladda ned och skriva ut informationsfoldern "Hälsoguide till riskgrupper och äldre över 70 år". Denna går även att hämta ut på biblioteken i Norrbotten.

Telefonnummer 1177

Vid misstanke om symptom (hosta, andningssvårigheter och feber) efter resa i områden där covid-19 sprids, stanna hemma och RING 1177. Ytterligare information finns på hemsidan för Vårdguiden 1177.

Telefonnummer 113 13

Du som inte uppvisar några symptom men ändå känner dig orolig kan alltid ringa 113 13, för svar på har allmänna frågor om covid-19 och om hur myndigheterna hanterar situationen.

Kalix kommun tillsammans med FRG (Frivilliga resursgruppen) har en informationstjänst för Kalixbor i riskgrupp som inte kan vara ute i samhället nu. Har du inte anhöriga som kan hjälpa dig så ring oss!
Vi samordnar information, kontakter och beställningar av mat och läkemedel.

Du når oss via 0923-651 00, måndag, tisdag och torsdag klockan 13.00–17.00.
Observera att apoteksärenden måste lämnas in senast måndag varje vecka!

För frågor om kommunens ordinarie verksamhet, till exempel hemtjänst, ring Kalix kommuns växel på 0923-650 00.

För information och svar på frågor om coronaviruset och covid-19 ring 113 13.

Hälsoguide

På Region Norrbottens hemsida kan du ladda ned och skriva ut informationsfoldern "Hälsoguide till riskgrupper och äldre över 70 år". Denna går även att hämta ut på biblioteken i Norrbotten.

Polisen informerar på sin hemsida bland annat om förändrade brottsmönster och bedrägerier mot äldre till följd av coronaviruset.

I kristider måste vi värna både den fysiska och psykiska hälsan!

I denna stödlista framtagen av SKR:s uppdrag Psykisk Ohälsa finns kontaktuppgifter till stödlinjer, information och råd för alla åldersgrupper – exempelvis kring att möta oro, stärka social gemenskap och upprätthålla hälsosamma rutiner.

Myndigheten För Delaktighet har tillgänglig information om pågående smittspridning på sin hemsida. Här finns information på teckenspråk och lättläst svenska samt kommunikationskartor med symboler.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har lättläst text om coronaviruset, där de använt pictogrambilder för att förtydliga innehållet i texten.

UR (Utbildningsradion) har skapat piktogramfilmer om corona, specifikt för elever med inlärningssvårigheter.

Krisinformation.se has collected links to information from Swedish authorities about the coronavirus/covid-19 in several foreign languages.

Vårdguiden 1177 offers information in Arabic, Somali, Persian, Tigrinyan/Amarinja and Russian. The telephone line is open monday through friday, from 09:00 to 12:00 and 13:00 to 15:00. Call 08-123 680 00.

Region Norrbotten has created covid-19 information pages in eight foreign languages, including the five minority languages of Sweden: finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib and jiddisch.

Folkhälsomyndigheten has translated their animated movies "Nu pågår vaccination av covid-19" and "Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?" into dari, arabic, english, persian, somali and tigrinyan.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) has collected video clips of religious leaders talking about the covid-19 vaccinations. The movies where recorded in cooperation with MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) and Folkhälsomyndigheten.

Stödlinjer och telefonnummer

Barnens rätt i samhället är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer, som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Organisationen svarar på vanliga frågor om coronaviruset på sin hemsida.

Du som är under 18 år kan alltid ringa till Bris för att få prata med en kurator, om det är något du funderar mycket på eller behöver hjälp med.

✆ Ring 116 111.

För dig som är 65 eller äldre och behöver prata med någon.

✆ Ring 020-22 22 23.

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.

✆ Ring 0200-239 500.

Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med. Telefonlinjen öppen nätter mellan 21.00 och 06.00.

✆ Ring 08-702 16 80.

Kvinnojouren och tjejjouren lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. Jourens personal kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen. Tjejjouren arbetar för tjejers rättigheter, och jobbar med frågor som våldtäkt, sexualitet och jämställdhet.

✆ Ring: 0923-132 71, 076-807 67 30 eller skicka e-post till kalix@roks.se.

En nationell stödtelefon som har öppet dygnet runt, årets alla dagar, för dig som utsatts för hot och våld. Samtal till kvinnofridslinjen syns inte på telefonräkningen och är kostnadsfria.

✆ Ring 020-50 50 50.

Kalix Församling
Behöver du prata med någon så finns Kalix församling där för dig. Välkommen att ringa till församlingens diakoner eller präster. Får du inget svar, lämna gärna ett meddelande så ringer de tillbaka.

Diakoner
Britta Petersson Hofverberg, 0923-698 03
Kirsi Gustafsson, 0923-698 12
Minna Miettinen, 0923-794 30

Präster
Antti Miettinen 0923-698 09
Hanna Johnselius 0923-698 10
Mattias Johnselius 0923-698 07
Susanne Wikström 0923-698 14

Jourhavande präst
Jourhavande präst, alla dagar 17.00-08.00.
✆ Ring: 112.

SOS-Telefonen
SOS-telefonen är en stödlinje som drivs av Svenska Kyrkan.

✆ Ring 031-800 650.

Socialjouren kan ge råd och stöd vid akuta sociala problem som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som handlar om barn och ungdomar som far illa prioriteras.

✆ Ring 010-444 05 00.

Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö- eller fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

✆ Ring 112.

Så hanterar Kalix kommun coronavirusets utveckling

Uppdaterad: 2021-11-18 08:58

Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 sprider sig har Kalix kommun inrättat en krisledningsstab som följer utvecklingen och samverkar med berörda myndigheter, främst Region Norrbotten och länsstyrelsen. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Kommunen har ett lagreglerat geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar i planerings- och förberedelsearbetet för en samhällsstörning eller kris. Region Norrbotten har god beredskap för att kunna hantera fall i länet. Länets berörda myndigheter och kommuner samverkar för att ha beredskap för ett eventuellt förvärrat läge och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Information från Kalix kommuns verksamheter

Så informerar Kalix kommun om bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter

Här kan du läsa om hur och vad vi berättar vid bekräftade fall av covid-19 inom våra verksamheter. Vi vill med denna information vara öppna och transparenta och samtidigt uppmana alla att värna den personliga integriteten.

Socialförvaltningens arbete mot covid-19

Vi är just nu inne i en extraordinär situation. covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället. Statistik från andra länder visar att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre.

Utbildningsförvaltningens arbete mot covid-19

På den här sidan berättar vi mer om hur skolan jobbar för att minska risken för spridning av coronavirussjukdomen covid-19.

Covid-19: Så arbetar Kalix kommun för att underlätta för företag

Kalix kommun har tagit fram en speciell sida där du som är företagare får riktad information och kan söka hjälp från näringslivsenheten.

Uppdateringar

Filtrera:
2021-11-18 08:00 - Notis

Folkhälsomyndigheten föreslår vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att införa vaccinationsbevis vid evenemang för personer som är 18 år och äldre från och med den 1 december. Vaccinationsbeviset ska kunna användas vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten.

Läs hela nyheten på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Evenemang, Företagare, Kultur och fritid, Utbildning, Vårdnadshavare
2021-11-17 15:38 - Notis

Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens pressarkiv.

Taggar: Allmänheten, Företagare, Riskgrupper, Vårdnadshavare
2021-10-25 08:19 - Notis

Vaccination för barn och unga

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationerna mot covid-19 påbörjades i slutet av 2020 och pågår fortfarande. I Sverige erbjuds alla som är 12 år eller äldre vaccination mot covid-19.

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. Därför erbjuds alla barn, som är 12 år och äldre, vaccination mot sjukdomen.

Många barn och unga är nu vaccinerade mot covid-19, både i Norden och i flera andra länder. Det finns mycket samlad erfarenhet av vaccinationer av barn i takt med att fler barn och unga vaccineras.

Det är Region Norrbotten som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19 i länet, information om hur du bokar vaccination hittar du på 1177 Vårdguiden.

Ytterligare information om vaccination av barn och unga hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Taggar: Allmänheten, Vårdnadshavare
2021-09-29 08:48 - Nyhet

Som bekant lyfts en hel del av restriktionerna den 29 september, men vi lever fortfarande i en pandemi och bör iaktta försiktighet. På denna sida informerar vi om vilka råd och rekommendationer kring covid-19 som gäller från och med den 29 september.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Evenemang, Företagare, Kultur och fritid, Miljö, Riskgrupper, Trafik och infrastruktur, Utbildning, Vårdnadshavare
2021-09-08 08:14 - Nyhet

Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Evenemang, Företagare, Kultur och fritid
2021-07-01 08:48 - Nyhet

Från och med den 1 juli gör Folkhälsomyndigheten anpassningar av smittskyddsåtgärderna gällande covid-19. Här listar vi de punkter som rör restauranger, caféer och andra serveringsställen.

Läs mer
Taggar: Företagare
2021-06-28 09:49 - Notis

Samlad vaccinationsinformation på Folkhälsomyndighetens webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlad information om det mesta som rör pandemin, bland annat statistik, svar på vanliga frågor, informationsmaterial och vaccinationspodden.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Taggar: Allmänheten
2021-06-09 13:05 - Nyhet

Onsdagskvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om coronaläget i Kalix och Norrbotten. Programmet var en förinspelning med premiär klockan 19.00.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Utbildning
2021-06-02 15:23 - Nyhet

Onsdagskvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om coronaläget i Kalix och Norrbotten.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Utbildning
2021-06-01 13:04 - Nyhet

Det råder hög smittspridning bland elever på Ytterbyns skola och på inrådan av smittskyddsläkaren i Norrbotten, Anders Nystedt, kommer undervisningen därför att läggas om resten av terminen.

Läs mer
Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2021-05-26 13:24 - Nyhet

Onsdagskvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om coronaläget i Kalix och Norrbotten. Avsnittet var förinspelat med premiär klockan 19.00, onsdag den 26 maj.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Utbildning
2021-05-18 14:55 - Notis

Fortsatt hemundervisning för årskurs 5 och 6 på Djuptjärnsskolan 19-20 maj

Uppdaterad 18 maj, klockan 14.55:

Det blir fortsatt hemundervisning för årskurs 5 och 6 på Djuptjärnsskolan under onsdag och torsdag, 19–20 maj.

Första publicering, 17 maj, klockan 08.00

Då flera i personalen vid Djuptjärnsskolan testats positiva för covid-19 under förra veckan kommer resten av personalen att testas idag. Detta innebär att det inte finns tillräckligt med personal för att ha undervisning på plats och därför har årskurs 3–6 på Djuptjärnsskolan hemundervisning idag, måndag den 17 maj.

Elever och vårdnadshavare har informerats via Schoolsoft i slutet av förra veckan.

Taggar: Utbildning
2021-05-18 14:24 - Nyhet

Onsdagskvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om coronaläget i Kalix och Norrbotten. Avsnittet sändes live klockan 19.00, onsdag den 19 maj.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Utbildning
2021-05-11 14:24 - Nyhet

Onsdagskvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om coronaläget i Kalix och Norrbotten. Avsnittet var förinspelat med premiär klockan 19.00, onsdag den 12 maj.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Utbildning
2021-05-04 14:24 - Nyhet

Onsdagskvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om coronaläget i Kalix och Norrbotten. Avsnittet var förinspelat med premiär klockan 19.00.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Utbildning
2021-05-03 13:38 - Nyhet

Uppdaterad måndag 3 maj: Region Norrbotten rapporterar om nya fall av covid-19 i Norrbotten - i Kalix kommun är det 63 nya fall under vecka 17, en ökning med 58 procent. Att just du väljer att låta bli att träffas och umgås kan betyda skillnaden mellan liv och död. Ta ditt ansvar för att bromsa smittan!

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Utbildning, Vårdnadshavare
2021-04-30 10:44 - Nyhet

En boende på Kalix kommun särskilda boende för äldre, Rosengården har konstaterats smittad med covid-19. Den boende är vaccinerad med två doser vaccin. Det här visar på vikten av att alla fortsätter att följa de allmänna råden, även efter att man vaccinerat sig.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-04-29 08:10 - Nyhet

Gokväll Kalix med erbjudanden och möjligheter för företag i Kalix - Gomorron Kalix blir digitalt Gokväll Kalix under rådande pandemi. Gokväll Kalix torsdag den 29 april handlade om att att hållbar turism ökar, och om vilka möjligheter det öppnar för Kalix. Du ser reprisen på denna sida.

Läs mer
Taggar: Företagare
2021-04-28 16:24 - Nyhet

Onsdagskvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om coronaläget i Kalix och Norrbotten. Avsnittet var förinspelat med premiär klockan 19.00.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Utbildning
2021-04-27 08:38 - Nyhet

Från och med måndag den 3 maj ändrar gymnasiet undervisningsformen på grund av att det är många smittade elever i verksamheten. Årskurs 1 och 2 har 100 procent fjärrundervisning medan årskurs 3 har 100 procent närundervisning.

Läs mer
Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2021-04-20 12:50 - Nyhet

Onsdagskvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade naturligtvis om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu men också om ett speciellt samtal med kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel och planerna för Kalix-TV sommaren 2021.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-04-15 07:38 - Nyhet

För att underlätta för elever som drabbas av att den kommunala vuxenutbildningen (komvux) stängts under rådande coronakris har regeringen beslutat att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Läs mer
Taggar: Utbildning
2021-04-13 12:00 - Nyhet

Onsdagskvällens Extra Kalix-TV handlade naturligtvis om det allvarliga coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu men också om feriejobb och Skid-SM som hölls i Kalix den 8, 9 och 11 april.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-04-12 10:15 - Nyhet

Måndag den 12 april öppnar Kalix kommun flera kultur- och fritidsanläggningar, biblioteket får utökade öppettider och fler målgrupper kan boka lokaler. Pandemilagen reglerar hur många som samtidigt får vistas i anläggningarna.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid
2021-04-08 15:09 - Nyhet

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Företagare
2021-03-31 14:49 - Nyhet

Onsdagskvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om branden i Morjärv, men också om en hel del annat.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-03-25 11:20 - Nyhet

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 april 2021. I dag har Folkhälsomyndigheten meddelat att rekommendationen inte kommer att förlängas.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Utbildning, Vårdnadshavare
2021-03-23 14:00 - Nyhet

Onsdagskvällens Extra Kalix-TV handlade naturligtvis om coronaläget i Kalix och Norrbotten. Denna gång sände vi på Youtube utan chatt.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-03-16 09:18 - Notis

Undervisningen på Manhemsskolan sker fortsatt delvis på distans

För att minska risken för smittspridning av covid-19 kommer undervisningen vid Manhemsskolan fortsätta att delvis ske som fjärrundervisning, till och med den 16 april. Det innebär att hälften av skolans klasser har undervisning på skolan medan den andra hälften har fjärrundervisning hemma, och så varvas detta varannan dag. Detta görs för att minska trängsel både på skolan och vid transporter till och från skolan.

Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2021-03-15 13:50 - Nyhet

Kvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu men också om en hel del annat. Detta var vår första livesändning på Youtube, och vi hade också lite tekniskt strul innan vi kom igång med några minuters försening.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-03-10 08:00 - Nyhet

Kvällens Extra Kalix-TV handlar naturligtvis om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu men också om sportlovsaktiviteter och detaljer kring sändningen av skid-sm i Kalix. Klockan 19.00 den 10 mars är det premiär för vårt första förinspelade program.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-03-02 16:50 - Nyhet

Kvällens sändning av Extra Kalix-TV handlade om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu men också om sportlovsaktiviteter, skoterkörning och den stora etableringen i Boden och hur den påverkar Kalix.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-02-26 12:59 - Nyhet

Besöksförbudet på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre upphör den 28 februari. Samhällssmittan i regionen är dock hög och vi vill därför uppmana alla att avvakta med att besöka våra boenden.

Läs mer
Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-02-23 10:50 - Nyhet

Onsdag den 24 februari klockan 19.00 sände vi ännu ett avsnitt av Extra Kalix-tv, och det handlade även denna gång om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu!

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-02-17 12:52 - Nyhet

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre i Kalix kommun för att förhindra spridning av covid-19.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-02-16 10:50 - Nyhet

Onsdag den 17 februari klockan 19.00 sände vi ännu ett avsnitt av Extra Kalix-tv, och det handlade även denna gång om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu!

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-02-10 20:30 - Nyhet

Onsdag den 10 februari klockan 19.00 sände vi ännu ett avsnitt av Extra Kalix-tv, och det handlade även denna gång om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu!

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-02-05 13:39 - Nyhet

Nu har alla boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre Skogsgläntan och Rönngården fått sin andra vaccindos. De flesta på Rosengården och korttidsenheten har också fått vaccindos två denna vecka och under nästa vecka fortsätter vaccinationer med dos två på övriga boenden.

Läs mer
Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-02-03 12:36 - Notis

Nuläget på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre

Från att haft 28 boende med konstaterad covid-19-smitta har vi idag endast två som fortfarande vårdas isolerat. Alla övriga är idag smittfriförklarade. Tyvärr har vi via så kallad screening under gårdagen hittat ett nytt fall av bekräftad covid-19 på Skogsgläntan.

Med sorg meddelar vi också idag att två boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre avled med covid-19 under gårdagen. 

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-02-02 14:30 - Nyhet

Onsdag den 3 februari klockan 19.00 sände vi ännu ett avsnitt av Extra Kalix-tv, och det handlade även denna gång om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu!

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-02-02 10:22 - Notis

Gradvis återgång till undervisning på plats för Furuhedsskolans elever

Från och med måndag den 8 februari får eleverna vid Furuhedsskolan i Kalix återgå till att ha lektioner på plats på skolan under vissa veckor. Under de kommande fyra veckorna varvas veckor med distansundervisning med veckor med undervisning på plats i skolan, så kallad närundervisning. Förhoppningen är att kunna återgå till närundervisning på heltid under våren. Mer information finns på Schoolsoft.

Då läget kan ändras fort uppmanar vi elever och vårdnadshavare att alltid hålla sig uppdaterade via Schoolsoft.

Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2021-02-01 16:39 - Notis

Inga nya konstaterade fall av covid-19 på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre

Sedan den 20 januari har inga nya fall av covid-19 konstaterats bland de boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre. På dessa boenden är idag totalt sex boende med covid-19 isolerade med feber och hosta, varav två mest troligt smittfriförklaras och slipper isolering under morgondagen. Just nu vårdas också två personer med hemsjukvård för covid-19. Med stor sorg vill vi också informera om att två boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre avlidit med covid-19 under helgen.

Onsdag den 3 februari påbörjas vaccineringen med den andra dosen till de boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre.

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-29 14:40 - Nyhet

Idag har ytterligare ett antal boende med covid-19 på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre förklarats smittfria. På Ängsgården i Sangis är idag samtliga boende smittfriförklarade.

Läs mer
Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-27 18:30 - Nyhet

Onsdag den 27 januari klockan 19.00 sänd vi ännu ett avsnitt av Extra Kalix-tv, och det handlade även denna gång om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu!

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2021-01-26 10:06 - Notis

Förskolan i Töre stänger verksamheten tillfälligt

Uppdatering 10.06 den 26 januari:
Förskolan i Töre är stängd även resten av veckan (vecka 4).

Uppdatering 22 januari:
På grund av personalbrist med anledning av covid-19 kommer förskolan i Töre att stänga verksamheten, åtminstone måndag den 25 och tisdag den 26 januari. Föräldrar som absolut inte kan lösa barnomsorgen på annat sätt kommer att erbjudas plats på annan förskola. Information har gått ut till vårdnadshavare via Tempus. 

Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2021-01-25 16:03 - Nyhet

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre i Kalix kommun för att förhindra spridning av covid-19. Förbudet börjar gälla onsdag den 27 januari.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-25 14:41 - Nyhet

I dag, måndag den 25 januari, visar Region Norrbottens statistik gällande covid-19 en liten nedgång i antal nya fall i Kalix kommun (71 fall vecka 3, mot 97 fall vecka 2). Även på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre sjunker antalet smittade men läget är fortfarande ansträngt.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-25 13:20 - Notis

Just nu har vi bekräftade fall av covid-19 på tre av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre

Uppdaterad 13.20 den 25 januari:
Med stor sorg meddelar vi än en gång om dödsfall inom Kalix kommuns särskilda boenden för äldre, då två boende under helgen avlidit med covid-19.

Uppdaterad 14.25 den 21 januari:
Med stor sorg meddelar vi idag att ytterligare två boende från Kalix kommuns särskilda boenden för äldre, som vårdades på sjukhus, har avlidit med covid-19. 

Uppdaterat 14.15 den 19 januari:
Det är med stor sorg vi nu meddelar att en boende på ett av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre avlidit med covid-19. För att minska smittspridningen och skydda våra boende avråder vi alla från att besöka våra särskilda boenden för äldre just nu. Kalix kommun har också gjort en hemställan om besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Detta innebär att Kalix kommun skickat in underlag till Smittskydd Norrbotten och Folkhälsomyndigheten för att få besked om man får införa besöksförbud under en period.

14 januari:
Dess värre har vi nu fått besked om fall av konstaterad smitta av covid-19 på Kalix kommuns särskilda boende för äldre i Sangis, Ängsgården, också. Totalt finns därmed bekräftade fall av covid-19 på tre av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre just nu; Skogsgläntan, Rönngården och Ängsgården. Socialförvaltningen arbetar hårt för att begränsa smittspridningen och förhindra att fler blir smittade. Vaccinationerna är i full gång på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre och alla boende kommer att erbjudas vaccination senast under nästa vecka.

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-22 15:38 - Nyhet

Vi är glada att idag kunna meddela att den första som konstaterades smittad med covid-19 på ett av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre nu har förklarats smittfri.

Läs mer
Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-21 15:01 - Nyhet

Nu har alla boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre erbjudits den första dosen vaccination mot covid-19.

Läs mer
Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-21 12:18 - Nyhet

Sedan den 24 december 2020 är servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Regeringen har tidigare förlängt förbudet fram till den 24 januari 2021, och föreslår nu ytterligare en förlängning till den 7 februari.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Företagare
2021-01-19 13:38 - Nyhet

Onsdag den 20 januari klockan 19.00 sände vi ännu ett avsnitt av Extra Kalix-tv, och det handlade även denna gång om coronaläget i Kalix och Norrbotten just nu!

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Riskgrupper, Utbildning, Vårdnadshavare
2021-01-18 13:02 - Notis

Högsta smittotalet i Kalix kommun sedan pandemin startade

När Region Norrbotten idag redovisade siffrorna för vecka 2 visar det att Kalix hade 97 nya bekräftade fall av covid-19. Det är den högsta siffran för Kalix sedan pandemin startade.

Du hittar veckorapporten med statistik från Smittskydd Norrbotten på Region Norrbottens webbplats

Taggar: Allmänheten
2021-01-13 18:13 - Nyhet

Den 13 januari sände vi årets första Extra Kalix-TV, om coronaläget just nu och vaccinationerna i Kalix kommun. Gäst var bland andra Moa Bjerner, verksamhetsansvarig på Kalix sjukhus.

Läs mer
Taggar: Allmänheten
2021-01-13 14:22 - Nyhet

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist var på plats när vaccinationerna mot covid-19 startade med Kalix kommuns särskilda boenden för äldre, onsdag den 13 januari. Målet är att alla äldre på särskilt boende – förutsatt att de vill – ska ha fått sitt vaccin senast torsdag den 21 januari.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-12 09:15 - Notis

Företag kan fortfarande ansöka om snabbare betalning och uppskjutna fakturor

Via e-tjänsten "Covid-19: Ansökan om snabbare betalning" kan du ansöka om att du vill att Kalix kommun betalar fakturor till ditt företag snabbare än de vanliga 30 dagarna. Vi har också en e-tjänst där både privatpersoner och företag kan göra ändringar gällande fakturor från Kalix kommun. Det handlar om att skjuta upp en betalning, ändra fakturaadress eller att bestrida en faktura.

Gå till e-tjänsten Covid-19: Ansökan om snabbare betalning

Gå till e-tjänsten Jag vill göra ändringar gällande en faktura från Kalix kommun

Taggar: Företagare
2021-01-11 14:00 - Nyhet

Skogsgläntan och Rönngården är först ut när vaccinationerna startar på onsdag den 13 januari. Målsättningen är att samtliga som bor på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre ska ha vaccinerats senast under vecka 3.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-11 10:04 - Notis

Skogsgläntan och Rönngården först ut när vaccinationerna startar på onsdag den 13 januari

På onsdag den 13 januari påbörjas vaccinationerna på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre. Alla boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre kommer att vaccineras så snart som möjligt. Målet är att alla ska ha erbjudits vaccination senast under vecka 3.

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-11 10:00 - Notis

Så ser smittspridningen på särskilda boenden för äldre ut just nu

Dess värre har ett antal boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre, Skogsgläntan och Rönngården, nu konstaterats smittade med covid-19. Socialförvaltningen arbetar hårt för att begränsa smittspridningen och förhindra att fler blir smittade. Under helgen har snabbtester genomförts på alla boende samt personal på berörda enheter. 

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-09 17:50 - Notis

Fall av konstaterad smitta på två av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre

Fall av konstaterad smitta av covid-19 har nu bekräftats inom enheter på två av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre, Skogsgläntan och Rönngården. De boende på berörda enheter och deras närmast anhöriga informeras särskilt.

Taggar: Anhöriga och drabbade
2021-01-08 14:07 - Notis

Datum för första vaccinationen satt till den 13 januari

Tillsammans med Region Norrbotten planerar Kalix kommun att påbörja vaccinationer på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre den 13 januari. Mer information kommer i tv-sändningen Extra Kalix-TV den 13 januari. Då kan du också ställa dina frågor via chatten.

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2021-01-07 16:28 - Notis

Första konstaterade fallet av covid-19 på ett av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre

En boende på Kalix kommuns särskilda boende för äldre Skogsgläntan, har konstaterats smittad med covid-19. De boende på den berörda enheten och deras närmast anhöriga informeras särskilt.

Taggar: Anhöriga och drabbade
2021-01-07 08:00 - Notis

Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa. Länstrafiken planerar dock enligt rekommendation att erbjuda resenärer ett munskydd mot uppvisande av giltig biljett. I Kalix kommer alla som ska resa kollektivt, oavsett om det gäller resor med Länstrafiken eller lokaltrafiken, att kunna hämta munskydd på busstationen så fort dessa finns på plats.

Läs mer på Länstrafiken i Norrbottens webbplats

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Taggar: Trafik och infrastruktur
2021-01-05 10:41 - Nyhet

Samhällsprogrammet Media på Furuhedsskolan i Kalix rapporterar om det aktuella läget och vaccinationsplanerna för östra Norrbotten och Kalix.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Riskgrupper
2021-01-04 09:28 - Nyhet

De första vaccinationerna på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre startar preliminärt vecka 2.

Läs mer
Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-12-21 11:41 - Notis

Konstaterad smitta inom hemtjänsten

Ytterligare ett antal brukare med hemtjänst har konstaterats smittade med covid-19. Smittskyddet vid Region Norrbotten genomför smittspårning och kommer att informera de personer som behöver få information, i och med att de smittspåras. Personal som varit i kontakt med brukarna har använt skyddsutrustning, och uppvisar inga sjukdomssymtom.

Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-12-18 16:02 - Nyhet

Onsdag den 16 december sände vi årets sista Extra Kalix-TV. Programmet kretsade naturligtvis kring covid-19, men vi kollade även läget inför skid-SM och bjöds på tips om julmat av stjärnkocken David Palmbom.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Evenemang, Kultur och fritid, Riskgrupper
2020-12-18 16:01 - Nyhet

Socialförvaltningen erbjuder under jul människor i sina verksamheter musikunderhållning via Kalix kommuns playkanal. Det är Furuhedsskolans Luciatåg samt Kulturskolans Julkonsert som nu får förgylla julhelgen på exempelvis våra äldreboenden.

Läs mer
Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-12-16 10:00 - Notis

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Vad vet vi om vaccin mot covid-19 just nu? Region Norrbotten har skapat en sida med vanliga frågor och svar kring vaccin mot covid-19. Denna kommer att uppdateras och kan även komma att ändras, allt eftersom det tillkommer information om de olika vaccin som kommer användas.

Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-12-11 15:32 - Notis

Sms med information om covid-19

Måndagen den 14 december skickas ett sms till Sveriges befolkning från MSB och Folkhälsomyndigheten. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet. Läs mer på webbplatsen krisinformation.se

Taggar: Allmänheten
2020-12-10 16:03 - Notis

Kalix kommun har beslutat att fortsätta hålla idrottsanläggningarna stängda tills vidare

Den 14 december börjar Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd att gälla. Kalix kommun har dock beslutat att även fortsättningsvis hålla våra idrottsanläggningar stängda för allmänheten för att bromsa smittspridningen av covid-19.
– Vi förstår att föreningsverksamheten påverkas negativt av detta beslut, men under rådande omständigheter ser vi det som avgörande att vi nu inte gör något som kan bidra till ökad smittspridning, säger Karl-Göran Lindbäck, fritid- och kulturchef Kalix kommun.

Det som gäller tills vidare är:

 • Alla Kalix kommuns idrottsanläggningar, inklusive badhuset och allmänhetens åkning, är stängda för allmänheten. Föreningar kan använda lokalerna för idrottsträningar för barn födda 2005 eller senare. Björknäs ridanläggning håller öppet, då verksamheten rör nödvändig djurvård.
 • Även professionella idrottare, som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning (på nationell eller internationell elitnivå) får träna i lokalerna.
 • När föreningar har träningsverksamhet för målgrupperna ovan gäller det också för er att uppmana alla deltagare att duscha och byta om hemma. Omklädningsrummen vid idrottsanläggningarna får endast användas för att byta skor och hänga av sig ytterkläderna. Undantaget är föreningar med verksamhet vid Part Arena och Fomab Arena, där man tillåts byta om på plats, förutsatt att varje lag sprider ut sig i flera omklädningsrum.
Taggar: Kultur och fritid
2020-12-09 10:36 - Nyhet

Det blir inget traditionellt Öppet Hus på Furuhedsskolan i år, i stället sände vi live från gymnasiet onsdag den 9 och torsdag den 10 december. Här kan du se bägge sändningarna i efterhand.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Riskgrupper, Utbildning, Vårdnadshavare
2020-12-04 15:10 - Nyhet

Från och med måndag 7 december övergår Furuhedsskolan till distansundervisning. Beslutet gäller till och med 6 januari 2021. Följande meddelande är utlagt på Schoolsoft!

Läs mer
Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2020-12-04 15:01 - Nyhet

Region Norrbotten redovisade denna vecka det högsta antalet nya fall av covid-19 i Kalix sedan provtagningarna startade. Programmet gästas av Moa Bjerner verksamhetschef IVAK och medicinkliniken vid Kalix sjukhus.

Läs mer
Taggar: Allmänheten
2020-12-04 15:00 - Nyhet

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Läs mer
Taggar: Vårdnadshavare
2020-11-27 10:42 - Nyhet

Här kan du läsa om hur och vad vi berättar vid bekräftade fall av covid-19 inom våra verksamheter. Vi vill med denna information vara öppna och transparenta och samtidigt uppmana alla att värna den personliga integriteten.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper, Utbildning, Vårdnadshavare
2020-11-24 15:17 - Nyhet

Onsdag den 25 november klockan 19.00 sändes ett Extra Kalix-TV där vi informerade om coronaläget just nu! Dessutom pratade vi om motion, kultur och olika insatser för att hjälpa handeln att överleva i coronatider.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Riskgrupper
2020-11-17 09:31 - Notis

Konstaterad smitta hos en person med hemtjänst

En brukare med hemtjänst (i egen, privat bostad) har konstaterats smittad med covid-19. Smittskyddet vid Region Norrbotten genomför smittspårning och kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. All personal som varit i kontakt med brukaren inom den senaste tiden har använt skyddsutrustning samt uppvisar inga sjukdomssymtom. 

Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-11-11 11:50 - Notis

Självtest för covid-19 i Kalix

Du har väl inte missat att du kan göra självtest i Kalix? Efter att du bokat en tid via 1177.se kan du hämta, genomföra och lämna test utanför Kalix ishall, Vintervägen 9.

Mer information om var, hur och när du kan testa dig för covid-19 hittar du på 1177.se.

Taggar: Allmänheten, Riskgrupper
2020-11-04 15:20 - Nyhet

Onsdag den 11 november sände vi på denna sida ett Extra Kalix-TV där Moa Bjerner från Kalix Sjukhus bjudits in för att berätta om det aktuella coronaläget.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Företagare
2020-11-02 15:16 - Nyhet

För att vintersäkra provtagningen, korta köer och för att alla oavsett ålder ska kunna ta del av sitt provresultat på 1177.se lanserar Region Norrbotten i dagarna självtester via egenprovtagning. Från och med torsdag den 5 november kan du som bor i Kalix testa dig själv för covid-19.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper, Vårdnadshavare
2020-10-22 15:03 - Nyhet

Det är viktigt att gå i skolan och vara med i olika aktiviteter för att må bra. Om ett test visar att barnet inte har covid-19 går det snabbare att komma tillbaka till skola och aktiviteter

Läs mer
Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2020-10-06 14:41 - Nyhet

Ett gott samarbete mellan BillerudKorsnäs, Region Norrbotten och Kalix kommun lade tidigt grunden för att hindra utbrott av covid-19, i samband med det årliga underhållsstoppet vid BillerudKorsnäs anläggning i Karlsborg.

Läs mer
Taggar: Företagare, Miljö
2020-10-06 10:43 - Nyhet

Pandemin pågår fortfarande och det rapporteras om en ökad smittspridning i Sverige och Norrbotten. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19 och vi bär därför ett gemenast ansvar för att smitta inte kommer in vid något av våra särskilda boenden för äldre.

Läs mer
Taggar: Anhöriga och drabbade
2020-09-29 15:14 - Notis

Besöksförbud upphävs

Socialförvaltningen upphäver beslut om:

 • Tillfälligt Besöksförbud inom Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS upphörde den 21 september, vi avråder fortsättningsvis till besök och förbud att vistas i allmänna utrymmen gäller fortfarande för besökare.
 • Tillfällig stängning av Dagligverksamhet och Daglig sysselsättning för personer i yrkesverksam ålder enligt LSS och SoL, upphör den 5 oktober.

Av största vikt är att:

 • Besökare ska stanna hemma vid förkylningssymtom och symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär.
 • Ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket.
 • Inte vara för många som besöker en person på boendet samtidigt, viktigt att undvika trängsel.
Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-09-15 14:49 - Notis

Förslag om att häva besöksförbudet på särskilda boenden

Folkhälsomyndigheten föreslår att det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra efter den 30 september. Detta efter att myndigheten analyserat förbudet utifrån dagens situation och kunskapsläge kring covid-19.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat det tillfälliga besöksförbudet inom särskilda boendeformer för äldre. Syftet med förbudet, som regeringen införde den 1 april, var att förhindra smittspridning av covid-19 och skydda de sårbara äldre.

Läs mer om förslaget på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-09-08 08:00 - Notis

Testning av elever rekommenderas för snabbare återgång till skolan

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern genomgår *PCR-test om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

*PCR står för Polymerase Chain Reaction och används för att diagnostisera om en person har en pågående infektion av Covid-19 genom att söka efter arvsmassa från viruset. Provet visar om du har en pågående infektion, men kan inte användas för att upptäcka om du har antikroppar efter en avslutad infektion.

Läs mer om rekommendationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2020-08-21 08:30 - Notis

Besöksförbud på äldreboenden förlängs till 1 oktober

Regeringen beslutade den 20 augusti att förlänga besöksförbud på äldreboende till den 1 oktober. Samtidigt fick Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska gälla efter den 1 oktober eller om det kan ersättas med andra åtgärder.

Hur fungerar besöksförbudet idag? Bör det ersättas  av andra åtgärder? Vilka? Vilket stöd behöver kommunerna i de särskilda boendena?

Förslaget kommer att redovisas den 15 september.

Du kan läsa mer om beslutet i ett pressmeddelande från regeringen.

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-06-26 13:00 - Notis

Äldreomsorgen - i ljuset av coronapandemin

Den 26 juni presenterade SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) en ny rapport som beskriver hur äldreomsorgen hittills har klarat coronapandemin.

Föredömligt arbete med basala hygienrutiner

Kalix kommun har deltagit i mätningen av följsamhet till basala hygienrutiner 2019 och 2020. 2019 hade man en följsamhet till samtliga parametrar på dryga 61 procent. Efter förbättringsarbete har följsamheten ökat med 16 procent till 77 procent. Riksgenomsnittet var en förbättring med 10 procent, från 56 procent till 66 procent.
– Det är de basala hygienrutinerna som är grunden. Det är ett långsiktigt arbete som pågått i många år, säger Eva Landin, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Kalix kommun.

Ingen covid-19 på Kalix äldreboenden

Under loppet av en vecka har antalet bekräftade fall av covid-19 i Kalix ökat från drygt 20 till mer än 60 smittade individer. Kalix kommun har ännu ingen smitta på något äldreboende.

Du kan läsa hela rapporten på SKR:s hemsida.

Taggar: Allmänheten, Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-06-23 08:02 - Nyhet

Kalix kommun har fått klagomål om att det är trångt på Galleria Kalix, i butiker på parkeringar och andra ställen som inte omfattas av kommunens tillsynsansvar. Ansvaret ligger på var och en som vistas i dessa miljöer.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Företagare, Riskgrupper
2020-06-18 11:00 - Notis

Möjligheten att besöka äldreboenden med plexiglas pausas

Kalix kommun pausar möjligheten till möten via plexiglas på särskilda boenden tills vidare. Detta på grund av det rådande läget med ökad samhällssmitta i Kalix.

Taggar: Allmänheten, Riskgrupper
2020-06-17 13:31 - Nyhet

Under loppet av en vecka har antalet bekräftade fall av covid-19 i Kalix ökat från drygt 20 till mer än 60 smittade individer. Det framgår av Region Norrbottens senaste sammanställning, vilken släpptes i början av veckan.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Riskgrupper
2020-06-12 08:49 - Nyhet

I skydd av plexiglas kan vi möjliggöra för anhöriga att besöka närstående utomhus vid kommunens äldreboenden – ett möteskoncept utan risk för smittspridning, förutsatt att gällande mötesregler, rutiner och rekommendationer följs.

Läs mer
Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-06-09 14:29 - Notis

Konstaterad smitta hos en person med hemtjänst

En brukare med hemtjänst och hemsjukvård i egen, privat bostad, har konstaterats smittad med covid-19 och vårdas nu på sjukhus.

2020-06-08 15:00 - Notis

Norrbottens hälsoguide finns nu på nio olika språk

Norrbottens hälsoguide har tagits fram av Region Norrbotten, och finns nu på nio olika språk. Du som vill ha guiden kan hämta den på Kalix bibliotek. Norrbottens hälsoguide finns också som affisch i formaten A4 och A3, dessa kan företag och föreningar själva skriva ut och hänga upp i sina offentliga utrymmen. Sprid gärna denna information till företagare och organisationer.

2020-05-29 13:00 - Notis

Skolorna öppnar igen den 15 juni

I höst kommer gymnasieeleverna återvända till skolorna igen. Folkhälsomyndighetens rekommendation att bedriva undervisning på distans på gymnasier och eftergymnasiala utbildningar upphör den 15 juni. Det meddelade regeringen fredag den 29 maj.

Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2020-05-29 11:03 - Notis

Riktad information till företag, föreningar respektive vårdnadshavare

Kalix kommun går under dagen ut med riktad information om den samhällsspridningen av covid-19 som nu har bekräftats i Kalix. Vilket ansvar har ni som förening, vilket ansvar har du som företagare, vilket ansvar har du som vårdnadshavare?
Det är enormt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer till pricka, så håll utkik i era mailkorgar och på Schoolsoft. Tillsammans bromsar vi smittspridningen i Kalix!

Taggar: Företagare, Kultur och fritid, Vårdnadshavare
2020-05-28 11:01 - Nyhet

Kalix hälsocentral går nu ut med att covid-19 är en samhällssmitta i Kalix kommun. Sjukvården gör allt för att begränsa smittspridningen, men alla måste hjälpas åt. Alla uppmanas att hålla ut och fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Riskgrupper
2020-05-27 09:53 - Nyhet

Onsdag den 27 maj genomför Kalix kommun en tv-sändning där fritids- och kulturförvaltningen berättar om sitt arbete i coronatider, och om hur planerade evenemang påverkas.

Läs mer
Taggar: Evenemang, Kultur och fritid, Vårdnadshavare
2020-05-26 10:03 - Nyhet

Med anledning av det rådande läget – med risk för smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19 – kommer studentexamen 2020 att få en annan utformning än vad som tidigare varit tradition vid Furuhedsskolan.

Läs mer
Taggar: Evenemang, Utbildning, Vårdnadshavare
2020-05-14 15:37 - Nyhet

Tisdag den 19 maj genomför Kalix kommun en tv-sändning där politiker, chefer, medarbetare och boende berättar om hur socialförvaltningen arbetar i coronatider.

Läs mer
Taggar: Evenemang, Riskgrupper
2020-05-12 10:50 - Notis

Krispaket med fokus på vård och äldreomsorg

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har i dag beslutat att satsa 2,2 miljarder kronor på att stärka äldreomsorg och sjukvård under 2020 och 2021. Det innebär att regeringen nu har presenterat krispaket för totalt 190 miljarder kronor.

Det nya krispaketet omfattar åtgärder om totalt 4,7 miljarder kronor. Av dessa är 2,7 miljarder kronor för åtgärder under 2020, resterande 2 miljarder gäller för 2021.

Fler undersköterskor och vårdbiträden

Det är främst vård och äldreomsorg som får ett lyft, då 2,2 miljarder är öronmärkta för dessa verksamhetsområden. Lyftet innebär bland annat att personal inom äldreomsorgen under betald arbetstid nu kan vidareutbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. Det innebär att cirka 10 000 fler undersköterskor och vårdbiträden kan kompetensutvecklas och tillsvidareanställas. I det nya krispaketet är 200 miljoner kronor avsatta till att skapa fler platser på folkhögskolor, med tyngdpunkt på vård och omsorg.

Extra pengar till kommuner och regioner

Kommuner och regioner tillskjuts 2 miljarder extra för extraordinära kostnader kopplade till det nya coronaviruset. Det kommer att vara möjligt för kommuner och regioner att retroaktivt ansöka om medel för exempelvis personalkostnader, intensivvårdsutrustning och skyddsutrustning.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen stärks också med cirka 100 miljoner kronor.

Taggar: Allmänheten, Riskgrupper
2020-05-07 10:00 - Nyhet

Onsdag den 6 maj genomförde Kalix kommun en extra tv-sändning angående Kalix näringsliv i Coronatid. Sändningen startade klockan 19.00, och du kan se den här i efterhand.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Företagare
2020-04-29 14:16 - Nyhet

Kvinnor och barn som lever med våld är extra utsatta i krissituationer. Därför riskerar de att fara särskilt illa under coronakrisen. Kalix kommun kan stötta genom individ- och familjeomsorgen. Vid akut oro eller hotfull situation ska du alltid ringa 112.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Riskgrupper
2020-04-20 15:31 - Notis

Så informerar Kalix kommun om bekräftade fall av covid-19

Kalix kommun följer de nationella riktlinjerna och rekommendationerna, från bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren.

Just nu har vi inga bekräftade fall av smitta på något boende. Den dag vi får information om ett bekräftat fall av coronavirussjukdomen covid-19 på ett boende i Kalix kommun kommer vi att informera om detta. Vi kommer dock inte att ange vem eller vilka som är smittade då det är uppgifter som skyddas av sekretess och tystnadsplikt, och heller inte är av vikt för allmänheten. Vi jobbar för att vara öppna och transparenta och ge alla den information de behöver, när de behöver den, samtidigt som vi värnar sekretess och människors privatliv.

Taggar: Allmänheten, Riskgrupper
2020-04-17 11:30 - Notis

Beslut ska skydda brukare i riskgrupper

För att minimera risken att covid-19 ska smitta bland brukare i riskgrupper med underliggande sjukdom har Kalix kommun tagit följande beslut:

 • Från måndag den 20 april råder totalt besöksförbud till bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • JUC (Jobb- och Utvecklingscenter) stänger från måndag tillfälligt daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS och SoL (Socialtjänstlagen).
Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-04-15 10:50 - Notis

Ansök om snabbare betalning från Kalix kommun

Via e-tjänsten "Covid-19: Ansökan om snabbare betalning" kan du ansöka om att du vill att Kalix kommun betalar fakturor till ditt företag snabbare än de vanliga 30 dagarna. Denna e-tjänst gäller under coronaviruspandemin, dock längst till 31 december 2020.

Gå till e-tjänsten Covid-19: Ansökan om snabbare betalning

Taggar: Företagare
2020-04-14 11:28 - Notis

Region Norrbotten lanserar hälsoguide för äldre och riskgrupper

Samhällets äldre är särskilt sårbara för Corona-pandemin. Nu kan du hjälpa till att sprida viktig information om hur man minskar risken för smitta - och vart man kan vända sig om man behöver prata med någon. Läs mer om och ladda ned Hälsoguiden för riskgrupper och äldre på Region Norrbottens hemsida.

Taggar: Allmänheten, Företagare, Riskgrupper
2020-04-08 08:35 - Notis

Nya beslut ska stimulera lokalt näringsliv

Under måndagen tog krisledningsnämnden två nya beslut som ska stimulera lokalt näringsliv men också kommer att gynna gymnasieelever och delar av socialförvaltningens verksamhet.
– Det är ju en speciell situation. Nu har vi valt att göra det här åtgärderna, och vi hoppas att det är rätt. Det får tiden utvisa, men det känns tryggt att vi är åtta partier som är överens, deklarerar krisledningsnämndens ordförande Tommy Nilsson.
 
Medel till de båda åtgärderna tas från den tilläggsbudget på 12 miljoner kronor för 2020 som krisledningsnämnden beslutade om tisdag den 31 mars.

Köper boende från besöksnäringen

Krisledningsnämnden har beslutat att Kalix kommun under tre månader ska köpa boende från Kalixföretag som är anslutna till besöksnäringsföreningen Coastal Lapland, för en summa på maximalt 2 014 650 kronor.
– Det är för att säkerställa boende för de som är i behov av det under den svåra smittspridningen som kommer nu, förklarar Tommy Nilsson.

Gymnasieelever får lunch på restaurang

Krisledningsnämnden beslutade också att Kalix gymnasieelever ska få äta lunch på restauranger i Kalix under den tid undervisningen sker på distans. Till skolluncherna avsätts 500 000 kronor per månad.
– Vi låter restaurangerna lämna in offerter på mat till gymnasieeleverna som idag är i hemmet. Det gäller dock längst fram till sommar lovet eller att skolan öppnar, förklarar Tommy Nilsson.

Taggar: Allmänheten, Företagare, Riskgrupper, Utbildning, Vårdnadshavare
2020-04-07 16:40 - Notis

Kalix kommun förstärker företagssupport

Kalix kommun har upprättat en förstärkt företagssupport som, genom externa konsulter, erbjuder en kvalificerad och kostnadsfri service och rådgivning till företag verksamma i Kalix. Det kan till exempel handla om:

 • Chefs- och krishanteringsstöd: Rådgivning, krishantering samt stödjande och stressreducerande samtal. Insatserna fokuserar på att ge arbetsledaren förnyad kraft och initiativförmåga genom att bidra med nya perspektiv och ett lösningsfokus samt ge nödvändig avlastning och stöd.
 • Affärsmodell-/nulägesanalys samt stöttning i arbetet med att ta fram en handlingsplan.
 • Hjälp med frågor om obestånd.

Genom Företagssupporten stärker vi stödet till det lokala näringslivet, för att lindra de negativa effekterna av covid-19.

Kontakta företagssupporten

Företagssupporten är öppen vardagar, klockan 08-17. Vi har tystnadsplikt och behandlar dina uppgifter konfidentiellt. För kontakt och mer information skicka e-post till: naringsliv@kalix.se.
I ditt meddelande bör du ange:
1. Ditt namn.
2. Företagets namn
3. E-post.
4. Telefonnummer.

Hör av dig så kontaktar vi dig så fort vi kan!

Läs mer om vad Kalix kommun gör för att hjälpa de lokala företagen på vår speciella företagarsida.

Taggar: Företagare
2020-04-03 13:21 - Notis

Kalix kommun får 16 miljoner i krispaket

Kalix kommun får 16 miljoner kronor i krispaketet som togs av riksdagen torsdag den 2 april.
– Vården, skolan och omsorgen ger oss trygghet i alla tider men i kris blir vår gemensamt finansierade välfärd viktigare än någonsin Pengarna är till för att säkra välfärden för medborgarna i Kalix kommun i den svåra tid vi befinner oss i, säger kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson.

Taggar: Allmänheten
2020-04-02 09:00 - Notis

Samlad information till företagare med anledning av covid-19

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Gå till verksamt.se

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns information och e-tjänster för dig som driver, ska starta eller utveckla ditt företag. 

Taggar: Företagare
2020-04-01 16:37 - Notis

Nya råd från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har idag presenterat nya allmänna råd. Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.
Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mer.

Taggar: Allmänheten, Företagare, Kultur och fritid, Riskgrupper
2020-03-31 17:16 - Notis

Besöksförbud på samtliga äldreboenden

Regeringen meddelade idag att besöksförbud på landets samtliga äldreboenden införs från och med onsdag den 1 april.

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-03-31 16:00 - Notis

Beslut från Krisledningsnämnden

Tisdag den 31 mars sammanträdde Krisledningsnämnden för första gången. De tog två beslut som båda syftar till att stimulera det lokala näringslivet.

Tilläggsbudget på 12 miljoner

Nämnden beslutade om en tilläggsbudget på 12 miljoner kronor som ska användas för att lindra konsekvenserna av coronavirussjukdomen (covid-19).

Presentcheckar till anställda

Kalix kommun kommer att erbjuda alla anställda presentcheckar på 300 kronor som kommer att kunna användas för köp av varor och tjänster från företag i Kalix kommun.

Taggar: Allmänheten, Företagare
2020-03-31 09:14 - Notis

Information från Fritidsbanken

Säkerheten för låntagare, personal och medborgare i allmänhet går alltid i första hand. Du ska kunna känna dig säker när du lånar eller lämnar saker vid Fritidsbanken, och de åtgärder som rekommenderas för att minska smittspridning vidtas därför. Personalen stannar hemma vid minsta förkylningssymptom, och förväntar sig att alla som besöker Fritidsbanken gör detsamma. Har du feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk bör du stanna hemma. Har du utrustning som ska lämnas tillbaka så kan Fritidsbanken förlänga lånetiden, ring 072-23 56 196. Se ytterligare information på Fritidsbankernas hemsida.

Taggar: Allmänheten, Kultur och fritid, Vårdnadshavare
2020-03-27 16:50 - Notis

Uppmaning från medarbetare vid renhållningen

För att underlätta för medarbetarna på renhållningen, undvika smittspridning och inte skräpa ner – kom ihåg att inte kasta lösa föremål, som till exempel använda näsdukar och annat, direkt i soptunnan (samla allt i påsar och knyt ihop dessa innan).

Taggar: Allmänheten, Miljö
2020-03-27 16:14 - Notis

Regeringen förbjuder sammankomster med fler än 50 personer

På Folkhälsomyndighetens inrådan har regeringen idag beslutat att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Förbudet kommer att gälla från och med söndag den 29 mars.

Taggar: Allmänheten
2020-03-27 16:10 - Notis

Må Bra Dagen flyttad

Må Bra Dagen kommer inte att genomföras som planerat den lördag 25 april. Mässan kommer i stället att arrangeras lördag den 24 oktober. Läs mer på den officiella Facebooksidan.

Taggar: Evenemang
2020-03-25 14:00 - Notis

Kalix kommun aktiverar krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson har fattat beslut om att aktivera Kalix kommuns krisledningsnämnd som en förberedande åtgärd för att kunna fatta övergripande, snabba beslut. Det kan till exempel handla om beslut som rör flera nämnder eller att flytta medel mellan nämnder, för att klara uppkomna situationer. Krisledningsnämnden utgörs av Kommunstyrelsen. Du kan höra Tommy berätta om beslutet i vår playkanal.

Taggar: Allmänheten
2020-03-24 14:16 - Notis

Uppmaning till dig som är 70+ – Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer, både för din egen och andras skull

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att stanna hemma. Du bör låta bli att åka buss och äta på restaurang, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat. Men gå gärna ut och promenera. Tänk på att även om du själv känner dig frisk och inte är orolig för egen del så kan det göra stor skillnad för andra och för samhället i stort.

Håll ut – det går över

Det kan vara ensamt och tråkigt att vara hemma och att inte vara så social som vanligt. Men kom ihåg att det är för en begränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Taggar: Allmänheten, Riskgrupper
2020-03-23 09:53 - Notis

Samlad information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har nu samlat information om coronaviruset (covid-19) på en mängd olika språk, dessa inkluderar naturligtvis samtliga minoritetsspråk.

Taggar: Allmänheten
2020-03-20 15:09 - Notis

Samlad information för arbetsgivare

Nu finns samlad information till Arbetsgivare vars verksamhet påverkas av Corona-viruset. Du hittar den på arbetsförmedlingens hemsida.

Taggar: Företagare
2020-03-20 15:09 - Notis

Vi erbjuder dina medarbetare timvikariat

Nu erbjuder Kalix kommun näringslivet att lösa delar av sina utmaningar i spår av Coronakrisen. Till följd av Coronakrisen har många företag inte arbete till alla sina medarbetare samtidigt som Kalix kommun behöver vikarier när förkylningar tvingar medarbetare att vara hemma från jobbet eller vårda barn. 

Kalix kommun behöver vikarier till äldreboenden, hemtjänst, boenden inom LSS, städ, kost och barnomsorg. Läs mer och ansök via HR Manager under lediga jobb.

Taggar: Allmänheten, Företagare
2020-03-20 13:56 - Notis

Åtgärder för att underlätta för företag

Svenskt Näringsliv har gett kommuner, regioner och länsstyrelser ett antal förslag till åtgärder för att mildra konsekvenserna för företag. För kommuner och kommunala bolag handlar det om:

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider
 • Åtgärder för att stärka företagens likviditet
 • Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

Du kan läsa mer om åtgärderna på sidan Covid-19: Så arbetar Kalix kommun för att underlätta för företag.

Taggar: Företagare
2020-03-20 11:58 - Notis

JUC stänger för allmänheten tills vidare

För att förhindra smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19 stänger JUC tills vidare sin publika verksamhet (Återvinningsbutik och Café), från och med måndag den 23 mars. Du kan dock även fortsatt lämna in saker för återvinning i JUC:s boda på deponin/Kalix avfallsanläggning.

Taggar: Allmänheten, Miljö
2020-03-19 09:58 - Nyhet

Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 uppmanas alla personer som vill och har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd göra det via kommunens e-tjänst.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Företagare, Riskgrupper
2020-03-18 15:11 - Nyhet

Med anledning av regeringens rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset så kommer vuxenutbildningen i Kalix kommun att bedriva studierna på distans från och med onsdag den 18 mars 2020.

Läs mer
Taggar: Utbildning
2020-03-18 14:45 - Nyhet

Många företag drabbas hårt av den situation som råder i samhället, med anledning av coronavirusets utveckling. Här uppdaterar vi med information om hur Kalix kommun arbetar med att underlätta för företag.

Läs mer
Taggar: Företagare
2020-03-18 14:40 - Notis

Försäkringskassan informerar

Med anledning av coronaviruset har Försäkringskassan sammanställt information om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab för privatpersoner. Läs mer på forsakringskassan.se.

Taggar: Allmänheten, Företagare, Riskgrupper, Vårdnadshavare
2020-03-18 10:20 - Notis

Pratcafé på finska och språkcafé ställs in tills vidare

Kalix biblioteket meddelar att både det finska pratcaféet (som hålls varje måndag) och språkcaféet (som hålls varannan tisdag tillsammans med Röda Korset) är inställda tills vidare.

Taggar: Evenemang, Riskgrupper
2020-03-17 12:55 - Notis

Socialförvaltningen inför besöksförbud på boenden

För att undvika smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19 råder tills vidare besöksförbud till alla allmänna ytor vid socialförvaltningens boenden.

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-03-17 12:00 - Notis

Förskolan drar tills vidare in 15-timmarsplatser

Med anledning av rådande situation kring coronaviruset har utbildningsförvaltningen beslutat att barn som omfattas av 15-timmars reglerna (allmän förskola, föräldralediga och arbetssökande) inte kommer att erbjudas förskola från och med onsdag 18 mars. Beslutet gäller tillsvidare. Från och med angett datum tas ingen avgift ut för berörda.

Taggar: Vårdnadshavare
2020-03-17 11:30 - Notis

Fritidsgården Frizon stänger

På grund av den rådande risken som finns för smittspridning väljer fritidsgården Frizon att ta sitt ansvar och för tillfället stänga verksamheten. Fritidsgården är stängd från och med 18 mars 2020.

Taggar: Kultur och fritid, Vårdnadshavare
2020-03-17 11:15 - Notis

Gymnasieskolan och högre utbildningar går över till distansundervisning

Regeringen rekommenderar från att gymnasieskolor, vuxenutbildningar, högskolor och universitet bör övergå till distans- och fjärrundervisning från och den 18 mars. Kalix kommun förbereder därför just nu för distansutbildning för elever vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Läs mer  om distansundervisningen i vår separata artikel.

Taggar: Utbildning, Vårdnadshavare
2020-03-17 10:32 - Nyhet

Kalix kommun förbereder för distansutbildning för elever vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Denna text finns även på finska och meänkieli.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Vårdnadshavare
2020-03-16 16:50 - Notis

Öppna förskolan vid Kalix Familjecentral stänger

För att förhindra smittspridning av covid-19 i sjukhusets lokaler stänger Kalix Familjecentral sin förskoleverksamhet tills vidare. Vi vill också påminna om att det i dessa tider är extra viktigt att alla som uppvisar sjukdomssymptom, även lindriga, stannar hemma.

Taggar: Vårdnadshavare
2020-03-16 12:05 - Notis

Kalix kommun ställer in evenemang

 • För att hindra spridning av coronaviruset (covid-19) har Kalix kommun och Haparanda stad beslutat att ställa in utbildningen ansvarsfull alkoholservering, som skulle ha ägt rum den 19-20 mars på Cape East i Haparanda.
 • Kalix kommun har också beslutat att ställa in större evenemang på Kalix Folkets Hus.
  • Riksteaterföreningens arrangemang Love Songs (29 mars) och Var God Dröj (4 april) är inställda.
  • Hela Huset Gungar (10 april) ställs också in.
  • Barnfesten (20–21 mars) har ställts in redan tidigare. Detta innebär även att Arne Alligator den 20 mars senareläggs. Nytt datum, preliminärt den 11 juli! Köpta biljetter kommer att gälla för det nya datumet.
Taggar: Evenemang, Kultur och fritid
2020-03-16 10:50 - Notis

Evenemang och sammankomster kan ställas in

Även evenemang med färre än 500 deltagare kan behöva ställas in, då arrangörer rekommenderas att göra riskbedömningar inför alla evenemang och sammankomster. Du som planerat att närvara vid ett evenemang eller annan sammankomst bör själv försöka hålla koll på aktuell status, då arrangören kan ställa in med kort varsel. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida.

Taggar: Evenemang, Kultur och fritid
2020-03-13 18:57 - Notis

Kalix Familjecentral ställer in alla gruppträffar tills vidare

För att förhindra smittspridning av covid-19 i sjukhusets lokaler ställer Kalix familjecentral in alla planerade gruppträffar tills vidare. Detta gäller babykalas, babymassage, sångstund, föräldracafé och föräldrautbildningar på kvällstid.

Taggar: Vårdnadshavare
2020-03-13 18:51 - Nyhet

För att förhindra smittspridning av covid-19 i sjukhusets lokaler ställer Kalix familjecentral in alla planerade gruppträffar tills vidare. Detta gäller babykalas, babymassage, sångstund, föräldracafé och föräldrautbildningar på kvällstid.

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Vårdnadshavare
2020-03-13 16:03 - Nyhet

På denna sida samlar vi de avsnitt av Kalixpodden som informerar om hur Kalix kommun jobbar relaterat till coronaviruset (Covid-19).

Läs mer
Taggar: Allmänheten, Företagare, Riskgrupper
2020-03-13 13:50 - Notis

Socialförvaltningen avråder från besök

Tidigare avråddes de som har sjukdomskänningar från att besöka Kalix kommuns boenden, men i och med det nya beslutet avråds samtliga besök. Många av våra boende är extra känsliga, och på detta sett vill Kalix kommun undvika smittspridning av coronavirussjukdomen covid-19, vinterkräksjuka och säsongsinfluensa.

Taggar: Anhöriga och drabbade, Riskgrupper
2020-03-12 16:10 - Notis

Ställer in evenemang i mars

Med anledning av det förbud mot sammankomster med fler än 500 personer som Regeringen gick ut med den 11 mars kommer Kalix kommun att ställa in följande tre evenemang:

 • Seniordagen, som skulle ha hållits den 14 mars.
 • Barnfesten, som skulle ha hållits 20–21 mars. Detta innebär även att Arne Alligator den 20 mars senareläggs. Nytt datum kommer! Köpta biljetter kommer att gälla för det nya datumet.
 • Ungdomens vinterspel 2020.
Taggar: Evenemang, Kultur och fritid