Sök

Näin Kaihnuun kunta hantteeraa koronaviiryksen kehitystä

Päivitetty: 2022-08-17 13:11

Kaihnuun kunnassa oon työryhmä joka följaa koronaviiryksen (covid-19) leviämisen tilannetta. Net oon yhtheistyössä koskevien myntiheettien eli viranomhaisten, etupäässä Rekiuuni Norrbottenin (ennen Norrbottenin läänin maakäräjä) ja Läänihallituksen kans.

Kunnala oon lakisääteinen jeokraafinen aluevastuu. Tämä tarkottaa ette kunnan pittää sen omassa jeokraafisessa aluheessa vaikuttaa siihen ette eri aktöörit kunnassa tekevä yhteistyötä planeerinki- ja valmistautumistyössä yhteiskunnanhäiriön eli kriisin varalta. Läänin koskevat viranomhaiset ja kunnat tekevä yhteistyötä ette oon varustunheet maholisesti pahenevhaan tilantheesheen ja följaava viranomhaisten suosituksia eli rekomentasuunia.

Mene päivitykshiin

Usheimat koronarajotukset oon poistettu, mutta pandemii ei ole vielä ohi!

💉 Ota covid-19-rokotukset
🏠 Pysy kotona ja vältä likhiistä kontaktia, jos sulla oon covid-19:n symptoomit.
↔ Vältä ahthautta, jos et vielä ole ottanu rokotuksia.
Lue lissää Kansanterhveysviraston veppisivulta.

Muista olla lähekriittinen!

Ette voima välttää huhujen leviämistä, pyyämä ette vain jaat vasthuulisen myntiheetin, rekiuunin eli kunnan vahvistamat tiot.

Lissää tietoja löyvät seuraavilta sivuilta

Kansanterhveysvirastola (Folkhälsomyndigheten) oon kansalinen vastuu tartuntasuojaa koskevissa asioissa. Niitten veppisivula oon aina viimiset tiot viiryksestä ja tartunnan leviämisestä. Nämät tiot voit lukea meänkielelä Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä. ja Uuesta koronaviiryksestä ja covid -19 tauista.

Myndigheten För Delaktighetilla oon saavutettavvaa informasuunia tartunnan jatkuvasta leviämisestä. Täälä oon informasuunia viitomakielelä ja helposti luettavala ruottila, kommynikasuunikaarttoja ja symboolia.

Region Norrbottenin Tartuntasuojaosastolla eli Smittskyddsenhetenillä oon vastuu Norrbottenin aluheen tartuntasuoja-asioista. Region Norrbottenilla oon hyvä varustus ette hanteerata maholisia taphauksia läänissä.

Telefooninumero 1177

Jos eppäilet ette sulla oon symptoomi (rykiminen, henkitysvaikheuksia ja feeperi) reisun jälkheen omrootissa jossa covid-19 leviää, pysy kotona ja SOITA 1177. Lissää informasuunia löyvät Region Norrbottenin sivulta Vårdguiden 1177 (kieli ruotti).

Telefooninumero 113 13

Sie, jolla ei ole symptoomia, mutta olet huolestunu voit aina silti soittaa numehroon 113 13 ja saa’a vasthauksia koskien covid-19 ja miten viranomhaiset hanteeraava sitvasuunia.

Muut tukilinjat ja telefooninumerot

Lasten oikheus yhtheiskunnassa. Lasten tukilinja.

Soita 116 111.

Sulle joka olet 65 elikkä vanheempi ja tarttet praatia jonku kansa.

Soita 020-22 22 23.

Omhaistenlinja oon kansalinen tukitelefooni ja sitä hoitaa omhaiset joila oon iso kokemus.

Soita 0200-239 500.

Jourhavande medmänniska oon iteelli föreninki joka pittää päivystystelefooni- ja chat-toimintaa kaikile ihmisile jokka halvaa puhua jonku kansa. Telefoonilinja oon auki öisin 21.00-06.00  

Soita 08-702 16 80.

Kansalinen tukitelefooni joka oon auki ympäri vuorokauen, kaikkina vuen päivinä, sulle vaimole joka olet althiina uhale ja väkivallale. Sinun soitto ei näy telefooniräkninkissä ja oon ilmanen. Jos et puhu ruottia saat telefoonitulkkausta – oota telefoonissa niin kauvon ette tulkki oon valmis.

Soita 020-50 50 50.

Kaihnuun seurakunta

Tartteks praatia jonku kansa, Kaihnuun seurakunta oon sielä sinua varten. Tervetuloa soittamhaan seurakunnan diakoonile eli papile. Jos et saa vasthausta, jätä meeteelanti ja net soittava takshiin.

Diakoonit

Britta Petersson Hofverberg, 0923-698 03

Kirsi Gustafsson, 0923-698 12

Minna Miettinen, 0923-794 30

Papit

Antti Miettinen 0923-698 09

Hanna Johnselius 0923-698 10

Mattias Johnselius 0923-698 07

Susanne Wikström 0923-698 14

Päivystävä pappi

Päivystävä pappi, kaikki päivät 17.00-08.00

Soita 112.

SOS-telefooni

SOS-telefooni oon tukitelefooni jota Ruottin kirkko hoitaa.

Soita 031-800 650.

Sosiaalipäivystys voipi antaa neuvoja ja tukea akuutissa sosiaalisissa prupleemissa jokka ei voi oottaa ette vakitunen sosiaalitoimi aukassee. Asiat jokka koskeva kärsiviä lapsia ja nuoria priuriteerathaan.  

Soita 010-444 05 00.

Akuutissa hätätilantheissa joissa oon hengenvaara, vaara omhaisuuele elikkä miljööle. Hätätilane oon ko äkkiä tarttet apua ampulansilta, pelastustjänstiltä, poliisilta, lento-, meri elikkä tunturipelastukselta, päivystyspapilta elikkä myrkkyinformasuunilta.

Soita 112.

Näin Kaihnuun kunta hantteeraa koronaviiryksen kehitystä

Päivitetty: 2022-08-17 13:11

Kaihnuun kunnassa oon työryhmä joka följaa koronaviiryksen (covid-19) leviämisen tilannetta. Net oon yhtheistyössä koskevien myntiheettien eli viranomhaisten, etupäässä Rekiuuni Norrbottenin (ennen Norrbottenin läänin maakäräjä) ja Läänihallituksen kans.

Kunnala oon lakisääteinen jeokraafinen aluevastuu. Tämä tarkottaa ette kunnan pittää sen omassa jeokraafisessa aluheessa vaikuttaa siihen ette eri aktöörit kunnassa tekevä yhteistyötä planeerinki- ja valmistautumistyössä yhteiskunnanhäiriön eli kriisin varalta. Läänin koskevat viranomhaiset ja kunnat tekevä yhteistyötä ette oon varustunheet maholisesti pahenevhaan tilantheesheen ja följaava viranomhaisten suosituksia eli rekomentasuunia.

Päivitykset

Suodatin:
2022-08-17 13:10 - Nutiisit

Ole valpphaana saihrausta kohti ennen koulun alkua

Covid-19:n leviäminen kasvaa joka puolela mailmaa. Ennen koulun alkamista Rekiuuni Norrbottenin tartuntasuojalääkäri suosittellee, ette vanheemat ja lapset oon vieläki varovaisia ja pysyvä kotona, jos oon siukkana.
Suurin osa, jokka sairastuva covid-19:haan, saava lieviä symptoomia, jokka pruukaava mennä ohi ittesthään. Sulla jolla oon lievät symptoomit, voit lukea ittehoijosta sivulta 1177.se

Tunnisteet: Kansalaiset, Huoltajat
2022-08-17 13:10 - Nutiisit

Covid-19-rokotuksen syysannos alkaa 1. syyskuuta

1. syyskuuta lähtien annethaan covid-19-rokotuksen syysannos. Vanhukset ja riskiryhmhään kuuluvat saava puukata aijan ensin. Muista ette rokotus suojaa sinua vakavasta saiuhrauesta!

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2022-02-07 08:00 - Nutiisit

Drop-in testaus Kaihnuussa suljethaan

Alkaen 31 janyaaria covid-19/PCR drop-in testaus panhaan kiini. Jos tarttet testata, niin tillaa ensi sijassa aijan ittetestauksheen.
Hoito- ja hoivapersunaali, net joila ei ole e-henkilötunnusta taikka muusta syystä ei voi mennä ittetestauksheen, voiva varata testausaijan Kaihnuun terhveyskeskuksen Hengitystieosaston kautta.
Varraa aika soittamalla 0923-76280, paina 9 – niin saat sitte soiton ja voit tilata aijan.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät, Huoltajat
2022-02-07 08:00 - Nutiisit

Rajotuksia kevenethään

Hallitus ilmotti tuorestaina 3 fepryaaria prässikonferensissa, ette koronarajotuksia purathaan alkaen 9 fepryaaria.
Lue mikkä rajotukset otethaan poijes 9 fepryaaria Kansanterhveysviraston veppisivulta (ruottiksi).
Suositukset, jokka jäällaava jatkossaki 9 fepryaarin jälkheen:

 • Pysy kotona ja vältä likhiistä kontaktia muitten kans, jos olet siukka ja symptoomit viittaava covid-19:haan.
 • Kansanterhveysvirasto suosittellee ei-rokotettuja aikusia pitähmään varotoimenpitheitä.
 • Palluu työpaikhoin, niilä jokka oon tehneet töitä kotoa, tullee suorittaa pikkuhiljaa. Työnantaja pättää miten sen hoijethaan.
 • Testausta ei ennää suositella ylheisölle. Testaus oon pääasiassa persunaalile, potihlaile ja hoivattavile terhveyenhoijossa ja vanhuustenhullossa.
Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Evenemankit, Fööretaakarit, Kulttuuri ja vapa-aika, Miljöö, Riskiryhmät, Trafiiki ja infrastryktyyri, Koulutus, Huoltajat
2022-01-12 14:00 - Nutiisit

Vältä mielelhääns vierailuja vanhuustentaloissa!

Just nyt vahvistettujen covid-19:n taphausten määrä nousee yhtheiskunnassa. Sen takia met halvama rajottaa vierailuja hoito- ja hoiva-asunthoin, ette niin pitkäle ko maholista voima välttää ette tartunta pääsee hoijettavile asukhaile.

Välttämällä käyntijä, sie autat meitä suojelehmaan hoijettavia ja autat meitä tekehmään turvalisempaa hoitotyötä.

Vältä siksi vierailuja hoijettavien tykönä erikoisasunoissa, LSS-asunoissa ja lyhyaikaisyksikössä tulevina viikkoina, siihen asti ette tartunnan leiväminen oon vähentyny taikka tullee uutta informasuunia.

Kysheessä ei ole säänönmukhaista vierailukieltoa, mutta met pyyämä omhaisilta ja tuttavilta ymmärrystä vierailujen välttämisestä.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2022-01-11 08:00 - Nutiisit

Rekoortimäärä koronatartuntoja Kaihnuussa ja Norrbottenissa

Viimi viikola meilä oli rekoortimäärä koronatartuntoja Kaihnuun kunnassa.
Rekiuuni Norrbotten raportteeraa jatkuvasti uusista covid -19 taphauksista Norrbottenissa. Kaihnuun kunnassa oli 138 uutta taphausta viikko 1, joka oon korkein numero pandemiin aikana. Viikko 52 oli 29 uutta taphausta Kaihnuun kunnassa. Keskiviikkona met lähätämä Extra Kalix- TV, kello 19.00, joka muun rinnala kertoo lishääntynheestä tartunnan leviämisestä.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Evenemankit, Fööretaakarit, Miljöö, Riskiryhmät, Huoltajat
2022-01-10 14:00 - Nutiisit

Toettuja covid -19 taphauksia Näsbygårdenila

Kaihnuun kunnassa oon tänhään toettu kolme covid -19 taphausta Näsbygårdenila, joka oon vanhuusten erikoisasunto. Tällä hetkelä vaikuttaa ette tartunta oon isuleerattu yhele osastole. Tartunnanjäljistys ja screening oon menossa. Käyttäjät jaksava tänhään hyvin ja omhaisile oon informeerattu asiasta. 

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-12-13 10:00 - Nutiisit

Uusia toimenpitheitä covid-19:n leviämisen rajottamiseksi

Kansanterhveysvirasto anto uusia neuvoja ja suosituksia covid-19:n leivämisen rajottamiseksi yhtheiskunnassa ja vähentääksheen riskiä ette terhveyshuolto tullee liika rasitetuksi. Alkaen 8 joulukuuta 2021 kaikkia suositelhaan pitähmään turvaväliä julkisissa paikoissa.

Lue lissää uusista suosituksista Kansanterhveysviraston kotisivulta (ruottiksi)

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Evenemankit, Fööretaakarit, Kulttuuri ja vapa-aika, Miljöö, Riskiryhmät, Trafiiki ja infrastryktyyri, Koulutus, Huoltajat
2021-11-18 13:00 - Nutiisit

Kansanterhveysvirasto ehottaa rokotustoistuksia

Kansanterhveysvirasto oon pyytäny hallituksen ottaa käythöön rokotustoistuksia tapahtumissa henkilöile, jokka oon 18 vuotta ja sitä vanheemat, alkaen 1 joulukuuta. Rokotustoistuksia tullee voia käyttää sisätilojen tapahtumissa, joissa oon yli 100 osalistujaa.

Rokotustoistuksena käytethään Covidtoistusta, joka näyttää ette henkilö oon rokotettu, ja joka tehhään E-häslomyndighetenin (E-terhveysvirasto) kautta.

Lue lissää Kansanterhveysviraston veppisivulta (ruottiksi)

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Evenemankit, Fööretaakarit, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät, Koulutus, Huoltajat
2021-11-18 10:00 - Nutiisit

Covid -19-testaus suositelhaan kaikile, joila oon symptoomia

Alkaen 22 nuvemperiä Kansanterhveysvirasto suosittellee rekiuunien tarjota covid-19-testausta kaikile, jokka oon 6 vuotta ja sitä vanhemmat, joila oon covid-19:n kuuluvia symptoomia. Tämä koskee molempia, niin rokotettuja henkilöitä ko niitä jokka ei ole rokotettu.

Lue lissää Kansanterhveysviraston prässiarkkiivista (ruottiksi)

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät, Huoltajat
2021-09-30 10:30 - Nutiisit

Mikäs jällaa 29 syyskuuta lähtien?

Osa rajotuksista otethaan poijes 29 syyskuuta, mutta met elämä vieläki pandemiin keskelä ja meän pittää olla varovaisia. Tällä sivula met informeeraama neuvoista ja suosituksista jokka liittyvä covid-19:haan, ja jokka jällaava 29 syyskuuta lähtien.

Kansanterhveysviraston yheiset neuvot

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Alkaen 29 syyskuuta seuraava jällaa:

Estä covid-19:an leviämisen

Rokotus oon paras tapa välttää vakavaa saihrausta ja covid-19 leviämistä.

Sie joka et ole täysin rokotettu covid-19 viirysta vasthaan pittää olla erityisen varovainen kohti riskiryhmiä ja 70-vuotiata ja sitä vanheempia. Sinun pittää följata varovaisuustoimenpitheitä estääksheen ette itte saat tartunnan ja estääksheen covid-19 leviämisen. Sinun pittää siks, ko oon maholista:

 1. Pittää turvavälia toishiin ihmishiin, ja vältettävä likhiistä kontaktia varsinki kohti riskiryhmiä ja 70-vuotiaita ja sitä vanheempia.
 2. Nämät neuvot ei jällaa alle 18-vuotiaita eikä henkilöitä joile metisiinisistä syistä ei suositella covid-19 rokotusta.

 

Suojaa muita covid-19 tartunnalta

Jokhaisen pittää olla tarkka covid-19 symptoomhiin. Jos eppäilet ette sulla oon covid-19 sinun pittää pysyä kotona ja välttää kontaktia muitten kans.

Jos sie elikkä joku perhheessä oon tullu siukaksi

Kaikila joila oon covid-19 symptoomi pittää pysyä kotona. Aikuset ja 6-vuotihaat ja sitä vanheemat lapset suositelhaan testaahmaan itteäs

Suositukset näistä aihheista ei muutu.

Kunkas kauoin minun pittää pysyä kotona, jos mulla oon symptoomia?

Se, kunkas kauoin aikuset ja lapset pitävä pysyä kotona, jos oon covid-19 symptoomi, elikkä oon toettu covid-19 tartunta, ei muuta 29 sysskuuta. Se jällaa kans esikoululapsia joila oon lieviä symptoomia.

Suositukset kaikile jokka reisaava Ruothiin

Suositus covid-19 testaamisesta ko reisaa Ruothiin jällaa 31 lokakuuta asti. Poikkeus oon täysrokotetut henkilöt.

Informaŝuunia kouluile ja esikouluile

29 syyskuuta 2021 lähtien säänöt ja ylheiset neuvot covid-19:sta, jokka oon suunattu eri toimintoja varten, lakkaava voimasta. Tämä koskee kans koulutoimintoja niin ko esikoulua, peruskoulua, jymnaasia ja muita koulumuotoja.

Informaŝuunia hoito ja hoivan ja kliinisten laporatuurien henkilökunnale

Suositukset joita voihaan käyttää komplementtina voimassa olevile säänöile ja paikalisesti tehtyile suuntaviivoile jällaava kans 29 syyskuuta jälkhiin.

Covid-19 tartuntajäljitys

Jatkossaki tartuntajäljitys ja siihen kuuluvat säänöt henkilöile hyyshollissa jossa jollaki oon covid-19 oon tärkeät. Tätä koskevat suositukset ja neuvot jällaava toistaseksi.  

Informaŝuunia työnantajille

Jatkossaki työnantajilla oon ylheisvastuu vastavaikuttaa tartuntatautien leviämistä työpaikoila.

Säänöt, suositukset ja neuvot, jokka otethaan poijes 29 syyskuuta

 • Suositus tehä etätyötä kotona sillon ko oon maholisuus,
 • Aijemat säänöt ja yheiset neuvot kaikkien vasthuusta estää covid-19 leviämistä, joka oon ollu voimassa huhtikuusta vuona 2020.
 • Kansanterhveysviraston säänöt ja ylheiset neuvot erityisistä rajotuksista
 • Kansanterhveysviraston säänöt ja ylheiset neuvot restaurangile ja muile tarjoilupaikoile.

Lue lissää

Voit saa’a lissää tietoa 29 syyskuuta lähtien voimassa olevista säänöistä Kansanterhveysviraston kotisivulta, tämän ruottinkielisen linkin kautta: restriktioner som gäller från och med den 29 september på folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Evenemankit, Fööretaakarit, Kulttuuri ja vapa-aika, Miljöö, Riskiryhmät, Trafiiki ja infrastryktyyri, Koulutus, Huoltajat
2021-09-09 08:00 - Nutiisit

Kokhoontumisrajotukset otethaan poijes 29. syyskuuta

Prässikonferensissa 7. syyskuuta hallitus ilmotti muun rinnala ette ylheisten kokkousten ja julkisten tapahtumien osalistujarajotukset suunitelhaan ottaa poijes 29. syyskuuta.

 • Kokhoontumisrajotukset otethaan poijes kokohnaans.
 • Restaurangien aukioloaikoja ja pöytäseurojen kokoa ei rajoteta ennää.
 • Kans kehotus tehä etätyötä otethaan poijes.

Sosiaalidepartementti tullee ehottamhaan koronapassin käythöönottoa, jota voihaan käyttää rohki isoissa tapahtumissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Evenemankit, Fööretaakarit, Kulttuuri ja vapa-aika
2021-07-02 08:00 - Nutiisit

Tartuntasuojan toimenpitheet sovitethaan tarjoilupaikoila alkaen 1. jyyliä.

Kansanterhveysvirasto sovittaa Covid-19:n tartuntasuojan toimenpitheitä 1. jyyliä. Tässä listathaan kohat jokka koskeva restaurangia, kahveloita ja muita tarjoilupaikkoja.

 • Rajotetut aukioloaijat poistethaan.
 • 8 henkilöä per pöytä sisätiloissa. Vieläki pittää olla 1 metri pöytien välilä.
 • Enimäismäärä per pöytä ulkotiloissa otethaan poijes.
 • Istuva syöminen ja juominen jällaa jatkossaki.

Lissää informaŝuunia löytyy Kansanterhveysviraston veppisivulta. (ruottiksi)

Tunnisteet: Fööretaakarit
2021-06-30 11:00 - Nutiisit

Koottu rokotusinformaŝuuni Kansanterhveysviraston veppisivula

Kansanterhveysviraston veppisivulta löyät kootun informaŝuunin joka koskee pandemiita ja rokotusta.

Täältä voit lukea meänkielelä

Tunnisteet: Kansalaiset
2021-06-10 09:00 - Nutiisit

Tämä jällaa jymnaasin stytentissä perjantaina 11. jyyniä

Vallitevan pandemiitilantheen takia ja vähentääksheen tartunnanleviämistä, vuen 2021 stytentti Furuhedin koulula oon vähän erilainen tänä vuona. Jymnaasin stytentti 2021 följaa Kansanterhveysviraston suosituksia sosiaalisesta ethäisyyestä; piä turvaväliä niin sisälä ko ulkona, ja vältä sosiaalisia tilantheita joissa oon isompia määriä osalistujia.

Stytenttien uloslasku (utsläpp) tapahtuu 11. jyyniä, ja lynsi ja uloslasku oon suuniteltu eri paikoila ja aijoila päivän aikana koulussa, ette vältämä isompia ihmisten joukkoja. Oppilhaat ja huoltajat oon saahneet tietoa jokhaisen oppilasryhmän aijoista ja paikoista. Seuraava jällaa:

 • Eninthääns kaks omhaista per oppilas saapi osalistua uloslaskhuun koulun kartanola.
 • Sosiaalinen ethäisyys oon piettävä niin sisälä ko ulkona. Ei saa olla kokkointumisia jokka aiheuttava tungosta.
 • Ei ole stytenttikorteesia, Polisilaitoksen päätöksen mukhaan.
Tunnisteet: Koulutus
2021-06-09 13:00 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 9. jyyniä: Korona- ja rokotustilantheesta

Keskiviikkoillan Extra Kalix-TV:n lähätys kertoo korona- ja rokotustilantheesta Kaihnuussa ja Norrbottenissa. Jakso oon pelattu sisäle etukätheen ja näytethään kello 19.00, keskiviikkona 9. jyyniä. Prukrammin voipi kans kattoa jälkikätheen.

 

 

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-06-01 15:00 - Nutiisit

Korkea tartunnanleviäminen Ytterbyn koulussa - kaikki opetus muutethaan lukukauen lophuun asti

Ytterbyn koulun oppilhaitten joukossa oon korkea tartunnanleviäminen, ja Norrbottenin tartuntasuojalääkärin Anders Nystedtin neuvojen mukhaan, opetuksen muutethaan lukukauen lophuun asti.

Alkaen huomena, keskiviikko 2. Jyyniä, ja loput lukukauesta seuraava jällaa Ytterbyn koulussa:

 • Vuosi 4-6 oon etä- ja kotiopiskelua.
 • Esikoululuokka - vuosi 3 oon opiskelua ulkona koulussa.

Vanhemat, joila oon maholisuus pyyethään pitämhään vapa-aijankoin lapsia kotona, sen sijhaan ko vapa-aijankoissa.

Tartuntasuojauslääkäri Anders Nystedt lähättää kans kehotuksen kaikile vanhemille ja lapsile, ette välttäkää seurustella muitten kans vapa-aijala.

Lissää informaŝuunia löytyy SchoolSoftin kautta.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2021-05-19 08:00 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 19. maita: Korona- ja rokotustilantheesta

Keskiviikkoillan Extra Kalix-TV:n lähätys kertoo koronatilantheesta Kalixissa ja Norrbottenissa. Jakso oon pelattu sisäle etukätheen ja näytethään kello 19.00, keskiviikkona 19. maita. Prukrammin voipi kans kattoa jälkikätheen.

Prukramminvetäjä oon tavalisheen taphaan Reine Sundqvist.

Viehraat ja aihheet

 • Koronatilantantheesta Moa Bjernerin kans, se kertoo missä ryhmissä oon suurin osa tartunnan saahneita Kaihnuussa tällä hetkelä
 • Tuoreimmat uutiset rokotustilantheesta Kaihnuun kunnassa.
 • Paljon saihraita kouluissa
 • Polisi Mikael Engren kertoo miten net työskentelevä proaktiivisesti kohti viikonlopun suuniteltua Cruisingia Kaihnuussa.
 • Avoin esikoulu Perhekeskuksessa (Familjecentralen) tullee aukasemhaan toimintansa.
 • Ja muuta.

Tausta
Keskiviikkosin Kaihnuun kunta lähättää tällä hetkelä Kalix-TV: tä yhteistyössä Furuhedin koulun mediaoppilhaitten kans. Kalix-TV: ssä käsittelemä aihheita, jokka oon ajankohtaisia sulle, joka asut Kaihnuussa, ja liittyvä ushein kunnan toiminthaan.

Jotta voima antaa sulle viimeisimmät uutiset, niin teema ko viehraat voihaan vaihtaa lähätyksen alkhuun asti, päivitettyä tietoa seuraavasta lähätyksestä oon osotheessa www.kalix.se eli Kalix kommun Facebookissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Koulutus
2021-05-19 00:00 - Nutiisit

Djuptjärnin koulun luokila 5 ja 6 jatkuu kotiopiskelua 19-20. maita

Päivitetty 19. maita: Djuptjärnin koulun luokila 5 ja 6 jatkuu kotiopiskelua keskiviikkona ja tuorestaina 19-20. maita

17. maita: Ko monta Djuptjärnin koulun persunaalissa testathiin positiivisesti Covid-19:lle viimi viikola, loput persunaalista testathaan tänhään. Tämä tarkottaa sitä, ettei ole tarpheeksi persunaalia opetuksheen paikan päälä, ja sen takia luokila 3-6 Djuptjärnin koulussa oon kotiopiskelua tänhään maanantaina 17. maita.

Oppilhaile ja huoltajille oon ilmotettu SchoolSoftin kautta viimi viikon lopussa.

Tunnisteet: Koulutus
2021-05-11 15:30 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 12. maita: Korona- ja rokotustilantheesta

Keskiviikkoillan Extra Kalix-TV:n lähätys kertoo koronatilantheesta Kaihnuussa ja Norrbottenissa. Jakso oon nauhotettu etukätheen ja näytethään kello 19.00, 12. maita. Prukrammin voipi kans kattoa jälkikätheen.

Prukramminvetäjä oon tavalisheen malhiin Reine Sundqvist.

Viehraat ja aihheet

 • Korona- ja rokotustilantheesta Kaihnuun kunnassa
 • Mitäs tapahtuu tämän vuen koulun päättäjäisille?
 • Mites pantemii oon vaikuttanu Kaihnuun kunthaan orkanisaationa?
 • Kaihnnun kunta myypi houkuttelevia tonttija?

Tausta
Keskiviikkosin Kaihnuun kunta lähättää tällä hetkelä Kalix-TV: tä yhteistyössä Furuhedin koulun mediaoppilhaitten kans. Kalix-TV: ssä käsittelemä aihheita, jokka oon ajankohtaisia sulle, joka asut Kaihnuussa, ja liittyvä ushein kunnan toiminthaan.

Jotta voima antaa sulle viimeisimmät uutiset, niin teema ko viehraat voihaan vaihtaa lähätyksen alkhuun asti, päivitettyä tietoa seuraavasta lähätyksestä oon osotheessa www.kalix.se eli Kalix kommun Facebookissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät, Koulutus
2021-05-05 11:00 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 5. maita: Koronatilantheesta

Keskiviikkoillan Extra Kalix-TV:n lähätys kertoo koronatilantheesta Kaihnuussa ja Norrbottenissa. Jakso oon nauhotettu etukätheen ja näytethään kello 19.00.

Prukramminvetäjä oon tavaliseen malhiin Reine Sundqvist.

Viehraat ja aihheet

 • Vakavasta koronatilantheesta Kaihnuun kunnassa - Moa Bjerner, toiminnanjohtaja IVAK ja medicinklinkik Kaihnuun sairaalassa.
 • Vaimojenpäivystys (Kvinnojouren) saapi tukea Luononpruukijymnaasilta (Naturbruksgymnasiet)
 • Kotipalvelu siirtyy entisen Grytnäsin terhveyskeskuksen lokaahliin.

Tausta
Keskiviikkosin Kaihnuun kunta lähättää tällä hetkelä Kalix-TV: tä yhteistyössä Furuhedin koulun mediaoppilhaitten kans. Kalix-TV: ssä käsittelemä aihheita, jokka oon ajankohtaisia sulle, joka asut Kaihnuussa, ja liittyvä ushein kunnan toiminthaan.

Jotta voima antaa sulle viimeisimmät uutiset, niin teema ko viehraat voihaan vaihtaa lähätyksen alkhuun asti, päivitettyä tietoa seuraavasta lähätyksestä oon osotheessa www.kalix.se eli Kalix kommun Facebookissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät, Koulutus
2021-05-03 15:00 - Nutiisit

Tartunnan leviäminen kasvaa vieläki tramaattisesti Kaihnuussa - meilä kaikila oon vastuu tartunnan leviämisen estämiseksi, ota sinun!

Päivitetty maanantaina 3. maita: Rekiuuni Norrbotten raportteeraa uusista covid-19:n taphauksista – Kaihnuun kunnassa oon 63 uutta taphausta viikola 17, kasvu 58 prosentila. Ette just sie valittet, ettet kohtaa ja seurustele muitten kans voipi tarkottaa elämän ja kuoleman välistä eroa. Ota vasthuusti tartunnan leviämisen estämiseksi!

30. aprillia: Tartuntasuojalääkäri Anders Nystedt ilmottaa, ette jo perjantaina oon raportoitu 47 uutta taphausta Kaihnuussa. Ennuste osottaa, ette viimi viikon luvut tuleva kaksinkertaistumhaan. Ette just sie valittet, ettet juhli muitten kans tänhään voipi tarkottaa elämän ja kuoleman välistä eroa. Ota vasthuusti tartunnan leviämisen estämiseksi!

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Koulutus, Huoltajat
2021-04-30 12:15 - Nutiisit

Rokotettu asukas Rosengårdenilla oon toettu covid-positiiviseksi – meän oon vieläki suojeltava toisihaan

Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunossa, Rosengårdenilla oon asukas, jolla oon toettu covid-19:n tartunta. Asukas oon saanu molemat rokoteannokset. Tämä osottaa, ette kaikkien oon jatkossaki nouattava ylheisiä neuvoja, kans rokotuksen jälkheen.

Meän oon vieläki suojeltava toisihaan

Saattaa olla tiettyjä riskijä, ette voit sairastua rokotuksesta huolimatta ja sen mukhaan tartuttaa muita, vaikka sulla ittelä ei olekhaan mithään symptoomia. Siks perusneuvot oon nouattava kans jatkossaki, vaikka oletki saanu rokotuksen. - Lue lissää kansanterhveysviraston veppisivulta (ruottiksi)

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-04-27 13:00 - Nutiisit

Etäopetusta vuosile 1 ja 2 Furuhedin koulussa

Maanantaina 3. maita jymnaasi muuttaa opetusmuotoa, ko toiminnassa oon paljon tartunnan saahneita oppilhaita. Vuosila 1 ja 2 oon 100 prosenttia etäopetusta ja vuosikursila 3 oon 100 prosenttia lähiopetusta.

Oppilhaat jokka tartteva olla koulussa, kuttuthaan jatkossaki sisäle. Ammattiprukrammien oppilhaita kuttuthaan sisäle pienemphiin ryhmhiin praktisia momenttija varten. Sama koskee oppilaita, joila oon kokheet.

Päätös koskee viikkoa 18 ja 19 ja sopeutethaan tartuntatilantheen perustheela.

Lissää informašuunia saat Schoolsoftin kautta.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2021-04-26 16:30 - Nutiisit

Juhli vappua tikitaalisesti Kaihnuun kunnan kans!

Vallittevan pantemiin takia Kaihnuun kunta tarjoaa tikitaalisen vappuaattojuhlan kevätpuhheela ja kuorolaulula – tapa juhlia yhessä ilman kohtaamista!

Met tarjoama kuorolaulua seuraavila kuoroila: Kalix vokalensemble, Cantilena, Musicalix, nuorisokuoro Vocalix, Kaihnuun lapsikuoro ja Näsbyn lapsikuoro. Kuoronvetäjät oon Britt-Inger ja Marie-Louise Burman. Oopperalaulaja Anders Nyström laulaa kansallislaulun. (Nauhotettu vuona 2018). Antti Miettinen, pappi Ruottin kirkossa ja Linnea Arvidsson, Furuhedin koulun opiskelija, pitävä kevätpuhheen.

Prukramminvetäjät oon Maria Bucht ja Reine Sundqvist.

Etukätheen nauhotettu vappujuhla julkaisthaan kello 18.00, 30. aprillia Kaihnuun kunnan YouTube-kanavala ja kunnan kotisivula.

Pitäkää huolta toinen toista ja nouattakaa rajotuksia - yhessä met jarrutama tartunnanleviämistä!

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-04-21 07:00 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 21 aprillia

Keskiviikkoillan Extra Kalix-TV:n lähätys kertoo tietenki koronatilantheesta Kaihnuussa ja Norrbottenissa tällä hetkelä, mutta kans erikoisesta puhelusta Kruunuprinsessa Viktoria ja Prinssi Danielin kanssa sekä Kalix-TV:n kesän 2021 suunitelmista.

Prukramminvetäjä oon tavaliseen malhiin Reine Sundqvist ja meilä oon viehraita niin styytiossa, ko viiteolinkin kautta.

Viehraat ja aihheet

 • Koronasta ja rokotustilantheesta, Moa Bjerner, toiminnanjohtaja IVAK ja medicinklinkik Kaihnuun sairaalassa.
 • Kruunuprinsessa Viktoria ja Prinssi Danielilla oli maanantaina puhelu Kaihnuun kunnan kans.
 • Kalix-TV jatkuu kans kesänaikana.

Tausta
Keskiviikkosin Kaihnuun kunta lähättää tällä hetkelä Kalix-TV: tä yhteistyössä Furuhedin koulun mediaoppilhaitten kans. Kalix-TV: ssä käsittelemä aihheita, jokka oon ajankohtaisia sulle, joka asut Kaihnuussa, ja liittyvä ushein kunnan toiminthaan.

Jotta voima antaa sulle viimeisimmät uutiset, niin teema ko viehraat voihaan vaihtaa lähätyksen alkhuun asti, päivitettyä tietoa seuraavasta lähätyksestä oon osotheessa www.kalix.se eli Kalix kommun Facebookissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-04-19 08:00 - Nutiisit

Maholisuus antaa lopputotistuksen Komvuxissa pitennethään vuoele 2025

Helpottaaksheen oppilhaita joihin vaikuttaa kunnalisen aikuiskoulutuksen (komvuxin) kiinipaneminen koronakriisin takia, hallitus oon päättäny ette lopputotistuksen komvuxista jymnaasitasola saahaan antaa 1 jyyliä 2025 asti.

Ette lopputotistus jatkossaki antaa opinto-oikeuen korkeakouhluun eli ammattikorkeakouhluun vanhaat säänöt semmosesta opinto-oikheuesta tullee jällaahmaan sille joka viimisthään 1 jyyliä 2025 oon saanu lopputotistuksen aikuisopetuksesta jymnaasitasola.

Lue lissää hallituksen prässi-ilmotuksesta sivula regeringen.se (ruottiksi)

Ota kontaktia aikuiskoulutuksen (Vuxenutbildningen) opinto-ja ammattiohjaajale jos olet intreseerattu alkaa opiskelua. Vuxsyv@kalix.se

Tunnisteet: Koulutus
2021-04-14 00:00 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 14 aprillia

Keskiviikkoillan Extra Kalix-TV:n lähätys kertoo tietenki koronatilantheesta Kaihnuussa ja Norrbottenissa tällä hetkelä, mutta kans kesätöistä ja Ruottin mestaruushihtosta Kaihnuussa 8, 9 ja 11 aprillia.

Prukramminvetäjä oon tavaliseen malhiin Reine Sundqvist.

Viehraat ja aihheet

Viehraat

 • Moa Bjerner, toiminnanjohtaja IVAK ja medicinklinkik Kaihnuun sairaalassa
 • Kunnanjohtaja Maria Henriksson
 • Persunaalia nuorisotilasta Frizon.

Aihheet

 • Koronatilantheesta Kaihnuussa
 • Mites kunta satsaa nuorten kesätöihin
 • Nuorisofonti
 • Vanhuustenfonti
 • Yhtheenveto Ruottin mestaruushihtosta
 • Katsaus Kaihnuun matkakeskuksen menheestä aukamisesta

Tausta
Keskiviikkosin Kaihnuun kunta lähättää tällä hetkelä Kalix-TV: tä yhteistyössä Furuhedin koulun mediaoppilhaitten kans. Kalix-TV: ssä käsittelemä aihheita, jokka oon ajankohtaisia sulle, joka asut Kaihnuussa, ja liittyvä ushein kunnan toiminthaan.

Jotta voima antaa sulle viimeisimmät uutiset, niin teema ko viehraat voihaan vaihtaa lähätyksen alkhuun asti, päivitettyä tietoa seuraavasta lähätyksestä oon osotheessa www.kalix.se eli Kalix kommun Facebookissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-04-09 14:00 - Nutiisit

Jatkuvat rajotukset kauppa ja tarjoilupaikoile

Korkean tartunnanleviämisen takia Kansanterhveysvirasto jatkaa rajotuksia jokka koskeva kauppa ja tarjoilupaikkoja 2 maita asti.

Tarjoilupaikkojen tullee vieläki pittää kiini kulutuksen vuoksi paikan päälä kello 20.30 ja klo 05.00. Oon kuitenki maholista pittää auki semmosien ruokien ja juomien myynile, joita ei syä paikan päälä, niin sanottu nouto/takeaway.

Kaupat, galleriat ja ostoskeskukset tartteva kans asianmukhaisia toimenpitheitä, jotta kävijät tuleva vain yksitellen, ilman seuraa. Tukea tartteva ihmiset ja lapset oon vaphautettuja kehotuksesta yksin käymisestä kaupoissa.

Enimmäismäärä viis sattaa henkilöä toiminnan kokonaispinta-allaa varten oon kans jäljelä.

Määräykset jällaa 2 maita asti.

Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit
2021-04-09 13:00 - Nutiisit

Uusi päätös kulttuuri- ja vapa-aijan toiminnasta

Maanantaina 12 aprillia Kaihnuun kunta aukassee usheita kulttuuri- ja vapa-aijantiloja, pipliuteekki saapi laajennetut aukioloaijat ja lissää koheryhmiä voipi varata lokaalija. Pandemiilaki säätellee kunkas monta samanaikhaisesti voipi oleskella tiloissa.

Seuraava jällaa kunnan kulttuuri- ja vapa-aijan toimintaa alkaen 12 aprillia 2021:

Kalix SportCity
Jymmi ja uimahalli oon auki ylheisölle seuraavila aukioloaikoina:

Uimahalli

Maanantai: 14.00–21.00
Tiistai: 14.00–19.00
Keskiviikko: 14.00–19.00
Tuorestai: 14.00–21.00
Perjantai: 14.00–18.00
Lauantai: 09.00–13.00
Sunnuntai: 12.00–16.00

Iltauinti: maanantai ja tuorestai 20.00–21.00
Aamu-uinti: tiistai ja tuorestai 06.00–08.00
Vauvvauinti 0-3 vuotta pienessä althaassa: perjantai 09.00–11.00
Eninthääns 40 samanaikhaista kävijää.

Jymmi

Maanantai–tuorestai: kello 06.00–22.00
Perjantai: 06.00–20.00
Lauantai: 09.00–16.00
Sunnuntai: 10.00–19.00
Eninthääns 16 samanaikhaista kävijää.

Pipliuteekki

Pipliuteekilä oon laajemmat aukioloaijat. Vieläki oon rajotettu palvelu.
Maanantai: 10.00–16.00
Tiistai: 10.00–16.00
Keskiviikko: 13.00–18.00
Tuorestai: 10.00–16.00
Perjantai: 10.00–16.00
Lissää tietoja saat kautta bibblo.se
Eninthääns 5 samanaikhaista kävijää.

Kalix Folkets hus /Kaihnuun kansantalo

Oon taas maholista vuokrata lokaalija kansantalossa ja kahvela aukassee taas.

Urheilutilat

Trääninkit oon nyt sallittu kaikile, jopa 20-vuotihaile ja vanheemile. Kansanterhveysviraston ohjeitten ja ylheisten neuvojen mukhaiset soppeutukset oon kuitenki tehtävä.
Tämä tarkottaa, ette ihmiset syntynheet vuona 2001 ja ennen voipi träänata tavala, joka minimeeraa tartunnanriskin, jos net:

 • pitävä ethäisyyttä toishiinsa
 • ei jaa varustheita keskenhääns
 • välttävä yhteiset pukheutumishuohneet
 • reisaava eriksheen ees takasin toiminthaan
 • suorittava toimintaa pienemissä ryhmissä

Nämät neuvot ei koske ihmisiä, joila oon urheilu ammattina eli lapsia ja nuoria syntyneitä vuona 2002 ja myöhemin.
Kaikkia osallistujia kannustethaan tyssaahmaan ja vaihtamaan kotona. Urheilutilojen pukheutumishuohneita saapi vain käyttää kenkien vaihtamisheen ja päälysvaattheitten ripustuksheen.

Covid-19: n riskinarviointi
Föreeninkit, yksityishenkilöt eli fööretaakit jokka halvava varata kunnan tiloja oon tehtävä riskinarviointi suunitellusta toiminnasta:

 • Riskinarviointi tehhään kansanterhveysviraston veppisivun kautta
 • Lähätä riskinarviointi vapa-aijan ja kulttuurin johtamisele e-postila forening@kalix.se

Riskinarviointi auttaa tunnistamhaan erilaisia riskijä ja soppeutumhaan ja tekehmään asianmukasia toimenpitheitä. Kaikki vähentääksheens tartunnanleviämisen riskiä kokhoontumisen yhtheyessä.

Henkilöitten enimmäismäärä
Furuhedin halli: 60
Innanbäckenin halli: 20
Karlsborgin halli: 12
Nyborgin halli: 30
Pålängen voimistelusali: 12
Stureplan: 40
Vitvattnetin voimistelusali: 8
Kalix SportCity B-halli: 25
Kalix SportCity C-halli: 8
Kalix SportCity D-halli: 8
Part Arena, ampumahalli: 5

Jos oon kysymyksiä, ottakaa yhtheyttä vapa-aika ja kulttuurihallinthoon kunnan väkselin kautta 0923-650 00.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika
2021-03-31 15:40 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 31 marsia: Palosta Morajärvelä

Keskiviikkoillan Extra Kalix-TV: n lähätys kertoo palosta Morajärvelä, mutta kans paljon muista asioista. Illan osa oon nauhotettu etukätheen, mutta lähätethään kello 19.00.

Prukramminvetäjä oon tavalisheen taphaan Reine Sundqvist.

Aihheet

 • Kaihnuun koulut saava isoja stipendijä
 • Palo Morajärvelä
 • Tuoreimat uutiset Kesäfästistä (Sommarfesten)
 • Paljastama uuen artistin Vassholmenille

Tausta

Keskiviikkosin Kaihnuun kunta lähättää tällä hetkelä Kalix-TV: tä yhteistyössä Furuhedin koulun mediaoppilhaitten kans. Kalix-TV: ssä käsittelemä aihheita, jokka oon ajankohtaisia sulle, joka asut Kaihnuussa, ja liittyvä ushein kunnan toiminthaan.

Jotta voima antaa sulle viimeisimmät uutiset, niin teema ko viehraat voihaan vaihtaa lähätyksen alkhuun asti, päivitettyä tietoa seuraavasta lähätyksestä oon osotheessa www.kalix.se eli Kalix kommun Facebookissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-03-29 10:00 - Nutiisit

Lissää lähiopiskelua Furuhedin koulussa viikola 16

Pääsiäisloman jälkheen, siis viikko 15, kaikila 2. luokka-astheella oon lähiopetusta. 1. ja 3. luokka-astheella oon etäopiskelua. Oppilhaat ammattiohjelmissa voihaan tarvittaessa ottaa sisäle pienissä ryhmissä praktisia momenttija varten. Viikola 16 Furuhedin koulu lissää lähiopiskelua.

Opiskelijat ei saa oleskella käytävissä eli kokhoontua kahvelassa. Kaikkien pittää pestä käet eli käyttää käsipriitä, ennen ko menevä ruokasalhiin. Oon kans tärkeätä, ette oppilhaat pitävä oikeata lynsiaikaa ja ei viivy ruokasalissa liian kauon!

Etäopetuksen opiskelijoile jällaa vieläki ruoka-annosvarauksia. Lynsiaikojen ja ruoka-annosten yksityiskohat löytyvä SchoolSoftista.

Lähi- ja etäopetuksen päätökset voiva muuttua lyhyelä varotusaijala. Se voipi olla, ette lähiopetus lishääntyy, mutta voipi kans olla enemän etäopiskelua riippuen tartunnanleviämisen tilantheesta läänissä ja päämiehen päätöksestä Kaihnuun kunnassa.

Jatka auttamhaan tartunnanleviämisen vähentämisheen, piä ethäisyyttä ja pitäkää huolta toinen toista!

Tunnisteet: Kansalaiset, Koulutus, Huoltajat
2021-03-26 15:30 - Nutiisit

Kansalinen suositus kauko- ja etäopetuksesta jymnaasissa päättyy

Kansanterhveysviraston suositus, jonka mukhaan jymnaasissa oleva opetus oon tehtävä kauko- eli etäopetuksen ja lähiopetuksen yhistelmänä päättyy 1 aprillia 2021. Eilen kansanterhveysvirasto ilmotti, ette suositusta ei jatketa.

- Tämänpäivän päätös tarkottaa ette kauko- ja etäopiskelusta ei ennää ole kansalista suositusta jymnaasissa 1 aprillia jälkheen. Koulula oon ratkaseva merkitys oppilhaitten tulevaisuuele. Kevätlukukausi oon kohta viimisessä vaihheessa ja koulutyö oon korkeasti priuriteerattu. Siks oon kohtuulista ette rekiunaaliset ja paikaliset olosuhtheet isommalta osin päättää, jos kauko- eli etäopiskelu oon tehtävä tulevaisuuessa, sannoo opetusministeri Anna Ekström.

Kans jatkossa tullee olehmaan maholista yhistää lähiopetusta kauko- eli etäopetuksen kans, eestääksheen ruuhkautumisen koulun tiloissa eli kolektiivitrafikissa, pantemiiaijan koulun säänöstöjen mukhaan. Oon kans maholista antaa rekiunaalisia suosituksia kauko- eli etäopetusta varten, jos niin vaaithaan tartunnanleviämisen tilantheen takia.

Tunnisteet: Kansalaiset, Koulutus, Huoltajat
2021-03-24 00:00 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 24 marsia: Koronatilantheesta just nyt

Keskiviikkoillan Extra Kalix-TV: n lähätys kertoo koronatilantheesta Kaihnuussa ja Norrbottenissa just nyt. Suoralähätys oon YouTubessa kello 19.00, mutta tällä kertaa ilman chattia.

Prukramminvetäjä oon tavaliseen taphaan Reine Sundqvist. Näet suoralähätyksen kunnan kotisivula ja Kaihnnun kunnan YouTube-kanavalla. (Lähätys oon ruottiksi)

Aihheet ja viehraat

 • Viimiset uutiset koronatilantheesta. Vieras: Moa Bjerner toiminnanjohtaja IVAK ja medicinklinik Kaihnuun Sairaalassa.
 • Rokotustilane. Vierailema Sportcityssä ja följaama rokotustilanetta
 • Opetus siirethään Djuptjärnin koulusta. Ko Djuptjärnin koulun oon korjattava, opetus siirethään muihiin lokaahliin sillä aikaa. Meilä oon viimiset tiot muutosta!

Tausta
Keskiviikkosin Kaihnuun kunta lähättää tällä hetkelä Kalix-TV: tä yhteistyössä Furuhedin koulun mediaoppilhaitten kans. Kalix-TV: ssä käsittelemä aihheita, jokka oon ajankohtaisia sulle, joka asut Kaihnuussa, ja liittyvä ushein kunnan toiminthaan.
Jotta voima antaa sulle viimeisimmät uutiset, niin teema ko viehraat voihaan vaihtaa lähätyksen alkhuun asti, päivitettyä tietoa seuraavasta lähätyksestä oon osotheessa www.kalix.se eli Kalix kommun Facebookissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-03-16 18:00 - Nutiisit

Manhemin koulu jatkaa opetusta osittain etäopetuksena

Covid-19:n leviämisriskin vähentämiseksi Manhemin koulu jatkaa opetusta osittain etäopetuksena 16 aprillia asti. Tämä tarkottaa, ette puolet koulun luokista opetethaan koulussa ja taas toisela puolela oon etäopiskelua kotona, ja näin tehhään vuorotellen joka toinen päivä. Tämä tehhään tungoksen vähentämiseksi niin koulussa ko kuljetuksissa kouhluun ja koulusta.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2021-03-16 09:00 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 17 marsia: Koronatilantheesta just nyt

Keskiviikkoillan Extra Kalix-TV: n lähätys kertoo koronatilantheesta Kaihnuussa ja Norrbottenissa just nyt, mutta kans monista muista asioista. Tämä oon ensimäinen suoralähätys YouTubessa, voit följata sitä suorana Kaihnuun kunnan kotisivun kautta.

Prukramminvetäjä oon tavaliseen taphaan Reine Sundqvist, ja meilä oon viehraita niin styytiussa ko viiteolänkin kautta. Julkasema kans chatin tällä sivula just ennen lähätyksen alkua. Voit vaphaasti laittaa kysymyksiä meän viehraile chatin kautta! (Lähätys oon ruottiksi)

Aihheet ja viehraat

 • Koronatilantheesta Kaihnuun kunnassa

Tausta

Keskiviikkosin Kaihnuun kunta lähättää tällä hetkelä Kalix-TV: tä yhteistyössä Furuhedin koulun mediaoppilhaitten kans. Kalix-TV: ssä käsittelemä aihheita, jokka oon ajankohtaisia sulle, joka asut Kaihnuussa, ja liittyvä ushein kunnan toiminthaan. Kattot Kalix-TV: tä Kaihnuun kunnan kotisivun kautta ja suorien lähätysten aikana voit kans laittaa kysymyksiä chatissa!
Jotta voima antaa sulle viimeisimmät uutiset, niin teema ko viehraat voihaan vaihtaa lähätyksen alkhuun asti, päivitettyä tietoa seuraavasta lähätyksestä oon osotheessa www.kalix.se eli Kalix kommun Facebookissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-03-10 14:00 - Nutiisit

Katto Extra Kalix TV 10. marsia: Koronatilantheesta just nyt

Tämän illan Extra Kalix -TV kertoo tietenki koronatilantheesta Kalixissa ja Norrbottenissa just nyt, mutta kans urheiluloma-aktiviteetista ja yksityiskohista hihton Ruottinmestaruus-lähätyksestä Kaihnuussa. 10. marsia kello 19.00 oon premiääri ensimäisestä etunauhotetusta prukrammista.

Ko tavalisesti, prukramminvetäjänä oon Reine Sundqvist. Huomaa, ette tänä iltana lähätys oon pelattu sisäle etukätheen ja ette siittä puuttuu chat-toiminto.

Aihheet ja viehraat

 • Viimeisimät uutiset koronatilantheesta
 • Kuinkas rokotus menee?
 • Vieras: Pia Näsvall, ylilääkäri, Rekiuuni Norrbotten.
 • Tietoa urheilulomasta. Puhuma koronaturvallisista toiminnoista, joihin voipi osallistua urheiluloman aikana.
 • Ruottin mestaruus- lähätykset. Paljastama muun rinnala, kuka tullee olehmaan Kalix-TV: n prukramminvetäjänä hihon Ruottin mestaruus aikana.
Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-03-03 13:30 - Nutiisit

Extra Kalix-TV 3 marsia: Koronatilantheesta just nyt

Keskiviikkona 3 marsia kello 19.00 oon uusi lähätys Extra Kalix-tv:stä, ja kans tällä kertaa oon kyse Kaihnuun ja Norrbottenin koronatilantheesta just nyt!

Prukramminvetäjä oon niin ko tavalisesti Reine Sundqvist, ja meilä oon viehraita niin styytiossa ko viiteolänkin kautta.

Aihheet:

 • Koronatilanne Kaihnuun kunnassa. Jyrkkä nousu viimi viikola.
 • Mitäs laki sannoo skuutterinajelusta, skuutterikeinoista ja skuutteriajokortista?
 • Trendi aventouinti. Kunkas se vaikuttaa krophaan? 
 • Koululoma-aktiviteetit ja uutisia Kaihnuun kunnalta. Mitäs Kaihnuun kunta tarjoaa urheiluloman aikana?

Viehraat:

 • Kjell Melander, ylilääkäri
 • Ingela Bergström, siukkasysteri IVA: ssa Piitimessä (Piteå)
 • Puliisi vierailee styytiossa ja kertoo skuutterinajelusta
Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-03-03 10:30 - Nutiisit

Tiukemmat säänöt tarjoilupaikoile 1 marsia – 11 aprillia 2021

Tiukemmat säänöt jällaa 1 marsia alkaen ja net tarkottava ette tarjoilupaikat niin ko restaurankit ja kahvelat oon suljettava kulutuksen vuoksi paikan päälä kello 20.30-05.00. Tarjoilupaikat saava kuitenki pittää auki ruan ja juoman myynile joita ei syä paikan päälä, niin sanottu nouto/takeaway.

Sääntöjen mukhaan kans tarjoilupaikat, jokka oon ossaa kauppakeskuksesta oon rajotettava seuran määrän yhele henkilöle, ei matkhaan laskettunu lapset ja muita tukea tarttevia.

Tiukemmat säänöt jällaa 11 aprillia asti.

Lue lissää Kansanterhveysviraston kotisivulta. (ruottiksi)

Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit
2021-03-01 09:00 - Nutiisit

Vierailukielto Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa päättyy - tämä jällaa sen jälkheen

Vierailukielto Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa päättyy 28 fepryaaria. Tartunnanleviäminen rekiuunissa oon kuitenki korkea, ja siks halvama kehottaa kaikkia oottamhaan vierailujen kans asumishiin.

Tällä hetkelä meilä ei ole toettu covid-19 -taphauksia mishään Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunossa, ja kaikki asukhaat jokka oon niin toivonheet, oon rokotettu molemila annoksila. Tartunnanleviäminen yhtheiskunnassa oon kuitenki korkea usheissa meän krannikunnissa, ja vanhuus oon huomattava vakavien saihrauksien riskintekijä covid-19: ssa - kaikki oon vasthuussa vanhuusten suojelemisesta tartunnasta.

Ko oon aika suunitella vierailua vanhuusten erikoisasunthoon, oon piettävä mielessä usheita asioita tartunnan leviämisriskin minimeeramiseksi.

Kansanterhveysvirasto - piettävä mielessä ko vierailet henkilöä vanhuusten erikoisasunossa:

 • Pysy kotona, jos tunnet ette olet siukka. Vältä vierailua, vaikka oliski vain lieviä symptoomia.
 • Pese käet ennen vierailua, sen aikana ja sen jälkheen.
 • Vaikka henkilö jota vierailet oon rokotettu, sinun oon piettävä ethäisyyttä muihin ihmishiin vierailun aikana niin sisälä ko ulkona.
 • Vierailuihiin oon paikallisia rytiinijä, niin kysy asumisen persunaalilta käytettävät rytiinit.

Met halvama, ette ilmotat asumisele / yksikön johtajalle ennen vierailua, ette meilä oon maholisuus jatkaa työskentelyä turvalisilla vierailuilla.
Kaikki vierailut tapahtuva asukhaan omassa lääkenheetissä (ei vierailuja julkishiin tilhoin tällä hetkelä).

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-02-24 10:30 - Nutiisit

Extra Kalix-TV 24 fepryaaria: Koronatilantheesta just nyt

Keskiviikkona 24 fepryaaria kello 19.00 oon uusi lähätys Extra Kalix-tv:stä, ja kans tällä kertaa oon kyse Kaihnuun ja Norrbottenin koronatilantheesta just nyt! Lähätyksen näet suorana kunnan kotisivulta. (Lähätys oon ruottiksi)

Muita aiheita lähätyksessä:
Koronatilantheesta Kaihnuussa ja Norrbottenissa.
Met keskutelema muun rinnala rokotustilantheesta Kaihnuussa.
Iso kiinostus muttaa Kaihnuun kunthaan, määklarit kertova.
Met kerroma tulevista infrastruktuurisatsauksista Kaihnuussa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät, Trafiiki ja infrastryktyyri
2021-02-19 13:00 - Nutiisit

Viimiset valmistelut rokotusten alottamisessa SportCityssä

Yhteiskuntaprukrammi Media Furuhedin koulula Kaihnuussa oon tehny informasuunifilmin rokotusten alottamisesta SportCityn A-hallissa.

Kohta alkaa rokotusten vaihe 2, 65-vuotihaat ja sitä vanheemat. Ensin vuorossa oon 85-vuotihaat ja sitä vanheemat, jokka tällä viikolla kutsuthaan preivilä rokotuksheen.

Katto filmin Yhteiskuntaprukrammi Media Kainus Facebookissa (Samhällsprogrammet Media Kalix)

Filmi oon ruottiksi. SportCityn A-hallissa informasuunikyltit oon kans meänkielelä.

Tunnisteet: Kansalaiset
2021-02-17 14:30 - Nutiisit

Vierailukielto jatkuu Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa

Kansanterhveysvirasto oon päättäny tilapäisestä vierailukielosta vanhuusten erikoisasunoissa Kaihnuun kunnassa, covid-19-tauin leviämisen estämiseks. Kielto oon voimassa 17 fepryaaria alkaen ja kestää 28 fepryaaria asti, kaikissa erikoisasunoissa. Vastaus tuli sen jälkheen, ko Kaihnuun kunta teki viralisen pyynön Tartuntasuoja Norrbottenille ja Kansanterhveysvirastolle, ko leviäminen yhteiskunnassa oon vieläki iso Kaihnuussa.

Oota vierailujen kans, sitte kans ko vierailukielto ei ennää ole voimassa

-Met tiämä ette vierailukielto oon rajotus niin asukhaile ko niitten omhaisile, mutta vallittevassa olosuhteessa halvama silti kehottaa kaikkia oottamhaan vierailujen kans vanhuusten erikoisasunoissa, sannoo sosiaalijohtaja Anna-Leena Andersson. Tavotheena oon helpottaa rajotuksia heti ko raportit näyttävä ette tartunta yhteiskunnassa oon stapiilila matalala tasola.
Tänäpäivänä meilä ei ole yhthään toettua tartuntaa mishään Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-02-16 14:30 - Nutiisit

Extra Kalix-TV 17 fepryaari: Koronatilantheesta just nyt

Keskiviikkona 17 fepryaaria kello 19.00 oon uusi lähätys Extra Kalix-tv:stä, ja kans tällä kertaa oon kyse Kaihnuun ja Norrbottenin koronatilantheesta just nyt! Lähätyksen näet suorana kunnan kotisivulta. (Lähätys oon ruottiksi)

Muita aiheita lähätyksessä:

Tor 8, ennakkokattelu uuen kerrostalon huoneistoista.

Ruottin ralli (Svenska Rallyt), saapikos Kainus olla matkassa (osa) isäntännä?

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2021-02-15 09:00 - Nutiisit

Väliaikanen alkkohoolikielto jatkuu

12 fepryaaria hallitus päätti ette alkkohoolin tarjoamisen kielto kello 20.00-11.00 oon voimassa 28 fepryaaria asti.

Alkaen 1 marsia 2021 jällaa alkkohoolin tarjoamisen kielto taas alkaen kello 22.00. Tämä oon sitte voimassa 11 aprillia asti.

Tartunnanleviäminen oon vieläki korkeala tasola ja Ruotti oon vieläki poikkeuksellisessa tilantheessa. Ei ole maholista varmuuela ennustaa miten pantemii kehittyy eli kunkas kauon se kestää ja viirysmutaatiot jokka leviävä tarkottava lishääntynyttä riskiä. Hallituksen ja Kansanterhveysviraston yhteinen arvio oon siksi ette nykyset rajotukset ja toimenpitheet oon piettävä voimassa vielä vähiinthääns 3-4 viikkoa.

Jos tartuntatilane pahenee eli kuitenkhaans ei parane, väliaikasen alkkohoolikielon voihaan jatkaa. Päinvastasessa tilantheessa, jossa tartuntatila oon selvästi parantunnu, kielto voipi päättyä ennen 11 aprillia 2021. Lisäksi suotusammissa olosuhteissa alkkohoolin tarjoamisen kieltoa voihaan siirtää myöhemphään kellonaikhaan.

Tunnisteet: Kansalaiset
2021-02-09 11:20 - Nutiisit

Extra Kalix-TV 10 fepryaari: Koronatilantheesta just nyt

Keskiviikkona 10 fepryaaria kello 19.00 oon uusi lähätys Extra Kalix-tv:stä, ja kans tällä kertaa oon kyse Kaihnuun ja Norrbottenin koronatilantheesta just nyt! Lähätyksen näet suorana kunnan kotisivulta. (Lähätys oon ruottiksi)

Muita aihneita lähätyksessä:

Pipliuteekki satsaa lasten aktiviteethiin

Tikitaalinen aukinainen talo/öppet hus kaikista kunnan esikoululuokista

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät, Huoltajat
2021-02-05 15:30 - Nutiisit

Kohta kaikki Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasuntojen asukhaista oon rokotettu

Nyt kaikki asukhaat Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa Skogsgläntan ja Rönngården oon saahneet toisen rokotusannoksen. Issoin osa Rosengårdenilta ja lyhytaikaisyksiköstä oon kans saahneet rokotusannoksen numero kaks tällä viikola ja ensi viikola rokotukset annoksela kaks jatkethaan muissa asunoissa.

Just nyt oon yhtheensä kaks kaikista Kaihnuun kunnan vanhuusten asuntojen asukhaista joila oon covid-19-saihraus. (Rönngårdenila ja Skogsgläntanissa).

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-02-05 15:00 - Nutiisit

Urheilutilat aukasthaan taas föreeninkile

Päivitys 5 fepryaaria:

Kansanterhveysvirasto aukassee vuona 2002 eli myöhemin syntynheile henkilöile maholisuuen osalistua järjestetthyin urheilu- vapa-ajan aktiviteethiin, niin sisälä ko ulkona. Arvio oon ette positiiviset aspektit lasten ja nuorten fyysisetä aktiviteetista oon tärkeämpiä ja siks tehhään muutos ylheishiin ohjeishiin. Kaihnuun kunta aukassee maanantaina 8 fepryaaria föreeninkien trääninkile kaikile vuona 2002 eli myöhemin syntynheile.

Maantantai 25 janyaaria:

Maanantaina 25 janyaaria Kaihnuun kunnan urheilutilat aukasthaan taas föreeninkien trääninkile lapsile vuona 2005 eli myöhemmin syntynheile. Sovituksia pittää kuitenki tehhä huomihoon ottaen pantemiilain, kansaliset ylheisneuvot ja paikalliset määräykset, jokka vieläki jällaa.

Hallitus ilmotti 22 janyaaria ette suositukset kuntien sisätiljoen kiinipitämisestä jatkuu 7 fepryaaria asti –paitti vuona 2005 eli myöhemin syntynheile lapsile. Sille ikäryhmäle trääninkit voiva alkaa taas kans sisätiloissa.

Urheilutilojen aukaseminen jällaa siis ainoasthaans föreeninkien trääninkile lapsile jokka oon syntynheet 2005 eli myöhemin.

Ei ole vielä päätetty koska allmänheetti saapi käyttää kunnan urheilutiloja, lissää informasuunia tullee myöhemin.

Tunnisteet: Kulttuuri ja vapa-aika
2021-02-03 13:00 - Nutiisit

Nykytilane Kaihnuun kunnan erikoisasunoissa

Aiemmin meilä oli 28 asukasta, joila oli toettu covid-19-tartunta, nyt meillä oon vain kaks, joita hoiethaan erihlään vieläki. Kaikki muut toethaan tänä päivänä tartunnasta vaphaiksi. Valitettavasti met löysimä niin sanotun seulonnan (screening) kautta eilen uuen vahvistetun covid-19-taphauksen Skogsgläntanista.

Surula ilmotamma kans tänhään, ette kaks Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasuntojen asukhaista kuoli eilen covid-19:an kans.

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-02-03 10:00 - Nutiisit

Extra Kalix-TV 3 fepryaari: Koronatilantheesta just nyt

Tänä iltana 3 fepryaaria kello 19.00 oon uusi lähätys Extra Kalix-tv:stä, ja kans tällä kertaa oon kyse Kaihnuun ja Norrbottenin koronatilantheesta just nyt! Lähätyksen näet suorana kunnan kotisivulta.

(Lähätys oon ruottiksi)

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät
2021-02-02 12:30 - Nutiisit

Astheittainen takashiinmeno opetuksheen paikan päälä Furuhedin koulun oppilaile

Alkaen maanantaista 8 fepryaaria Kaihnuun Furuhedin koulun oppilhaat voiva mennä takashiin oppitiimoile paikan päälä tiettyinä viikkoina. Seuraavien neljän viikon aikana varvathaan etäoptuksen viikoila ja viikoila ko oon opetusta paikan päälä, niin sanottu lähikoulutus. Toivo oon pystyä menehmään takshiin kokoaikasheen lähiopiskelhuun kevhäälä. Lissää informasuunia löytyy Schoolsoftista.

Ko tilane voipi muuttua äkkiä, kehotama opiskelijoita ja huoltajia pysyhmään ajan kohala Schoolsoftin kautta.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2021-02-01 00:00 - Nutiisit

Ei uusia toettuja covid-19-taphauksia Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa

20 janyaaria jälkheen ei ole uusia covid-19-taphauksia Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa. Näissä asunoissa oon tänhään yhtheensä eristetty kuus asukasta, joila oon covid-19, feeperin ja yskän kans, niistä kaks luultavasti toethaan tartunnasta vaphaaks ja pääsee eristämisestä huomena. Just nyt hoiethaan kans kaks kotisaihraanhoitoa käyttävää persuunaa, joila oon covid-19. Isola surula met halvama kans informeerata ette kaks persuunaa Kaihnuun kunnan erikoisasunoissa oon kuolu covid-19:haan viikonloppuna.

Keskiviikkona 3 fepryaaria alkaa rokotuksen toinen annos Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasuntojen asukkhaile

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-01-29 16:00 - Nutiisit

Tartunnan saahneitten määrä Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa vähenee nopeasti

Tänhään usheita Kaihnnun kunnan vanhuusten erikoisasunotojen asukkhaita oon toettu ettei ennää ole tartuntaa. Ängsgårdenissa Sangiksessa tänhään kaikki asukkhaat oon toettu tartunnasta vaphaiks. Kaihnnun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa hoiethaan just nyt kaheksan persunaa joila oon covid-19 ja neljä persuunaa joila oon kotisaihraanhoitoa eli kotiapua.

– Oon uskottoman ihanaa ette niin monta oon friskaintunu ja ette olema pyssäyttänheet tartunnanleviämisen meän vanhuusten erikoisasunoissa, sannoo Kaihnuun kunnan sosiaalipäälikkö, Anna-Lena Andersson.  Mutta tarunnanleviäminen yhteiskunnassa oon kuitenki vielä korkea, mikä teitenki oon huolestuttavvaa. Nyt jällaa ette met kaikki autama toinen toista ja pysymä kotona jos oon vähhintäkhään siukkasumptoomia ja piämä turvaväliä joka paikassa koko ajan.

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-01-26 16:00 - Nutiisit

Manhemin koulu jatkaa opetusta joka toinen päivä koulussa, joka toinen päivä etäopetusta kotona

Covid-19:n leviämisriskin vähentämiseks Manhemin koulu jatkaa opetusta ositthain etäopetuksena 19 fepryyaria asti.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2021-01-26 16:00 - Nutiisit

Furuhedin koulu jatkaa etäopetusta 5 fepryaaria asti

Furuhedin koulun etäopetusta jatkethaan 5 fepryaaria asti. Sen jälkheen oon tarkotus saa’a 20 prosenttia opetuksesta paikan päälä ja loput etäopetuksena.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2021-01-26 12:30 - Nutiisit

Rasittunu mutta stapiili tilane Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa

Eilen, maanantaina 25 janyaaria, Rekiuuni Norrbottenin covid-19:n statistiikka näytti ette uusien taphausten määrä oon laskenu vähän Kaihnuun kunnassa (71 taphausta viikola 3 verrattuna 97 taphausta viikola 2) Tartunnan saahneitten määrä vähenee kans Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa, mutta tilane oon vieläki rasittunu. Viikola 3 vahvistetthiin yks uus taphaus ja just nyt hoiethaan 23 covid-sairasta asukasta Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa. Yks persuuna jolla oon kotihoitopalvelua oon kans toettu tartunnan saahneeks ja sitä hoiethaan nyt sairaalassa. Tilane oon rasittunu mutta stapiili, ko meilä ei ole tällä hetkelä ole merkkijä tartunnasta muissa asunoissa ko ennen raporteeratut; Skogsgläntan, Rönngården ja Ängsgården.

Vasta met saima kertoa ette ensmäinen asukas joka sairastu covid-19:haan Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa oon nyt toettu ette sillä ei ennää ole tartuntaa –tällä viikola met toivoma ette voisima toeta lissää asukhaita joila ei ennää ole tartuntaa.

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-01-26 10:00 - Nutiisit

Tören esikoulu paannee kiini toiminnan tilapäisesti

Päivitetty 26 janyaaria:

Tören esikoulu oon kiini koko viikko 4.

25 janyaaria:

Covid-19:n aiheuttaman persunaalipulan takia Tören esikoulu pannnee kiinin toiminnan ainaki maanantaina 25 ja tiistaina 26 janyaaria. Vanheemile jokka ei apsolyytisti pysty ratkasehmaan lestenhoitoa muula laila, tarjothaan paikka toisessa esikoulussa. Informasuunia oon lähätetty huoltajile Tempus-ohjelman kautta.

Tunnisteet: Huoltajat
2021-01-26 08:00 - Nutiisit

Just nyt meilä oon vahvistettu covid-19-taphauksia kolmessa Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa

Päivitetty 26 janyaaria:

Isola surula ilmotama taas kerran kuolemista Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa, ko kaks asukasta kuoli viikonloppuna covid-19:n kans.

Päivitetty 25 janyaaria:

Isola surula ilmotama ette yhtheensä kolme asukasta Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa oon kuolu covid-19:an. Tartunnanleviämisen vähentämiseks ja asukkhaitten suojaamiseks suosittelama kaikkia olehmaan käymättä meän vanhuusten erikoisasunoissa just nyt. Kaihnuun kunta oon kans tehny pyynön vierailukielosta vanhuusten erikoisasunoissa. Tämä tarkottaa ette Kaihnuun kunta oon lähättäny asiakirjat Tartuntasuoja Norrbottenille ja Kansanterhveysvirastole ette saapi tiion jos saahan ottaa käytthöön vierailukielon tietyks ajaks.

14 janyaaria:

Valitettavasti met olema saahnet tietoa vahvitetusta covid-19:n tartunnasta Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunossa Sangiksessa, Ängsgårdenila. Kokohnaans oon nyt vahvistettu covid-19-taphauksia kolmessa Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasumisissa; Skogsgläntan, Rönngården ja Ängsgården.

Sosiaalihallinto tekkee kovasti töitä tartunnan leviämisen rajottamiseks ja estääkses useamman ihmisen tarttumasta. Rokotukset oon täyessä vauhissa Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa, ja kaikile asukkhaile tarjothaan rokotus viimistään ens viikola.

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-01-26 08:00 - Nutiisit

Vierailukielto Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa

Kansanterhveysvirasto oon päättäny tilapäisestä vierailukielosta vanhuusten erityisasunoissa Kaihnuun kunnassa, covid-19-tauin leviämisen estämiseks. Kielto alkaa jällaahmaan keskiviikkona 27 janyaaria.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-01-26 08:00 - Nutiisit

90-vuotias toettu ettei ennää ole tartuntaa, se oli ensmäinen covid-19 sairastunu asukas

22 janyaaria:
Meilä oon ilo ilmottaa, ette ensmäinen henkilö joka toethiin covid-19-tartunnan saahneeks Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa, oon nyt toettu terhveeks.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-01-21 16:00 - Nutiisit

Kaikile Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasuntojen asukkhaile oon nyt tarjottu ensmäinen rokoteannos

Nyt kaikile asukkhaile Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa oon tarjottu ensmäinen rokoteannos.

Tunnisteet: Riskiryhmät
2021-01-19 09:20 - Nutiisit

Korkein tartuntaluku Kaihnuun kunnassa pantemiin alkamisen jälkheen

Ko Rekiuuni Norrbotten eilen esitti numerot viikolta 2, se näytti ette Kaihnuussa oli 97 uutta vahvistettua covid-19-taphausta. Se oon korkein numero Kaihnuussa pantemiin alkamisen jälkheen.

Löyvät Tartuntasuoja/Smittskydd Norrbottenin statistiikan viikkoraportit Rekiuuni Norrbottenin veppisivulta (ruottiks)

Tunnisteet: Kansalaiset
2021-01-19 09:10 - Nutiisit

Furuhedin koulun etäopetusta jatkethaan 29 janyaaria asti

Eilen, maanantaina 18 janyaaria, Kaihnuun kunnan koulutushallinto päätti pitentää Furuhedin koulun etäopetusta 29 janyaaria asti korkean tartunnanleviämisen takia kunnassa.

Kansanterhveysvirasto suositteli 3 tesämperiä ette jymnaasi siirethään etäopiskelhuun 7 tesämperiä-6 janyaaria 2021. Myntiheetti päätti 18 tesämperiä jatkaa tämän suosituksen 24 janyaaria 2021 asti. Eilen, maanantaina 18 janyaaria, Kaihnuun kunnan koulutushallinto päätti jatkaa Furuhedin koulun etäopetusta 29 janyaaria asti. Se, ette tehtiin päätöksen eilen eikä ooteta tietoja Kansanterhveysvirastolta ja hallitukselta, riippuu tartunnan isosta leviämisestä kunnassa ja ette haluthaan antaa persunaalile paremmat maholisuuet planeerata opetusta.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2021-01-19 09:00 - Nutiisit

Pitemmät aukioloajat Rudträskbackenissa –auki joka päivä

Alkaen tiistaina 19 janyaaria Rudträskbackenilla oon auki viikon jokhaisena päivänä, pitempien ajan kans. Toivomus oon ette tällä laila oon vähemän kävijöitä samanaikhaisesti, ette jokhainen voipi pittää ethäisyyttä ja ei tartte jonottaa niin kauvoin.

19 janyaaria alkaen oon seuraavat aukioloajat:

Maanantai 14.00-20.30

Tiistai 14.00-17.00

Keskiviikko 14.00-20.30

Tuorestai 14.00-17.00

Perjantai 14.00-20.30

Lauantai 11.00-16.00

Sunnuntai 11.00-16.00

Tärkeää informasuunia kävijöille:

Huomaa, että sörvistalo, kans tualetit, oon kiini. Kiinipaneminen jällaatoistaiseks ja siihen asti ette tullee uuet tirektiivit.

Ei tarttte hissilippua. Ookkaminen oon toistaiseks ilmanen.

Piä etäisyyttä muihin kävijöihin ja perunaahliin joka paikassa ja jatkuvasti, ei vähhiiten hissijonossa.

Lasten vanheempien, jokka ei itte ossaa käyttää hissiä, oon oltava lasten kans.

Pysy kotona pienimmänki covid-19: n symptoomina.

Tunnisteet: Kulttuuri ja vapa-aika
2021-01-18 13:10 - Nutiisit

A-hallista tullee joukkorokotusten keskus

Kalix SportCityn A-halli panhaan kiini 22 janyaaria ko siittä rakenethaan rokotussentraali. Lissää informasuunia tullee viikko 3.

Kiinipaneminen vaikuttaa föreeninkien toiminthaan ja Manhemskolanin urheilutiimoihin. Vapa-aika ja kulttuurihallinto hakkee parhailhaan muita ratkasuja föreeninkien ja Manhemsskolanin auttamiseks. Jokkovaksineerinki ootethaan kestävän jyynin lopphuun asti.

Rekiuuni Norrbotten tullee antamhaan lissää informasuunia rokotuksista.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika, Koulutus, Huoltajat
2021-01-14 17:15 - Nutiisit

Alkkohoolin tarjoamisen kieltoa kello 20.00 jälkheen jatkethaan

24 tesämperiä 2020 lähtien viinan/väkevien alkkohoolijuomien, viinin, vahvan kaljan ja muitten käymisen avula valmistetut alkkohoolijuomien eli alkkohoolijuomien sorttisten preparaattien tarjoaminen oon kieletty kello 20.00-11.00. Hallitus oon päättäny jatkaa kieltoa 24 janyaaria 2021 asti.

Päätöksen taustana oon jatkuva korkea tartunnan leviäminen viiryksestä joka aiheuttaa saihrauen covid-19. Ette olla kapakkassa, paarissa ja restaurankissa voipi liittyä lisshääntynheesheen tartunnan leviämisheen. Lisäks alkkohoolin vaikutus eli päistyminen riskeeraa lisätä tungosta serveerinkipaikoissa ja sen mukhaan covid-19:n leviämistä. Joulun ja uuenvuenpyhien jälkheen oon kans tärkeä ette sosiaalisten kontaktien määrä rajotethaan vielä jonku aikaa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit
2021-01-14 00:00 - Nutiisit

Fööretaakit voiva vieläki hakea nopeampaa maksoa ja lykkyäsräkinkiä

E-palvelun kautta ”Covid-19: Hakemus nopeammasta maksosta” voipi hakea jos halvat ette Kaihnuun kunta maksaa räkinkiä sinun fööretaakile nopeammin ko tavaliset 30 päivää. Meilä oon kans e-palvelu, jossa privaattipersuunit ja fööretaakit voiva tehhä muutoksia Kaihnuun kunnan räkinkhiin. Se voipi olla makson lykkäyksestä, räkinkiosotheen muuttamisesta eli räkinkin kiistämisestä.

Mene e-palvelhuun covid-19: nopeampi maksuhakemus (ruottiks)

Mene e-palvelhuun Haluan tehhä muutoksia Kaihnuun kunnan räkinkhiin. (ruottiks)

Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit
2021-01-11 15:00 - Nutiisit

Keskiviikkona covid-19-rokotukset alkava Kaihnuun kunnan vanhuustentaloissa

Skogsgläntan ja Rönngården oon ensimmäiset, ko rokotukset alkava keskiviikkona 13 janyaaria. Tavottheena oon, ette kaikki jokka asuva Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa, oon rokotettu viimisthään viikko kolmen aikana.

Aiemmat tiot siitä, ette rokotukset olis tehty kaikissa vanhuusten erikoisasunoissa tuorestaina 14 janyaaria, olit väärät. Asia on, ette kaikile nille oon tarjottava rokotus viimisthään viikko kolmen aikana.

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-01-11 10:00 - Nutiisit

Suusuojat kolektiivitrafikissa

Alkaen 7 janyaaria 2021 suusuojia suositelhaan kolektiiviftrafikissa arkisin kello 7-9 ja 16-18 koko maassa. Kehotus oon suunattu vuona 2004 ja aikasemmin syntynheile eli jymnaasilaisile ja sitä vanheemile.

Matkustajala oon vastuu hankkia suusuoja ennen välttämätöntä reisua. Länstrafiken aikoo kuitenki suosituksen mukhaan tarjota suusuojan matkustajile voimassa olevan piljetin näyttämistä vasthaan. Kaihnuussa kaikki jokka meinaava reisata kolektiivitrafikila, riippumatta siittä reisavaakkos net Länstrafikin eli lokaalitrafikin kans, voipi hakea suusuojat pyssiasemalta, heti ko suusuojat tuleva paikale.

Lue lisää Länstrafiken Norrbottenin veppisivulta (ruottiks)

Lue lisää Kansanterhveysviraston veppisivulta (ruottiks)

Tunnisteet: Trafiiki ja infrastryktyyri
2021-01-11 09:20 - Nutiisit

Rudträskbacken aukasi 8 janyaaria

Perjantaina 8 janyaaria Rudträskbacken aukasi kauvele. Huomaa, ette sörvistalo, tualetit matkhaan laskettuna, oon toisthaiseks kiini. Muista pittää turvavälia!

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika
2021-01-11 09:10 - Nutiisit

Pipliuteekki aukasthaan taas, mutta rajotuksila

Maanantaina 11 janyaaria pipliuteekki Kalix Folkets Husissä aukasthaan taas, mutta vain noutoa ja nopean asian varten. Met neuvoma ensisiasesti pipliuteekin tikitaalishiin palveluihin kirjoile, aviisile ja filmile.

Kalix Folkets Hus ja itte pipliuteekin lokaalit oon kans jatkossaki kiini. Vierailijat pääsevä vain lainatiskile asti ja voiva käyttää ittepalvelua. Vierailijoitten määrä oon rajotettu eninthään viitheen henkilhöön kerralhaan.

Pipliuteekin aukioloajat oon rajotettu:

Maanantaina, tiistaina, tuorestaina ja perjantaina kello 11.00–14.00

Keskiviikkona kello 15.00–18.00

Saat yhtheyttä pipliuteekhiin telfooninumerola 0923-651 56, maanantaista perjantaihin kello 10.00–16.00.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika
2021-01-11 08:50 - Nutiisit

Joka toinen päivä opetusta koulussa, joka toinen päivä etäopetusta kotona, ko Manhemin koulu alottaa keväkauven 11 janyaaria

Covid-19: n leviämisriskin vähentämiseks opetus Manhemin koulussa tapahtuu ositthain etäopetuksena eli tistansiopetuksena. Muutokset tehhään ennalta estämisen takia ette vähenethään tungosta niin koulussa ko kuljetuksissa kouhluun ja koulusta.

Muutos tarkottaa, ette puolet koulun luokista opetethaan koulussa ja taas toisela puolela oon etäopiskelua kotona, ja näin tehhään vuorotellen joka toinen päivä. Tällä laila opetus kestää viikosta 2 viikhoon 4. Informasuunia miten opiskelu jatkuu, ilmoitethaan SchoolSoftissa viikola 4.

Lissää informasuunia

Lissää informasuunia saahaan SchoolSoftin kautta. Jos sulla huoltajana oon kysymyksiä, niin ota yhtheyttä sinun lapsen menttorhiin.

Tunnisteet: Koulutus
2021-01-11 07:40 - Nutiisit

Ensmäisen rokotuksen taatumi oon 13 janyaaria

Kaihnuun kunta planeeraa Rekiuuni Norrbottenin kans alottaa rokutukset eli vaksineerinkit 13 janyaaria Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa. Lissää informasuunia tullee tv-lähätyksessä Extra Kalix-TV 13 janyaaria. Sillon sie voit kans laittaa kysymyksiä tjatin kautta.

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2021-01-11 07:20 - Nutiisit

Toettu tartuna kahessa Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa (päivitetty)

Toettu covid-19 tartunta oon nyt vahvistettu kahessa Kaihnuun kunnan vanhuusten erikoisasunoissa, Skogsgläntan ja Rönngården. Kysheisten yksiköitten asukhaile ja niitten lähimile sukulaisile informeerathaan asisasta eriksheen.

Päivitys 11 janyaaria:

Sosiaalihallinto työskentellee kovin tartunnan leviämisen rajottamiseks ja useamman ihmisen tartunnan estämiseks. Viikonloppuna tehthiin pikatestit kaikile asukkhaile ja persunaalile koskevissa yksiköissä.

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät
2020-12-21 20:10 - Nutiisit

Kaihnuun kunnan urheiluhallit panhaan kiini alkaen 22 tesämperiä

Hallituksen tiukempien rajotusten mukhaisesti Kaihnuun kunta tekkee uusia toimenpitheitä yhä vähentääksheen covid-19: n leviämistä.

- Oon tietenki ikävä, ette meän pittää ottaa lissää isoja toimenpitheitä, mutta met toivoma, ette se antaa hyvän tuloksen ja ette voima kohta taas aukassa uuesthaan. Meän kaikkien pittää tehhä parhaan tartunnan vähentämiseks, sannoo vapa-aika ja kulttuurijohtaja Karl-Göran Lindbäck.

Tirektiivien mukhaan kaikki valtion, kuntien ja rekiuunien tarpheettomat toimet olis pantava kiini heti 24 janyaaria asti. Tämä jällaa muun muassa museot, urheiluhallit, uimahallit ja pipliuteekit. Lue lisää veppisivulta krisinformation.se  (ruottiks)

Tämä jällaa Kaihnuun kunnan urheiluhallija

Kunnan urheiluhallit oon kiini tiistaina 22 tesämperiä alkaen kaikista toiminnasta paitti ihmisile, joila oon urheilu työnä eli pääammattina ja koulujen toiminta. Kiini paneminen jällaa toisthaiseks ja siihen asti ette uuet tirektiivit tullee.
HUOMIO! Kiini paneminen jällaa urheilua sisätiloissa, kans vunna 2005 ja myöhemin syntynheile.

Vuona 2004 eli aikasemmin syntynheitten tullee ko net träänaa urheilua ulkona:

 • pittää turvaväliä.
 • ei jakkaa varustheita keskenhääns (tämä voipi esimerkiks olla vesipulloja, suusuojia jne. jokka voipi kuljettaa sylkeä. 
 • ei käyttää ylheisiä pukuhuohneita. 
 • reisata aktiviteethiin ja sieltä pois eriksheen, ei yhessä. 
 • suorittaa aktiviteetin pienissä ryhmissä, eninthääns 8 persuunia. 

Kaikkien tullee kans:

 • Pysyä kotona, jos oon lieviäkhään covid-19: n symptoomia.
 • Pessä käet useasti eli käyttää käsipriitä. 
 • Minimeerata samanaikhaisesti paikala olevien ihmisten määrän ja välttää ahthautta. 
 • Tällä hetkelä vain trääninki ulkona oon maholista.

Björknäsin rattastustila oon auki, ko toiminta koskee tarvittavvaa elläinten hoitoa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika
2020-12-21 18:50 - Nutiisit

Kalix Folkets Hus/Kaihnuun kansantalo panhaan kiini alkaen 22 tesämperiä

Hallituksen tiukempien rajotusten mukhaisesti Kaihnuun kunta tekkee uusia toimenpitheitä yhä vähentääksheen covid-19: n leviämistä.

Tirektiivien mukhaan kaikki valtion, kuntien ja rekiuunien tarpheettomat toimet olis pantava kiini heti 24 janyaaria asti. Tämä jällaa muun muassa museot, urheiluhallit, uimahallit ja pipliuteekit. Lue lisää veppisivulta krisinformation.se  (ruottiks)

Kalix Folkets Hus, matkhaan laskettuna pipliuteekki ja kaffila

Kalix Folkets Hus, matkhaan laskettuna pipliuteekki ja kaffila Ankaret, oon kiini toisthaiseks alkaen 22 tesämperiä. Poikkeuksena oon aikuiskoulutus, johon kiini paneminen ei vaikuta. HUOMIOI! Joulu kaikile 24. tesämperiä piethään ulkona, Kalix Folkets Husin eessä olevala torila. Kans pipliuteekin tikitaalisten palvelujen käyttöä voihaan jatkaa. Pipliuteekki tarjoaa vieläki palvelun, Kirja tullee, sulle yli 70-vuothiaile eli riskiryhmään kuuluvile.

 • Lattaa Biblio-appi niin voit lukea e-kirjoja ja kuunela e-äänikirjoja. Lissää informasuunia käyttämisestä löytyy veppisivulta bibblo.se.
 • Lue aviisia tikitaalisesti Pressreader-palvelun avula. Lissää informasuunia oon veppisivula bibblo.se. 
 • Katto virtaavia (strömmande) filmiä veppisivula cinesterna.se. Lokkaa sisäle sinun pipliuteekkikortin numerola ja PIN-kootila. 
 • Lue lissää Kirja tullee-palvelusta 

Ottaa kontaktia vapa-ajan ja kulttuurihallinthoon

Vapa-ajan- ja kulttuurihallinthoon pääsee telefoonila, meililä eli tikitaalisila möötilä. Fyysisiä mööttiä ei puukata just nyt. Ota kontaktia vapa-ajan ja kulttuurihallinthoon Kaihnuun kunnan väkselin kautta 0923-650 00.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika
2020-12-21 12:50 - Nutiisit

Toettu tartunta kotipalvelussa

Vielä muutamia käyttäjiä joila oon kotipalvelua, oon toettu saahneen covid-19 tartunnan. Rekiuuni Norrbottenin tartuntasuoja tekkee tartunnanjäljistystä ja informeeraa niile persuunile jokka tarttee saa’a informasuunia tartunnanjäljistämisen yhtheyessä. Persunaali, jokka oon olheet käyttäjän kans yhtheyessä oon käyttäny suojavarustheita ja niilä ei ole yhthään saihrauensymptoomia.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2020-12-21 09:40 - Nutiisit

Tietenki meän vanhuusten erikoisasunoissa fiirathaan joulua –vältä vieläki vierailuja

Kaihnuun kunnan erikoisasunoissa suunitelhaan just nyt joulujuhlia ruan, mysiikin ja yhessäolon kans, tietenki ottaen huomihoon valliteva pantemii. Meilä kaikila oon yhteinen vastuu varmistaa, ette tartunta ei pääse mihinkhään meän erikoisasunthoon. Siks met pyyämä teitä kaikkia välttämhään vierailuja meän erikoisasunoissa.

Kaikissa Kaihnuun kunnan erikoisasunoissa tullee olehmaan jouluruokaa, joulumysiikkiä ja yhessäoloa vaikka oon pantemii. Ette voima toteuttaa tämän, met jaama sen niin ette jokhainen saapi syyä ja viettää aikaa yhessä muitten kans, mutta pienemissä ryhmissä ette voipi pittää turvaväliä. Asunon pärsunaali tullee kans ottamhaan yhteyttä asukkhaitten lähhimäisele omhaisele eli etustajalle ennen joulupyhiä ja kertoo asunon joulujuhlista.

Maholisuus praatia ja viettää aikaa lähheisten kans tikitaalisesti
Kaikki Kaihnuun kunnan erikoisasunot oon varustettu syrfplatoila. Monet asukkhaista ossaava itte yppkoplata ja hoittaa viiteopuhelut rakkhaitten ja lähheisten kans ja met autama niitä jokka ei itte ossaa.
-Met tehemä kaiken ette voipi pittää kontaktia ja viettää aikaa yhessä lähheisten ja rakkhaitten kans turvalisela laila, sannoo Anna-Lena Andersson, Kaihnuun kunnan sosiaalijohtaja.

Vältä vierailuja meän vanhusten erikoisasunoissa
Tartunnnan leviäminen Kaihnuussa ja Norrbottenissa oon vieläki korkea ja siks met pyyämä kaikkia olehmaan käymättä meän erikoisasunoissa nyt, eikä hakea omhaisia kotia joulupyhiks.
-Net jokka assuu meän erikoisasunoissa kuuluva siihen ryhmään joila oon issoin riski sairastua pahoin covid-19:an. Joka extra persuuni joka oon kontaktissa asukkhaitten kans tarkottaa ette tartunnan leviämisriski lisshääntyy, sannoo Anna-Lena Andersson. Tietenkhään kukhaan meän asukkhaista ei ole yksin juhlapyhinä, met planeeraama seurustella ja fiirata turvalisela laila.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2020-12-16 12:30 - Nutiisit

Kysymyksiä ja vastauksia covid-19-vaksiinista

Mitäs met tiiämä covid-19-vaksiinista just nyt? Norbottenin rekiuuni oon tehny sivun, jossa oon ushein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia covid-19-vaksiinista. Tämä päivitethään ja voipi muuta sen mukhaan ko tullee lissää informasuunia eri vaksiinista mitä tulhaan käyttämhään. (sivu oon ruottinkielelä)

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät
2020-12-14 05:40 - Nutiisit

Sms joka sisältää informasuunia covid-19:sta

Maanantaina 14 tesämperiä Ruottin väestöle lähätethään sms MSB:ltä (Yhteiskuntasuoja- ja pereetskaappivirasto) ja kansanterhveysvirastolta. Tarkotuksena oon informeerata tiukemmista säänöistä ja ylheisistä neuvoista, jokka alkaa jällaahmaan koko maassa. Lue lissää veppisivulta krisinformation.se (ruottiks)

Tunnisteet: Kansalaiset
2020-12-11 09:30 - Nutiisit

Kaihnuun kunta oon päättäny jatkaa pitähmään kiini urheilutilat toistaseks

Kansanterhveysviraston uusi kansalinen yleissuositus jällaa 14 tesämperiä alkaen. Kaihnuun kunta oon kuitenki päättäny ette vielä piäthään kiini urheilutilat ylheisöle, jarruuttaaksheen covid-19:n leiviämistä.

-Met ymmärämä ette tämä päätös vaikuttaa föreeninkien toiminthaan nekatiivisesti, mutta nykysessä olosuhtheessa met piämä tärkeänä ette emmä nyt tehe mithään joka voipi lisätä tartunnan leviämistä, sanoo Kaihnuun kunnan vapa-aika- ja kulttuurijohtaja Karl-göran Lindbäck.

Tämä jällaa toistaseks:

Kaikki Kaihnuun kunnan urheilutilat, uimahalli ja allmänheetin luistelu matkhaan laskettuna, oon kiini allmänheetile. Föreeninkit voiva käyttää lokaalija urheiluträäninkhiin lapsile jokka oon syntynheet 2005 eli sen jälkheen. Björknäsin rattastustila oon auki, ko toiminta koskee tarvittavaa elläinten hoitoa.

Kans profesunellit urheilijat, joila oon urheilu työnä eli pääammattina (kansalisela eli kansainvälisellä eliittitasola) saava träänata lokaalissa.

Ko föreeninkilä oon trääninkiä yllämainitule koheryhmile, teän pittää kannustaa kaikkia osallistujia tyssaahmaan ja vaihtamhaan kotona. Urheilutilojen pukuhuohneita saapi vain käyttää kenkien vaihtamisheen ja päälysvaatheitten ripustamisheen. Poikkeusena oon föreeninkit joila oon toimintaa Part Arenala ja Fomab Arenala, joissa saapi vaihtaa paikan päälä, etelyttäen ette jokhainen laaki oon jakhautettu usehaan pukuhuohneesheen.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika
2020-12-04 08:00 - Nutiisit

Jymnaasi siirtyy etäopetuksheen

Alkaen maanantaista 7 tesämperiä Furuhedin koulu siirtyy etäopetuksheen. Päätös jällaa 6 janyaaria asti. Seuraava viesti oon lähätetty Schoolsoftin kautta:
Poikkeuksia etäopetuksesta oon:

 • IM/IM kieli ja tukea tarttevat oppilhaat
 • Ammattiprukrammit joissa oon praktisia momenttija, ottava vielä vasthaan oppilhaita, mutta huomaa eninthääns viis oppilasta kerralhaans.
 • Puukatut kansalliset kokheet ja exaamit/tentit suoritethaan suunitelmien mukhaan, mutta oppilhaitten pittää istua kauvempana toisisthaans, joka tarkottaa ette lissää salija voihaan puukata.

Sjeeman mukhainen lukeminen jällaa kans etäopetuksen aikana. Oppilhaitten siukka-anmäälninki tehhään Schoolsoftin kautta niin ko aiemmin. Lynssi serveerathaan vain niile oppilhaile joila oon opetusta tai kokopäiväsiä tenttijä koulussa.Menttorija ja EHT:n (oppilhaitten hyvinvointi tiimi) persunaalia pyyethään erityisesti pitähmään yhtheyttä ja tukea tarttevien oppilhaitten tilanetta.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-12-02 08:00 - Nutiisit

Oireettomat lapset pittää jää’ä kotia, jos jollaki peressä oon covid-19

Nuorempia lapsia ja oppilhaita, jokka assuu jonku kans, jolla oon covid-19, suositelhaan kans pysyhmään kotona, just niin ko vanhempia oppilhaita. Kansanterhveysvirasto muuttaa nyt suosituksia niin ette koulujen ja esikoulujen persunaali voipi keskettyä petakookisheen työhön.

Kansanterhveysvirasto pypliseerasi sen uuen suosituksen tiistaina 1 joulukuuta. Lue koko prässi-ilmotuksen Kansanterhveysviraston veppisivulta! (ruottiks)

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-11-18 13:15 - Nutiisit

Osa jymnaasikoulun toiminnasta siirethään etäopetuksheen (distansundervisning)

Koulutusnämnti oon päättäny siirtyä ositthain etäopetuksheen vuosile 2 ja 3 Furuhedsskolanissa.

Siittä syystä ko monet oppilhaat ja opettajat oon kotona siukkasymptoomilla, tulhaan väliaikhaisesti pitähmään etäopetusta tiettyinä viikonpäivinä 2 ja 3 luokan oppilhaille. Tämä tehhään etukätheenehkäsyn toimenpitheenä tartunnan leviämisen vähentämiseks yhtheiskunnassa ja jällaa maanantaista 23 nuvemperiä joululomhaan asti.

Huoltajat ja oppilhaat saava informasuunia koululta, muun muassa Schoolsoftin kautta.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-11-17 16:00 - Nutiisit

Toettu tartunta yhelä persuunila joka käyttää kotipalvelua

Yks käyttäjä jolla oon kotipalvelua omassa privaatissa asunnossa, oon toettu saahneen covid-19 tartunnan. Rekiuuni Norrbottenin tartuntasuoja tekkee tartunnanjäljistystä ja informeeraa niile persuunile jokka tarttee saa’a informasuunia tartunnanjäljistämisen yhtheyessä. Koko persunaali, jokka oon olheet käyttäjän kans yhtheyessä viimi aikoina oon käyttäny suojavarustheita ja niilä ei ole yhthään saihrauensymptoomia.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2020-11-13 15:00 - Nutiisit

Kaihnuun kunnan pipliuteekkitoiminnan rajotukset 13 nuvemperiä alkaen

Käyttämällä pipliuteekin digitaalisia palveluja sie voit vähentää tartunnan leviämistä. Kansanterhveysviraston päätöksestä tiukemmista yleisistä nevoista Norbottenissa Covid-19:n takia, Kaihnuun pipliuteekki oon päättäny seuraavista rajotuksista alkaen 13 nuvemperia. Net jällaa 8 joulukuuta asti ja niitä voihaan jatkaa sen jälkheen.

Nyt jällaa nämät aukioloajat

Maanantai, tiistai, tuorsetai, perjantai kello 11.00–14.00
Keskiviikkona kello 15.00–18.00
Telefooniaika
Maanantaista perjantaihin kello 10.00-16.00


Met halvaama olla kohtaamispaikka, mutta ei just nyt

Sen sijhaan met tehemä meän parhaan, ette voima tarjota sulle sörvistä.
Tämä tarkottaa nopheita, eninthääns 15 minuutin asiointija. Kaikki asiat hoijethaan nyt ittepalvelussa eli lainatiskilä, ko muut pipliuteekin tilat oon pantu kiini.

Tämän palvelun sie voit saa’a pipliuteekissa.

Voit hakea sinun reservasuunit ja kaukolainat.

Kopieerinki, printtaus ja skanninki:

Voima vain printata asioita, jokka voit lähättää meili meililä, eli esimerkiks plankettija joita voima hakea framile internetistä. Valitettavasti met emmä voi printata esimerkiks konttuyyttraakia eli mithään muuta joka vaatii inlokninkia ja persoonatietojen käyttämistä. Valitettavasti sie et saa käyttää meän taattorija. 

Sie joka halvat lainata kirjoja, varraa net ensisiasesti kautta bibblo.se

Jos tarttet apua lukemisen löytämisessä met neuvoma sinut take-away palvelhuun. Met valmistelema kassin lainakirjoila jokka sie halvat lainata ja voit sitte hakea net kirjastosta. Ota yhtheyttä meihin kautta biblioteket@kalix.se eli telefooninumerola 0923-651 56 niin met autama sinua.

Tarjoama kans palvelun, Kirja tullee, sulle yli 70-vuotihaale eli riskiryhmhään kuuluvile ajamalla kirjat sinun kotia.

Jos halvat apua lasten ja nuorten kirjojen löytämisessä, voit ottaa yhtheyttä lastenpipliuteekkihoitajhiin kautta biblioteket@kalix.se eli telefoonila 0923-651 56 niin met autama sinua.

Opettajat voiva tilata kirjaloovat esikouhluihin ja kouhluihin tavalisela tavala.

Kalix Folkets Husin sisälemenossa oon kirjalunkka/bokinkast lainattuja kirjoja varten, joka oon auki ympäri vuorokauven. Folkets Husin sisälä oon kans kirjalunkka, katto kylttijä.

Met otama paussin tapahtumista. Toisthaiseks emmä järjestä luentoja eli kirjailijavierailuja. Tämä jällaa kans lomaaktivitettija ja avoimia tapahtumia lapsile. Valitettavasti sie et voi käyvä taitehallissakhaan.

Met olema kans antheliaampia myöhästymismaksujen ja uuesthaanlainojen kans, paitti varattujen kirjojen ja kaukolainojen kans.

Digitaaliset palvelut

Käytä mielelhään pipliuteekin digitaalisia palveluja:

Lattaa Biblio-appi, niin voit lukea e-kirjoja ja kuunela e-äänikirjoja. Lissää informasuunia käyttämisestä löyvät kautta bibblo.se

Lue aviisija digitaalisesti Pressreader-palvelun kautta. Lissää informasuunia löyvät kautta bibblo.se

Katto virtaavia filmijä/strömmande film sivula cineasterna.se Lokkaa sisäle sinun pipliuteekkikorttinumerolla ja PIN-kootila.

Met olema kaikki osa yhtheiskuntaa ja meän pittää tehhä meän osan covid-19:n leviämisen vähentämiseks ja minimoihmaan altistumisen kaikile risiryhmhään kuuluville. Muista pittää tistanssia ja älä käy pipliuteekissa jos sulla oon siukkasymptoomia. Lissää informasuunia koronaviiryksestä löytyy kansanterhveysviraston veppisivulta.

Tunnisteet: Kansalaiset, Evenemankit, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2020-11-11 11:20 - Nutiisit

Nämät päätökset/toimenpitheet Kaihnuun kunta tekkee Norrbottenin uusien paikalisten rajotusten takia

Tästä lähtien vallittee paikalisa rajotuksia Norrbottenissa, konsekvenssina siittä ja ette kans voima jarruuttaa tartuntaa, Kaihnuun kunta totheuttaa usemampia toimenpitheitä:

 • Kaihnuun kunnan urheilutilat, uimahalli ja allmänheetin luistelu matkhaan laskettuna, pannee kiini allmänheetille. Koulun toiminta jatkuu tavalisesti ja trääninkitoiminnat lapsile jokka oon syntynheet 2005 eli sen jälkheen. Kans profesunellit urheilijat, joila oon urheilu työnä eli pääammattina (kansalisella eli kansainvälisellä eliittitasolla) saava träänata lokaalissa.

          Motsuunispoorit oon jatkossaki auki allmänheetile.

 • Kaikki näytelmät pypliikin kans paikan päälä, jossa Kaihnuun kunta oon järjestäjänä, peruthaan. Piljetit maksethaan takashiin.
 • Koulut ottava poijes salaattipyffeet ja peruva kaikki eventit. Muutamia digitaalisia eventtiä suunitelhaan kuitenkin pittää joulukuussa.
 • SportCityn jymmi panhaan kiini 12 nuvemperiä.
 • Pipliuteekki Kalix Folkets Husissä panhaan kiini 12 nuvemperiä.

 

Tunnisteet: Kansalaiset, Evenemankit, Kulttuuri ja vapa-aika, Koulutus, Huoltajat
2020-11-11 11:00 - Nutiisit

Vältä vierailuja meän vanhuustentaloissa

Meilä oon kaikila yhtheinen vastuu siittä ettei tartunta pääse mihinkhään meän vanhuusten eristyisasumishiin. Covid-19:n tartunnan leviäminen kasvaa Norrbottenissa ja tästä lähtien oon kans voimassa paikalisia rajotuksia jokka tarkottaa, ette pittää välttää vierailuja näissä asumisissa.

Uuusissa rajotuksissa jokka jällaa 10 nuvemperia lähtien, kaikkia jokka oleskeleva Norrbottenissa kehotethaan, ette jos oon maholista välttää fyysistä kontaktia muitten henkilöitten kans joitten kans ei asu yhessä. Met tiiämä kans ette korkea ikä oon ensiksikki riskifaktori sairaustua vakavasti covid-19:ssa. Näilä faktan perustheila met halvama kehottaa kaikkia välttämhään vierailuja meän
vanhuusten erityisasumisissa.

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2020-10-06 12:00 - Nutiisit

Sulle, joka hunteeraat vierailua jonku tykönä vanhuusten erityisasumisessa

Pantemii oon vieläki menheilhään ja raporteerathaan tartunnanleviämisen lisshääntymisestä Ruottissa ja Norrbottenissa. Korkea ikä oon ishoin riskifaktori sairastua vakavasti covid-19:ssa ja siks meilä oon yhtheinen vastuu siittä, ette tartunta ei pääse mihinkhään vanhuusten erityisasumisheen.

Teile, jokka tunteva ette teän häätyy käyvä omhaisen tykönä asumisessa, met halvama tietenki ette vierailut tehhään maholisiman turvalisesti. Siks met halvama ette tet otatta yhtheyttä meihin ennen vierailua, soittamalla kysheisen asumisen yksikköjohtajalle päiväsaikana maanantaista perjantaihin:
• Hemgården – Eva Nilsson, 0923-65803
• Kristallgården – Anna Rutberg, 0923-65636
• Näsbygården, Aspen och Syrenen – Maria Eliasson, 0923-65477
• Näsbygården, Enen och Rönnen – Maria Rönnqvist, 0923-65472
• Rosengården – Kristina Henriksson, 0923-65474
• Rönngården, plan 1 – Kristina Henriksson, 0923-65474
• Rönngården, plan 2 och 3 – Tatiana Zaletaeva, 0923-65804
• Rönngården, plan 4 och 5 – Annica Karlsson-Johansson, 0923-65420
• Skogsgläntan – ring via Kalix kommuns växel på 0923-65000
• Ängsgården – Minna Hakanen, 0923-65667

Kysymyksiä lyhytaikaisyksiköstä Viljan, soita yksikköjohtajalle Camilla Degerlund, 0923-65878, päiväsaikana maanantaista perjantaihin.

Ennen vierailua
• Tule vain, jos olet aivan symtoomiton, pysy kotona, vaikka sulla oliski vain lieviä symtoomia.
• Käy omhaisen tyköna lääkenheetissä/huohneessa eli toisessa määrätyssä huohneessa (tämä voipi näyttää erilaiselta eri toiminnoissa), älä yhtheisissä tiloissa, ko päivähuohneessa eli ruokasalissa.
• Ole tarkka käsihygieenin kans.
• Piä vähhinthääns kahen metrin turvavälin muihin.
• Visiirit oon lainattavissa asumisien vierailijoille. Suosittelema, että kaikki kävijät käyttävä sitä koko vierailun aikana.
Kiitos huomiosta - yhessä met vähennämä tartunnanleviämistä!

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2020-09-18 11:00 - Nutiisit

Förslaaki erityisasuntojen vierailukiellon poistamisesta

Kansanterhveysvirasto ehottaa ette väliaikhainen vierailukielto vanhuusten erityisasunoissa poistethaan 30. septemperiä. Tämä sen jälkheen ko viranomhainen oon analyseeranu kiellon tämän päivän sitvasuunin ja covid-19-tietämyksen perustheela.

Kansanterhveysvirasto ja Sosiaalihallistus oon hallituksen puolesta analyseeranheet väliaikhaisen vierailukiellon vanhuusten erityisasunoissa. Hallituksen 1 aprillia ottaman kiellon tarkotuksena oli ette estää covid-19:n leviämisen ja suojata vanhuuksia.

Lue lissää förslaakista Kansanterhveysviraston veppisivulta. (ruottiks)

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2020-09-09 14:10 - Nutiisit

Oppilhaitten testaamista suositelhaan, ette pääshään nopeammin takashiin kouhluun

Kansanterhveysvirasto oon ottanu framile uuen opphaan, joka tukkee rekiuunija niitten työssä löytää menheilhään olevan covid-19 infeksuunin kläpilä ja nuorila. Kansanterhveysvirasto suosittellee ette esikoululuokan ja 1-9 luokan kläpile elikkä jymnaasi-ikäsille tehhään * PCR-testit, jos niilä oon symptoomia jokka saattava viitata covid-19:an. Täällä viisilä kläpit voiva päässä takashiin kouhluun nopeammin, jos testitulos oon negatiivinen ja niitten ylheinen kunto sen muuten myöntää.

* PCR tarkottaa Polymerase Chain Reaction ja sitä käytethään ko diagnostiseerathaan jos oon menheilhään covid-19-infeksuuni hakemalla viiryksen geneettistä materiaalia. Testi näyttää jos sulla oon menheilhään infeksuuni, mutta sitä ei voija käyttää vasta-aihneitten (antikroppar) löytämisheen päättynheen infeksuunin jälkheen.

Lue lissää suosituksesta Kansanterhveysviraston veppisivulta. (ruottiks)

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-08-28 14:10 - Nutiisit

SportCityn paatihalli aukasthaan taas 1 syyskuuta

Kalix SportCityn paatihalli aukasthaan taas tiistaina 1 syyskuuta, aamu-uinila kello 06.00-08.00. Tartunnan leviämisriskin vähentämiseks kehotama kakkia kävijöitä följaahmaan kansanterhveysviraston suosituksia ja kylttijä lokaalissa.

Ko paatipasänki ja pukuhuohneet nyt aukasthaan taas, niin oon tärkeä ette kaikki följaava kansanterhveysviraston suosituksia.

Näihin kuuluu kotona pysyminen, jos sulla oon siukkasymptoomia ja turvavälin pitäminen, ei esimerkiks ottaa kaappija lähekkhäin eli istua liika lähelä saunassa.

Tullee kans olehmaan rajotuksia kunkas monta saapi olla yhtä aikaa pyppelipuulissa, saunassa ja pasänkissa – följaa kylttijä ja persunaalin ohjeita.

Kalix SportCityn aukioloajat

JYMMI 2020

Aukioloajat alkaen maanantai 17. aykystiä 2020

Maanantai-tuorestai, kello 06.00-22.00

Perjantai, kello 06.00–20.00

Lauvantai, kello 09.00–16.00

Sunnuntai, kello 10.00–19.00

Pukuhuohneet ei ole vielä auki, niin vaiha kotona

Uimahalli ja pukuhuohneet aukasthaan tiistaina 1 syyskuuta.

PAATIHALLI 2020

Aukioloajat alkaen 1 syyskuuta

Maanantai, kello 14.00–20.00

Tiistai, kello 14.00–19.00

Keskiviikko, kello 14.00–19.00

Tuorestai, kello 14.00–20.00

Perjantai, kello 14.00–18.00

Lauvantai, kello 09.00–16.00

Sunnuntai, kello 11.00–16.00

Aamu-uinti tiistai ja tuorestai, kello 06.00-08.00

Iltauinti maanantai ja tuorestai20.00-21.00

Kuntouinin rata oon ushein alkaen kello 14.00

Vauvvauinti 0-3 vuothiaat, perjantaisin kello 09.00-11.00 pienessä pasänkissa.

2020-08-21 14:30 - Nutiisit

Vierailukielto vanhuustentaloissa jatkethaan 1 oktuuperia asti

Hallitus päätti 20 aykystiä jatkaa vierailukielton vanhuustentaloissa 1 oktuuperia asti. Samanaikhaisesti sosiaalihallitus ja kansanterhveysvirasto saiva tehtävän tutkia ette pitäiskös vierailukielto jatkua 1 oktuuperin jälkheen eli voipi ko sen korvata muula laila.

Kunkas vierailukielto toimii tänhään? Pitäskös sen korvata muula laila? Miten? Mitä tukea kunnat tartteva erityisasunthoihin?

Förslaaki esitethään 15 septemperiä.

Voit lukea päätöksestä hallituksen prässikutussa. (ruottiks)

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2020-08-18 14:00 - Nutiisit

Kulttuuri koronanaikana

Koronapantemiista huolimatta Kaihnuun kunta tarjoaa laajan kulttuurivalikoiman syksylä ja talvela.

–Meän oon pitäny muutella ja ajatella uutta, mutta toivoma ja uskoma ette met voima tarjota jotaki usheimale ihmisele, ette kaikki jokka halvaa saapi ottaa ossaa kulttuurista kans vallittevissa olosuhtheissa, Kaihnuun kunnan kulttuurijohtaja Margit Pettersson sannoo.

Monet oon alkanheet tuntea kulttuuritapahtumien puutetta ja nyt syksyn tienoila oon vielä vaikeampi olla ilman konserttija, kirjaträffijä, teatteria ja tansiesityksiä.

–Kulttuuri oon ko sielun balsamia – tietenki voipi pärjätä ilman sitä, mutta elämästä tullee sillon kuivempi ja trookkisempi, Margit Pettersson sannoo.

Pipliuteekki oon auki normaalisti

Folkets hyysin pääpipliuteekki oon auki kävijöile ja lainaajile ko tavalisesti. Taitegalleriassa Sven Nordlundin valokuvanäyttely ”Möten och uttryck från vår levande natur” kestää 3 syyskuuta asti. 5 syyskuuta alethaan näyttämhään Lisa Larssonin teoksia. Skaparrummet oon kans auki ko tavalisesti ja syksylä täälä oortnathaan paljon aktiviteettijä, tietenki otethaan huomiota nykyishiin suositukshiin.

Niile jokka ei voi elikkä ei halva käyvä pipliuteekissä

Pipliuteekki tarjoaa kans laajan tikitaalisen valikoiman. Lainaajana voit lainata e-kirjoja, e-äänikirjoja, tikitaalisia lehtijä ja filmijä. Jos halvat tietää enämpi käy sivula bibblo.se eli ota kontaktia Kaihnuun pääpipliuteekhiin telfooninumero 0923-651 56

Kirja tullee (Boken kommer) oon sörvis jonka pipliuteekki tarjoaa Covid-19:n riskiryhmhään kuuluvile Kaihnuulaisille. Täälä voit lainata kirjoja pipliuteekin kautta, jokka sitte tuohaan lainaajan ovele. Kuuluks sie riskiryhmhään ja halvat lainata kirjoja turvalisela ja joustavala laila? Ota kontaktia Kaihnuun pääpipliuteekhiin numerola 0923-651 56.

Kulturfesten lauvantaina 17 oktuuperia

Lauvantaina 17 oktuuperia Kaihnuun kunta pjyytaa kulttuurifästhiin – päivä kulttuurin merkissä, johon kuuluu muun muassa kirjailijavierailuja, läslustkafé, lastenteatteri ja filmijä.

–Ko meän pittää alkaa nykysistä suosituksista, planeeraama toimintaa eninhtään viienkymmenen hengen kans, Margit Pettersson sannoo. Päästämä liput aikasemmin ettei tartte jonottaa ja olla trängselissä. Kaikki oon kuitenki ilmasta.

Informasuunia Kulttuurifästistä päivitethään sivula kalix.se ja facebook.com/kalixkommun.

Tunnisteet: Kulttuuri ja vapa-aika
2020-08-13 13:20 - Nutiisit

Oppilhaitten koulustartti lukuvuona 2020-2021

Koulutusnämti toivottaa lapset, oppilhaat ja persunaalin tervetulheeks uutheen lukuvuotheen.

Opettajat kokhoontuva planeerinkhiin jokhaisessa koulussa aiemman sopimuksen mukhaan. Oppilhaitten lukuvuosi alkaa tuorestaina 20 aykystiä seuraavasti:

Peruskoulut

Ytterbyn koulu tuorestai 20 aykystiä kello 07.50

Innanbäckenin koulu tuorestai 20 aykystiä kello 07.50

Djuptjärnin koulu tuorestai 20 aykystiä kello 08.00

Näsbyn koulu tuorestai 20 aykystiä kello 08.00                       

Sangiksen koulu tuorestai 20 aykystiä kello 08.00

Tören koulu tuorestai 20 aykystiä kello 08.00

Centrumin koulu tuorestai 20 aykystiä kello 08.00

Manhemin koulu tuorestai 20 aykystiä kello 08.00. Luokka 7 kokhoontuu ruokasalissa, luokka 8-9 kokhoontuva luokkahuohneisshaan listan mukhaan joka löytyy Röda Hallenissa.

Säärskuula (Kehitysvammasten erityiskoulu) peruskoulu ja jymnaasi

Kaikki luokat tuorestai 20 aykystiä kello 08.00 kunki koulun luokkahuohneessa. Henkilökunta ottaa vasthaan.

Jymnaasi - Furuhedsskolan

Luokka 1            Tuorestai 20 aykystiä kello 08.00. Oppilhaat kokhoontuva jymnaasiprukrammithain nimetyissä luokkahuohneissa luettelon mukhaan, joka oon laitettu koulun sishäänkäynin ovele ja informasuunitaululle. Kaks ensmäistä koulupäivää oon menttoripäiviä.

Luokka 2 – 3    Tuorestai 20 aykystiä kello 10.00 nimetyissä luokkahuohneissa eli institytisuunissa luettelon mukaan, joka oon laitettu koulun sishäänkäynin ovele ja informasuunitaululle. Kaks ensmäistä koulupäivää oon menttoripäiviä.

Koululynssi tarjothaan koulun ensmäisestä päivästä alkaen kaikissa kouluissa. Koulukyytit lähtee kans ensmäisestä koulupäivästä. Jos oppilhailla oon maholisuus päässä kouhluun jollaki muula laila ko koulukyytilä, suosittelema sitä tartuntariskin vähentämiseks.

Tärkeä!

Koronaviiryksen nykysen tilantheen takia oon erithäin tärkeä, ette jokhainen oppilas följaa kansanterhveysviraston suosituksia. Valitettavasti vallitevan yhteiskunnalisen tartunnan takia vanheemat ei voi följata lapsen kans sisäle kouhluun.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-08-12 13:00 - Nutiisit

Kaihnuun kunta aukas urheiluhallit tuorestaina 6 aykystiä

Kaihnuun kunta aukas urheiluhallit tuorestaina 6 aykystiä. Tämä tarkottaa, ette oon taas maholista pittää trääninkiä ja aktiviteettija sisätiloissa.

Urheiluhallit puukathaan samala viisilä ko ennen, mutta pittää ollla mielessä muutamia asioita. Esimerkiks urheiluhallien pukuhuohneet oon vieläki kiini (paitti PartArena), tärkeä varmistaa hyvän käsihykieenin, föreeninkien pittää korona-anpassata trääninkit ja följata kunki erityisen urheiluliiton ohjeita ja kansanterhveysviraston suosituksia.

Tunnisteet: Kansalaiset, Kulttuuri ja vapa-aika
2020-08-10 10:40 - Nutiisit

Informasuunipalvelu riskiryhmäle

Kaihnnun kunnala oon FRG:n (vapaehtonen resurssiryhmä) kans informasuunipalvelu Kaihnuulaisille jokka kuuluu riskiryhmhään ja nyt ei voi liikkua yhtheiskunnassa.

Jos sulla ei ole sukulaisia jokka voipi auttaa sinua, soita meile! Met koortineeraama informasuunia, kontaktija ja ruoka- ja lääketillauksia.

Meile pääset telefooninumerola 0923-651 00, maanantaina, tiistaina ja tuorestaina kello 13.00-17.00.

Huomaa, ette apteekkiasiat pittää jättää viimisthään maanantaina joka viikko.

 

Tunnisteet: Riskiryhmät
2020-07-01 16:05 - Nutiisit

Väliaikhaset tartuntasuojan toimenpitheet tarjoilupaikoissa

Koronapantemii jatkuu vielä ja kaikila Ruottissa oon velvolisuus följata sääntöjä jokka tähän mennessä oon otettu framile, ette voima estää ja vähentää leviämisriskiä yhtheiskunnassa. 1 jyyliä 2020 tuli voihmaan väliaikhanen laki, väliaikhaiset tartuntasuojan toimenpitheet tarjoilupaikoila (tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen). Laki jällaa 31 joulukuuta asti.

Laki sääjelee kuntien vasthuita ja valthuuksia (befogenhet), joka muun muassa tarkottaa ette Kaihnuun kunta oon väliaikhaisesti vasthuussa restaurankien, baarien ja kaffiloitten valvonnasta. Kaihnuun kunnala oon nyt kans valta meeteelata määräyksiä ja väliaikhaisesti panna kiini tarjoilupakkoja. Lain tarkotuksena oon tehostaa valvontaa ja vähentää covid-19:n leviämisen riskiä.

Oon iso riski ette monet ihmiset nyt alkava liikkua enemän ulkona ja muun muassa käyä ruokailupaikoissa. Siks laki oon kans toimenpie jolla pystythään toimimhaan pitkäaikhasesti ja sillä laila auttaa välttämhään maholista toista tartunta-aaltoa. Tämä, yhessä selkeän ja kestävän valvonnan tarpheen kans, oon johtanu siihen ette laki otethiin framile äkkiä.

Norrbottenin lääninhallituksen veppisivula oon perustheelinen informasuuni laista (2020:526). (ruottin kielelä)

 

Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit, Miljöö
2020-06-26 15:45 - Nutiisit

Vanhuustenhoito koronapantemiin valossa

SKR (Ruottin kunnat ja rekiuunit) esitti 26 jyyniä uuen raportin, joka selittää miten vanhuustenhoito oon tänhän mennessää klaaranu koronapantemiin.

Esikuvalinen työ hygienin perusrytinistä

Kaihnuun kunta oon ollu matkassa hygienin perusrytinien följaamisen mittauksessa vuosina 2019 ja 2020. Vuona 2019 kaikki parameeterit följaamisesta oli vähä pääle 61 prosenttia. Paranustyön jälkheen följaaminen oon lishääntyny 16 prosenttia 77 prosentthiin. Kansalinen keskiarvo parani 10 prosenttia 56 prosentista 66 prosentthiin.

–Perustana oon hygenin perusrytinit. Se oon pitkäaikanen työ, jota oon jatkettu jo vuosia, sannoo Kaihnuun kunnan lääketietheelisesti vasthuussa oleva siukkahoitaja Eva Landin.

Ei covid-19:a Kaihnuun vanhuustentaloissa

Vahvistettujen Covid-19-taphausten lukumäärä Kaihnuussa oon kasvanu viikon ajassa vähä pääli 20: stä yli 60: een tartunnan saahneesheen henkilhöön. Kaihnuun kunta ei ole vielä saanu tartuntaa vanhuustentaloissa.

2020-06-23 14:50 - Nutiisit

Otakkos sie vasthuusti tartunnan leviämisen estämisestä?

Kaihnuun kunta oon saanu valituksia ette oon ahasta Galleria Kalixissa, kaupoissa, parkkipaikoilla ja muissa paikoissa, jokka ei kuulu kunnan valvontavasthuun. Vasthuu oon jokhaisela, joka liikkuu näilä paikoila. Covid-19-tartunnan leviämisen estämiseks yhtheiskunnassa oon tärkeä, ette jokhainen ottaa henkilökohtasen vasthuun ja följaa Kansanterhveysviraston suosituksia.

Suositukset annethaan Kansanterhveysviraston säänöissä "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera". Tässä pyplikasuunissa oon ylheisiä neuvoja niile jokka oon paikan päälä ja itte fööretaakarile. Säänöilä (föreskrift) ei ole valvontamyntiheettiä (tillsynsmyndighet), mikä tarkottaa ette meän kaikkien pittää ottaa isoman henkilökohtasen vasthuun pystyäksheen estämhään covid-19-tartunnan leviämistä.

Ylheisiä neuvoja henkilökohtasesta vasthuusta.

Jokhaisela Ruottissa oon vasthuu estää covid-19:n leviämisen. Tartunnan leviämisen rajottamiseks kaikkien pitäs följata seuraavaa:

 1. Ole tarkka käsihygienin kans ja pese käet useasti saipualla ja veelä vähhinthääns 20 sekuntia.
 2. Piä väliä muihin ulkona ja sisälä, jossa ihmiset kokhoontuva, esimerkiks kaupat, ostokeskukset, museot, pipliuteekit, sörviskonttorit ja oottamishuohneet.
 3. Jos oon maholista, marsi, syklaa eli käytä muita vaihtoehtosia kulkumaneuvoja.
 4. Välta reisata kolektiivitrafikilla ja muila julkisila kulkuneuvoilla, jossa ei voi puukata paikkaa.
 5. Piä väliä kansaihmishiin ja följaa kolektiivitrafikin ja muitten julkisten kulkuneuvojen ohjeita.
 6. Vältä olla matkassa isomissa sosiaalisissa tapahtumissa, niin ko fästit, hautajaiset, kastheet, kalasit ja häät.
 7. Urheilupaikoila, paatipaikoila, jymmissä ja muissa trääninkilukalissa piä väliä muihin ja vältä vaihtaa ylheisissä pukuhuohneissa.
Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit, Riskiryhmät
2020-06-22 08:00 - Nutiisit

Maholisuus vieraila vanhuustentaloissa pleksiklasi-ratkaisula keskeytethään

Kaihnnun kunta keskeyttää toisthaiseks maholisuuen vieraila eritysasunoissa pleksiklasin kautta. Tämä johtuu siittä ko Kaihnuun kunnassa oon lishääntyny tartunnan leviäminen yhtheiskunnassa.

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät
2020-06-18 10:00 - Nutiisit

Huomattava nousu covid-19 taphauksista Kaihnuussa

Viikon aikana oon vahvistettujen covid-19:n taphausten määrä noussu vähän pääli 20:stä yli 60:een henkilhöön. Sen näyttää Rekiuuni Norrbottenin viiminen kokoelma, joka päästethiin alkuviikosta.

– Met valittema mennä ulos näitten lukujen kans, ette net jokka assuu Kaihnuussa voiva följata kehitystä ja nähhä ette tartunnanleviäminen nyt oon lisshääntyny, sannoo Kaihnuun kunnan informatööri Reine Sundqvist.

Viimi viikola Rekiuuni Norrbotten otti käythöön drop-in-testijä, mikä toennäkösesti myötävaikuttaa vahvistettujen taphausten määrän kolmikertaistumisheen viikossa. Samala Kaihnuussa oon toettu leviäminen yhtheiskunnassa ja siks oon rohki tärkeä, ette kaikki följaava Kansanterhveysviraston suosituksia.

–Met näemä ette monet ei följaa suosituksia esimerkiks välin pitämisestä muihin, sannoo Charlotte Sundqvist, kriisinjohtostaabin varajohtaja.

Kaihnuun kunnassa ei ole vielä tartuntaa vanhuustentaloissa, mutta ette se pyssyy niin, kaikkien häätyy jatkaa tehhä oikhein.

Kehotus kaikile juhanuksena

Juhanusaattona ihmiset viettää enämpi aikaa yhessä ja oon iso riski ette rentoutuu eikä följaa suosituksia täysin, tästä syystä Kaihnuun kunnala oon kehotus kaikile jokka assuu eli viettää aikaa Kaihnuun kunnassa.

–Nyt oon tärkeämpi ko koskhaan ette met följaama Kansantehveysviraston suosituksia. Tämä jällaa kaikkia, ette voima vähentää tartunnanleviämistä, toteaa Reine Sundqvist.

Tunnisteet: Kansalaiset
2020-06-15 14:30 - Nutiisit

Pleksiklasi-ratkaisu maholistaa ulkovierailun vanhuustentaloila –jos kaikki följaava sääntöjä

Pleksiklasi-suojala voima antaa lähheisile maholisuuen vieraila omhaisia ulkona kunnan vanhuustentaloissa – kohtaamiskonsepti ilman tartunnan riskiä, niin kauvon ko följathaan jällaavia kohtaamissääntöjä, rytiinijä ja suosituksia.

Jos oon tartunnan leivämisriksi ei tehhä vierailijan ja käyttäjän (brukare) välistä kohtaamista. Jos menevän kohtaamisen aikana tullee tartunnan leviämisriski niin möötti peruthaan heti.

Jos halvat vieraila omhaisia Kaihnuun kunnan vanhuustentaloissa jällaa seuraava:

 • Kaikki vierailut pittää puukata etukätheen – sie puukkaat telefoonipuhelun kautta vasthaavalle asunole/osastole eli asunon yksikköpäälikölle. Ei puukattuja, sponttaania vierailuja ei oteta vasthaan ko pittää olla valmisteluaikaa.
 • Kävijät ja käyttäjät pittää olla ilman symptoomia (ilman vähäisäkhään flynssasymptoomia).
 • Vierailuajat oon toimintojen ohjaamia ja net voipi olla erilaisia asuntojen välilä ja päivästä päihvään.
 • Eninthääns kaks kävijää kerrala.
 • Piä aina vähhinthääns 2 metrin välin muihin.
 • Persunaali följaa asujan kohtaamisheen ja sieltä pois ja varmistaa ette kohtaamissääntöjä följathaan.
 • Fyysinen kontakti ei ole sallittua eikä saa siirtyä pleksiklasin toisele puolele.
 • Vierailijat ei saa antaa kaffileipää eli jotaki muuta suohraan omhaisele. Jos halvat tuua jotaki omhaisele, sen pittää antaa persunaalile, joka hanteeraa sen. Pittää aina pittää 2 metrin välin muihin.

Vierailukielto jällaa vieläki

Vierailut ulkona voihaan tehhä rajottavasti kohtaamissääntöjen mukhaisesti. Toiminnat antava kävijäle informasuunia kohtaamissäänöistä kohtaamisajan puukkaamisen yhtheyessä. Jokhaisen yksittäisen käyttäjän perustava henkilökohtanen arviointi tehhään ennen vierailua. Yksittäisissä taphauksissa voihaan arvioia ettei pleksiklasiratkaisu ole sopeva vaihtoehto käyttäjän terhveyestä eli muista syistä riippuen. Arviointi ja päätös tehhään aina toiminnan sisälä, ko niilä oon kokohnaiskuva käyttäjästä ja toiminnasta.

Vierailijoita kehotethaan aina följaahmaan persunaalin ohjeita. Vierailijat jokka ei följaa kohtaamissääntöjä eli ohjeita pyyethään paikala jättämhään kohtaamisen.

Puukatut kohtaamiset voihaan perua, jos toiminnassa muuttuu olosuhtheet.

Tunnisteet: Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2020-06-10 12:45 - Nutiisit

Virtuaaliset päättäjäiset Innanbäckenin koulula

Innanbäckenin koulula oon tänä vuona virtuaaliset koulunpäättäjäiset Schoolsoftin kautta, johon oppilhaat pääsevä koska vain. Täälä net voipi laulaa matkassa kaikissa kappalheissa, joita net oon treenanheet kevhään aikana.

Virtuaalisen fiiraamisen kautta oppilhaat saava peräti erityisiä kesäterhveisiä mysiikiopettaja P-A Burmanilta ja rektori Susanne Palmkvistilta, jokka kans oon laittanheet kokhoon materiaalin.

Lokkaa sisäle Schoolsofthiin niin pääset fiiraamisheen.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-06-09 16:10 - Nutiisit

Rekiuuni Norrbottenin terhveysopas riskiryhmile kans meänkielellä

Nyt voit lukea kans meänkielellä Rekiuuni Norrbottenin tekemän terhveysopphaan koronapantemiin riskiryhmile. 

Tunnisteet: Riskiryhmät
2020-06-09 16:00 - Nutiisit

Toettu tartunta yhelä persuunila joka käyttää kotipalvelua

Yks käyttäjä jolla oon kotipalvelua ja kotisaihraanhoitoa omassa privaatissa asunnossa, oon toettu saahneen covid-19 tartunnan ja hoijethaan nyt sairaalassa.

2020-06-08 13:00 - Nutiisit

Innanbäckenin koulu panhaan kiini- muut koulut oon auki tavalisesti

Tartuntasuojalääkärin ohjeitten mukhaan Kaihnuun kunta pannee kiini Innanbäckenin koulun lukukauveks maanantaista 8 jyyniä alkaen covid-19-taphausten takia. Muut koulut oon auki tavalisesti. Tässä vastaama ylheishiin kysymykshiin (7 jyyniä kello 19.30 tapahtunheen tilantheen perustheela)

Miks Innanbäckenin koulu panhaan kiini?

Lauvantaina vahvistethiin neljä covid-19 taphausta Innanbäckenin koulussa (yhtheensä pääle 20 opettajaa ja oppilasta oon testattu). Kaihnuun kunta oon ollu kontaktissa tartuntasuojalääkärhiin, jonka koottu arviointi oon, ette Innanbäckenin koulun kannattee panna kiini lukukauveks, ette voipi vähentää tartunnan leviämisriskiä. Kaihnuun kunta pannee koulun kiini tartuntasuojalääkärin kehotuksen mukhaan.

Miks kaikkia kouluja ei panna kiini?

Tartuntasuojalääkäri oon selvä siittä ette se meinaa ettei tartte panna kiini muita kouluja tässä tilantheessa.

-Met följaama kehitystä koko ajan. Tartuntasuojalääkäri arvioipi tällä hetkelä ettei meän tartte panna kiini lissää kouluja. Jos näemä merkkijä siittä ette päätöstä oon muutettava, met tehemä sen, sannoo Kaihnuun kunnan koulunjohtaja Charlotte Sundqvist.

Kenen pitäis pysyä kotona?

Tässä, aivan ko aiemmin, sinun pittää följata kansanterhveysviraston suosituksia. Jos sie tunnet ette olet siukka ja sulla oon symptoomia niin ko nuha, yskä eli feeperi, sinun ei pitäis träffata muita ihmisiä. Tämä jällaa vaikka olet vain lievästi siukka. Niin kauvon ko sisaruksila eli muila perejäsenilä ei ole symptoomia, net voiva toimia normaalisti ja mennä esikouhluun, kouhluun eli töihin, mutta pittää samala olla rohki tarkkana jos symptoomi tullee ja olla sitte kotona.

Mitäs jällaa persuunile, joila oon vahvistettu tartunta?

Sillä, joka oon saanu pruuvivasthauksen vahvistetusta covid-19 tartunnasta, oon velvolisuus pysyä kotona ja välttää tartunnan leviämistä. Följaa aina tartuntasuojalääkärin, siukkahoijon ja kansanterhveysviraston ohjeita ja suosituksia.

Mites mie tehen jos halvan/eli minun pittää testata itteni?

Rekiuuni Norrbottenilla oon vastuu pruuviottamisesta. Ota kontaktia Kaihnuun terhveyssentraahliin jos sulla oon flynssasymptoomia ja sinun pittää ottaa pruuvin covid-19:sta. Lue lissää veppisivulta 1177.se

Kunnanrooti kehottaa kaikkia följaahmaan kansanterhveysviraston suosituksia

Tommy Nilsson, Kaihnuun kunnanrooti ja kunnanhallituksen puhheenjohtaja:

Kaihnuun kunnassa oon nyt terävä paikka covid-19-tartunnan ylheisen leviämisen takia. Nyt oon tärkeämpää ko koskhaan, ette kaikki kansalaiset följaava kansanterhveysviraston suosituksia tartunnan leviämisen vähentämiseks. Jos met emmä tehe niin, meän kunnassa tullee kuolemhaan ihmisiä covid-19: sta. Nyt autama yhessä vähentämhään tartunnan leviämistä ette suojaama riskiryhmiä. Pyyän erityisesti kaikkia vanhuustenhoithoon meneviä työläisiä följaahmaan viranomhaisten suosituksia.

Tartunnan hiastaminen oon kaikkien vasthuula! Muista:

Pysy kotona, vaikka sulla oliski vain lieviä flynssasymptoomia.

Pese käet ushein veelä ja saipualla vähhinthääns 20 sekuntia.

Piä ethäisyyttä muihin sisälä ja ulkona.

Lue lissää kansanterhveysviraston veppisivulta.

Uutta informasuunia voipi tulla lyhyelä varotusajalla, pysy ajan tasola kautta kalix.se.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-06-07 12:00 - Nutiisit

Innanbäckenin koulu on kiini maanantaista 8 jyyniä

Tartuntasuojalääkärin kehotuksen perustheela Kaihnuun kunta pannee kiini Innanbäckenin koulun lukukauveksi maanantaista 8 jyyniä alkaen.

–Saima tänhään lauantaina 6 jyyniä informasuunia, ette Innanbäckenin koulussa oon vahvistettuja covid-19-taphauksia, sannoo Kaihnuun kunnan koulunjohtaja Charlotte Sundqvist. Meilä oon ollu kontaktia Rekiuuni Norrbottenin ja tartuntasuojalääkärin kansa, ja saima neuvon panna kiini koulun kevhään lukukauveksi ette vältämä riskeerata tartunnan leviämistä.

Innanbäckenin koulun oppilhaat saava kesäloman jo nyt.

–Tämä tarkottaa ette kaikki Innanbäckenin koulun oppilhaat pittää pysyä kotona eikä tulla kouhluun maanantaiaamuna 8 jyyniä, sannoo Charlotte Sundqvist. Met ymmärämä ette tämä voipi aiheuttaa prupleemia oppilhaile ja huoltajile, ja met tehemä täysilä töitä ette voima ratkassa tämän tilantheen parhaala maholisela tavala.

Lissää informasuunia huoltajile ja oppilhaile tullee muun muassa Schoolsoftin kautta.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-06-02 08:40 - Nutiisit

Koulut aukasthaan taas 15 jyyniä

Syksylä jymnaasioppilhaat tuleva taas takashiin kouhluin. Kansanterhveysviraston rekomentasuunit ette pittää etäopetusta jymnaasila ja korkeammassa koulutuksessa loppuu 15 jyyniä. Sen hallitus ilmotti perjantaina 29 maita.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-06-01 09:07 - Nutiisit

Ekstra TV-lähetys: Koulutuksesta ja koulujen päättäjäisistä korona-aikoina

Tiistaina 2 jyyniä Kaihnuun kunta järjestää TV-lähetyksen jossa pulitiikerit, rehtorit, petakookit ja oppilhaat praativa koulutuksen ja koulujen päättäjäisten käsittelystä korona-aikoina. Lähetys alkaa kello 19.00.

Mites etäopetus oon toiminu, ja miks peruskoulun oppilhaila ei ole etäopetusta?

Mites tämän vuen stydäntti ja fästit järjestethään, ja minkäslaiset koulunpäättäjäiset tullee peruskoululaisille?

Sulla oon maholisuus laittaa kysymyksiä prukrammin aikana. Följaa lähetystä ja komenteeraa suohraan veppisivulla www.kalix.se/live

Viehraat:

Koulutusnämtin puhheenjohtaja Sven Nordlund

Koulunjohtaja Charlotte Sundqvist

Rehtorit ja esikoulun rehtorit.

Jymnaasin, peruskoulun ja esikoulun opettajia.

Kaihnuun kunnan oppilhaita.

Prukrammin vetäjä: Reine Sundqvist

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-05-29 16:00 - Nutiisit

Kohistettua informasuunia fööretaakarile, föreninkile ja huoltajile

Päivän aikana (29 maita) Kaihnuun kunta antaa kohistettua informasuunia covid-19:n leviämisestä yhteiskunnassa (samhällsspridning), joka nyt oon vahvistettu Kaihnuussa. Mikäs vastuu sulla oon föreninkinä, mikäs vastuu sulla oon fööretaakarina, mikäs vastuu sulla oon huoltajana? On rohki tärkeä ette met kaikki följaama Kansanterhveysviraston suosituksia täysin, joten piä silmälä e-postilaatikkojasti ja Schoolsoftia.

Yhessä hiastama tarunnan leviämistä Kaihnuussa!

Tunnisteet: Fööretaakarit, Kulttuuri ja vapa-aika, Huoltajat
2020-05-28 13:20 - Nutiisit

Rekiuunu Norrbotten: Covid-19: n leviäminen yhteiskunnassa kansa Kaihnuun kunnassa

Kaihnuun terhveyssentraali ilmottaa nyt, ette covid-19 leviää tartuntana (samhällssmitta) Kaihnuun kunnassa. Siukkahoito tekkee kaiken rajottaaksheen tartunnan leviämistä, mutta kaikkien häätyy auttaa. Kaikkia kehotethaan jaksaa kestää ja jatkaa följaahmaan Kansanterhveysviraston rekomentasuunia.

Muista: Sinun pittää olla oihreettomana (symptomfri) vähiinthääns 48 tiimaa ennen ko menet takashiin töihin elikkä kouhluun, vaikka sinut olis testattu ja se näyttää ette sulla ei ole Koronaviirysta/covid-19.

Covid-19 mennee tartuntasuojalain (smittskyddslagen) alla – se jolla oon tartuntatauti häätyy tehhä sen mikä oon tarpheen ette estää tartuttaa muita.

Lähte: Kaihnuun terhveyssentraali

Kansanterhveysviraston veppisivuilta voit lukea lissää, siittä mikä vastuu sulla oon privaattipersuunina.

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät
2020-05-25 12:40 - Nutiisit

Ekstra TV-lähetys: Vapa-aika, kulttuuri ja evenemankit koronakauven aikana

Keskiviikkona 27 maita Kaihnuun kunta järjestää TV-lähetyksen, jossa vapa-aika ja kulttuurihallinto praatii heän työstä koronanaikana ja mites pantemii vaikuttaa suunitelthuin evenemankhiin. Lähetys alkaa kello 19.00.

Covid-19 vaikuttaa kansa miten met fiiraama semesteriä ja tämän kesän kulttuuri- ja vapa-ajan tarjonta kotosala tullee olehmaan rohki tärkeä.

Mites Sommarfestin kansa? Mitäs tapahtuu Vassholmenila? Mitäs elämyksiä Kaihnuun kunta tarjoaa? Sulla oon maholisuus laittaa kysymyksiä prukrammin aikana.

Följaa lähetystä suohraan sivulta www.kalix.se/live.

Viehraat: Vapa-aika ja kulttuurihallinnon johtaja Karl-Göran Lindbäck, Vapa-aika ja kulttuurinämtin pulitiikkeriä, Lena Jansson Vassholmenin evenemankikoortinaattori ja muita viehraita.

Prukrammin vetäjä: Reine Sundqvist

Tunnisteet: Evenemankit, Kulttuuri ja vapa-aika
2020-05-15 15:45 - Nutiisit

Ekstra TV-lähetys: Sosiaalihallinnon covid-19: n käsittelystä

Kaihnuun kunta järjestää tiistaina 19 maita TV-lähetyksen, jossa pulitiikot, johtajat, työntekijät ja asukhaat selittävä sosiaalihallinnon (socialförvaltningen) työstä korona-aikana. Lähetykset starttaa kello 19.00.

Mites valmius tila oon sosiaalihallinnon toiminnassa, mites valmistautunheita kunnan hoitopersunaali oon epäiltyihin covid-19-taphaukshiin, ja mitäs sie omhaisena saat tietää?

Sulla oon maholisuus laittaa kysymyksiä prukrammin aikana.

Följaa lähetystä suohraan veppisivulta www.kalix.se/live

Viehraat:

Anna-Lena Andersson, sosiaalihallinnon johtaja

Lena Sandlund, alihoitaja Ängsgårdenilla

Katarina Burman, sosiaalinämtin puhheenjohtaja

Mona Rosenlid, ammattiliitto Kommunal

Ulla Olsson eli Eva Landin, lääketietheelisesti vasthuulinen siukkasysteri

Persunaalia sosiaalihallinnosta

Prukramminvetäjä:

Reine Sundqvist

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät
2020-05-13 12:48 - Nutiisit

Jymnaasin stydäntti tänä vuona

Korona pantemian vuoksi jymnaasin stydäntti oon vähä erilainen tänä vuona. Furuhedin koulun johto oon tehny seuraavat kehykset stydäntin oortnaamiseks Furuhedin koulussa, jos ei tule drastisia muutoksia tartunnan leviämisheen ja kansalishiin rekomentasuuhniin.

Ei kokhoontumisia joissa oon yli 50 ihmistä –ei lynssilä eli koulun pihala.

Sosiaalien ethääntyminen jällaa sisäla ja ulkona.

Ei stydänttikorteesia

Omhaiset, jokka oon matkassa stydänttien ulospääsyssä koulun pihala, saava olla eninthääns 2 per stydäntti.

Ette voipi välttää isoja kokhoontumisia jokhaisela luokala oon stydänttilynssi ja ulospääsy eri ajoila ja koulunaluheila.

Täältä voit lukea lissää ja täälä oon kansa luokkien aika- ja paikkalistat.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-05-11 15:00 - Nutiisit

Valto Savolaisen konsertti livelähetyksenä

Valto Savolaisen konsertti Vanha rauta, vanheemale pypliikile, tullee ilmaisena livelähetyksenä. Se oon hyvä huvin tipsi suomenkielisile ja kansa meänkielisile (kieli oon suomi) vanhuuksile ja muile näin koronakauven aikana. Valto oon monele jo vanha tuttu, ko se oon pelanu Kaihnuussa monta kertaa niin vanhuustentaloissa, ko kansantalolla. Tässä oon seuraavat ilmaset livelähetykset.

Vanha Rauta konsertti ja yhteislaulu, YouTube

Tiistai 12. maita, kello 12.00

Tuorestai 14. maita, kello 12.00

YouTubessa Vanha Rauta konsertin kanava oon:

https://www.youtube.com/channel/UCUvx6Bdwj_CUFqTLwc8l-WA    

(pääset kanavalle kansa Googlaamala Vanha Rauta konsertti ja YouTube)

YouTube-kanavan tillaaminen oon ilmanen.

 

Vanha Rauta konsertti ja yhteislaulu, Facebook

Tuorestai 14. maita, kello 13.00

Facebookista Vanha Rauta konsertti löytyy täältä https://www.facebook.com/vanharauta/  

 

Vanha Rauta konsertti oon tällä mallila:

Aluksi Valto Savolaisen omia kappalheita ja sitte yhteislaulua tutuila lauluila.

Yhteislaulujen sanat näkyvä lähetyksessä. Lähetys oon nuin 60 min.

Livelähetyksen aikana voipi laittaa toihveita ja komentaaria eshiintyjälle!

Tunnisteet: Evenemankit, Kulttuuri ja vapa-aika
2020-05-05 15:45 - Nutiisit

Kriisinjohtonämti myöntää miljoona kruunua nuorisoprojekthiin

Kriisinjohtonämti päätti maanantaina 4 maita perustaa nuorisofontin ja myöntää siihen miljoona kruunua. Rahat käytethään main ja joulukuun 2020 välisenä aikana nuorisoprojekteihiin, jokka oon tarkotettu nuorisole, 12-vuotihaile ja vanheemile.

Nyt föreeninkit, fööretaakit ja tulisielut voiva hakea rahotusta nuorten projektien toteuttamisheen. Projektien tullee tarjota nuorile mielekästä tekemistä, joka vahvistaa nuoria eri aluheila, tehhä kokhoontumisaluheita koronakauven rajoituksissa ja lissää hyvinvointia ja turvalisuutta. Esimerkkijä projekti-ideoista:

 • Leiritoimintaa
 • Kulttuuri aktiviteettija
 • Fyysisiä aktiviteettija
 • Nuorisotila (fritidsgård) toimintaa sentrymin ulkopuolela
 • Praatiryhmiä
 • Ilta-auki nuorisokaffila

Ennaltaehkäisee psyykkistä pahoinvointia (psykisk ohälsa)

Päätöksen taustana oon ette kriisinjohtohenkilöstö oon saanu signaalia kasvavasta huolestunheisuuessta Kaihnuun lapsien ja nuorten kesken. Kaihnuun jymnaasila oon ollu etäopetusta yli kuukauen ajan ja nyt sosiaalinen ethäisyys alkaa jättää jälkiä. Nuorisotila oon ollu täysin kiini, mutta oon nyt aukastu pienemile ryhmile ja rajotettuina aikoina. Kuitenki kaukana kaikista, jokka halvava olla matkassa, oon saavutettu.

Kaikki informasuuni jonka sie tarttet löyvät sivulta Ungdomsfond 2020.

Hakemus

Hakemusplanketti lisäthään tänne kohta puolin.  

Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit, Koulutus, Huoltajat
2020-04-30 11:58 - Nutiisit

Lissääntyny ahistus ja huoli koissa koronakriisin aikana

Väkivallassa elävä vaimot ja lapset oon erityisen althiina kriisitilantheissa. Siks niilä oon iso riski kärsiä erityisen pahasti koronakriisin aikana. Kaihnuun kunta voipi tukea intiviiti- ja perehoijon (individ- och familjeomsorg) kautta. Jos oon akuutti huolenaihe elikkä uhkaava tilanne, soita aina 112.

Joka neljäs vaimo oon jonaki aikana elämässhääns althiina likisuhtheen väkivalthaan. Arviolta 200 000 lasta assuu koissa, jossa oon väkivaltaa. Yli 100 000 nuorta kärsii kunniaväkivallasta.

Erityisen altthiina koronapantemiin aikana

Koronapantemiin aikana lapset ja vaimot oon erityisen altthiina, ko maholisuus jättää koin oon rajotettu. Tämän konstateeraa muun muassa tasa-arvoministeri Åsa Lindhagen. Ruottin vaimojen ja tyttärien tukilinjat varottavat kansa erityisen vakavasta tilantheesta lapisile ja vaimoile, jokka asuva väkivaltasen persuunin kansa. Hallitus ehottaa nyt kansa ette 100 miljoonaa kruunua annetthaishiin kansalaisyhtheiskunnan (civilsamhället) orkanisasuunile jokka tekevä työtä althiina olevien lasten ja nuorten ja väkivallan althiina olevien vaimojen, lasten ja HBTQ-persuunien kansa ja vasthaan väkivaltaa likisuhtheissa.

Sie vaimo, joka olet althiina väkivalthaan, voit aina ottaa kontaktia Kainuun vaimopäivystyksheen (kvinnojouren), vaimojen rauhalinhjaan (kvinnofridslinjen) eli sosiaalipäivystyksheen, jos tarttet praatia jonku kansa.

Lapset jokka tartteva praatia jonku kansa, voiva aina kontaktata BRIS:in (Lasten oikheus yhtheiskunnassa). Kontaktitiot löyvät rypriikistä ” Muut tukilinjat ja telefooninumerot” tällä sivula.

Olekkos huolisshaan lapsen hyvinvoinista?

Huolesta voipi anmäälata intiviiti- ja perehoithoon (individ- och familjeomsorg). Sinun ei tartte tietää kunkas lapsela oon, riittää vain ette sie olet huolisshaan.

Puhu lapsele! Kysy mites oon kotona. Selitä lapsele mitäs voipi tehhä jos tapahtuu jotaki, joka saapi lapsen pölkäähmään. Selitä lapsele ettei koskhaans ole lapsen syy, jos vanheempi tekkee jolleki pahhaa eli käyttäytyy huonosti.

Soita puliisile! Jos on akuutti huolenaihe eli uhkaavaa tilane, soita puliisile numehroon 112.

Ahistus, yksinäisyys ja synkkyys

Koronaviiryksesta johtuva rajotukset jättävä monet yksinäisyytheen. Moni tekkee töitä kotoa, ja muitten pitäis välttää mennä kaupphaan. Lasten ja omat vapaa-aijan toiminnat peruuthaan, ja nuhan takia emmä tohi kävässä vanheempien sukulaisten tykönä. Elämä alkaa tuntua enempi yksinäiseltä ja synkältä varsinki vanheemmille. Jos sinusta tuntuu yksinäiseltä ja halvat praatia jonku kansa, ota kontaktia päivystys-kavehriin (Jourhavande medmännsika), Ruottin kirkon SOS-telefoohniin eli Äldre/Vanhain-linhjaan.

Tunnisteet: Kansalaiset
2020-04-30 08:50 - Nutiisit

Vasthaukset kesätyöstä tuleva main lopussa

Koronaviirystauti covid-19 vaikuttaa monhiin yhteiskunnan oshiin ja valitettavasti kansa nuorten kesätyöhöön (feriepraktik). Vasthaukset eli tiiot kesätyöstä lähtevä tavalisesti main puolivälissä, mutta vallitevien olosuhtheitten takia tätä lykäthään kuukauven lophuun.

Main aikana kesätyötä hakehneile nuorile tarjothaan paikka, jolle net voiva kiittää joo elikkä ei. Tapahtuu ette nuorile tarjothaan kesätyöpaikka omrootissa eli periuutiissa jota net ei ole valihneet. Paikkojen ja periuutien vaihto ei ole mahlolista tässä tilantheessa.

Sulle jolla oon pyssiyhteyet ja tavalisesti oon koulukyyti ja saat tarjouksen paikasta, joka oon eri paikkakunnanomrootissa ko sie olet hakenu, met järjestämä pyssikortin samojen sääntöjen mukhaisesti.

Osa kesätöistä joita pruukaama tarjota nuorile ei ole maholista tänä vuona ja se tekkee ette kesätyöpaikkojen käsittely kestää tavalista kauvemin. Met ymmärämä ette tämä viipyminen herättää kysymyksiä, mutta toivoma tilantheen ymmärtämistä.

Integraatio- ja työmarkkinayksikkö

Kaihnuun kunta

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-04-29 12:40 - Nutiisit

Ekstra TV-lähetys: Näin Kainus-fööretaakit voiva pärjätä koronakriisin

Keskiviikkona 6 maita Kaihnuun kunta tekkee ekstra TV-lähetyksen Kaihnuun elinkeinoelämästä koronanaikana. Lähetys alkaa kello 19.00.

Mitäs Kaihnuun kunta tekkee elinkeinoelämän tukemiseks ja mitäs sie privaattipersuunina voit tehhä auttaaksheen Kainus-fööretaakija koronakriisin läpi? Prukrammin aikana oon maholisuus tällata kysymyksiä.

Följaa lähetystä suohraan täältä kalix.se.

Viehraat:

Tommy Nilsson, kunnanraati (kommunalråd)

Birgitta Larsson, elinkeinojohtaja

Maria Henriksson, kunnanjohtaja

Christer Wallin, Kiab toimitusjohtaja

Martin Spegel, Kalixföretagarna puhheenjohtaja

Fööretaakia kaikkialta Kaihnuun kunnasta, esimerkiks Medhelp, Roady ja Kalix Tele24.

Prukramminvetäjä: Reine Sundqvist

Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit
2020-04-28 15:35 - Nutiisit

Erilainen vappupyhä pantemiin aikana

Vapusta tullee tänä vuona erilainen. Covid-19: n leviämisen takia meän pittää välttää juhlia ja väkijoukkoja. Muista pittää ethäisyyttä muihin ihmishiin kansa ulkona.

Tänä vuona meän kaikkien pittää auttaa hiastamhaan covid-19: n leiviämistä. Tämä tarkottaa ette vapun juhliminen pittää olla erilainen. Yli 50 ihmisen allmännit kokhoontumiset oon kielettyjä. Jokhaisela järjestäjälä oon oma vastuu nouattaa lakia ja respekteerata Kansanterhveysviraston rekomentasuunia. Pulisi tarkistaa ette vappukokot ja muut tapahtumat följaava lainvaatimuksia. Varsinaisesti Itä-Norrbottenin pulisi tarkistaa ette lakia nouatethaan Kaihnuun kunnassa.

Ole varovainen kokhoontumisten kansa

Maan yli reisaamista, tungosta ja väkijoukkoja pittää vältää ja jokhaisen on piettävä ethäisyyttä muihiin. Isomat tilhaisuuet ei ole sopevia vaikka niitä pitäis kotona eli ulkona. Se joka tuntee lievänki flynssasymptoomin pittää kokohnaans välttää olla muitten seurassa. 70-vuotihaila ja vanheemila oon lissäänty riski sairastua vakavasti covid-19: n. Siks oon rohki tärkeä ette 70-vuotihaat ja vanheemat rajottava likhiiset kontaktit.

Lue lissää tämän vuen vappupyhästä Kansanterhveysviraston veppisivulta.

Tunnisteet: Kansalaiset, Evenemankit, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2020-04-28 11:38 - Nutiisit

Maholisuus antaa lopputotistuksen Komvuxissa pitennethään vuoela

Helpottaaksheen oppilhaita joile vaikuttaa kunnalisen aikuiskoulutuksen (komvuxin) kiinipaneminen koronakriisin takia hallitus oon päättäny ette lopputotistuksen komvuxista jymnaasitasola saahaan antaa 1 jyyliä 2021 asti.

Ette lopputotistus jatkossaki antaa opinto-oikeuen korkeakouhluun ja ammattikorkeakouhluun vanhat säänöt semmosesta opinto-oikheuesta tullee jällaahmaan sille joka viimisthään 1 jyyliä 2021 oon saanu lopputotistuksen aikuisopetuksesta jymnaasitasola.

Lue lissää hallituksen präsmeeteelantista sivula regeringen.se

Ota kontaktia aikuiskoulutuksen (Vuxenutbildningen) opinto-ja ammattiohjaajale jos olet intreseerattu alkaa opiskelua. Vuxsyv@kalix.se

Tunnisteet: Koulutus
2020-04-27 12:50 - Nutiisit

Täältä sie jymnaasilainen voit hakea lynssin

Kaikila jymnaasilaisila jokka oon kirjoila Kaihnuussa oon oikheus hakea lynssin Kainhuun restaurankeista. Tarjous jällaa ainuasthaans take awaytä/noutoruokaa, ko emmä halvaa tehhä evenemankia missä oppilhaat kokhoontuva ja tullee tungosta -tämä oon rohki tärkeä covid-19:n leviämisen vähentämiseks.

Kaikki jymnaasioppilhaat saava QR-koodin, jonka net näyttävä restaurankissa, yhessä voimassa olevan lekitimasuunin kansa. Koodi oon henkilökohtanen, mutta vanheempi voipi hakea ulos lynssijä jos sillä oon matkassa oppilhaan ja oma lekitimasuuni ja oppilhaan henkilökohtanen QR-koodi.

QR-koodila saapi peräti viis lynssiä per jymnaasioppilas ja viikko, ei lomapäivinä/punasina päivinä.

Niile oppilhaile joila oon vaikea hakea ruokaa joka päivä, näitten lynssien hakemisen voihaan jakkaa niin haluteshaan sekä päivinä ette restaurankeissa. Voit hakea lynssin arkisin kello 11.00-14.00. Voit kansa tilata erityisruokaa, mites ja koska jokhainen restauranki päättää.

Seuraavat restaurankit oon matkassa tarhjouksessa

 • Café Lyktan
 • Choice restaurang i Sangis
 • Elegant Chinarestaurang
 • Hotell Gamlastaden
 • Hotell Valhall & Restaurang Jara
 • Kaffe Karlsson Kalix
 • Kalix folkhögskola
 • Myggan kafé
 • Gob´s Thai
 • Pizzeria Trocadero
 • Pizzeria Waressi
 • Restaurang Roady i Töre
 • Sibylla Kalix
 • Thaiköket
Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-04-23 10:57 - Nutiisit

Ruokatoimintojen erityinen tarkastelu

Covid-19:n valossa Kaihnuun kunnan pyki- ja miljööosasto tekkee 23 aprillia alkaen paikalisten toimintojen erityistarkastukset. Nämät tarkastukset tehhään ypptraakina Rekiuuni Norrbottenin tartuntasuojalääkäriltä.

Erityistarkastukset tehhään sen takia ette tutkima trängselin restaurankeissa, grilleissä, pittserioissa, pytiikeissä ja kaffiloissa. Tarkotuksena oon vähentää covid-19:n leviämistä ja tarkastukset tehhän sopussa Rekiuuni Norrbottenin tartuntasuojalääkärin kansa.

Pyki- ja miljööosasto tutkii kansalaisten tekemiä valituksia ja tekkee epäanmäälattuja tarkastuksia ruokatoiminnoissa ympäri Kainusta varmistaksheen ette sääntöjä följathaan. Tarkastajat informeeraava, pitävä tialookia ja följaava ylös uuela tarkastuksella jos tarttee. Niissä taphauksissa ko toiminta ei följaa sääntöjä met jätämä informasuunia Rekiuuni Norrbottenin tartuntasuojalääkarile, jolla oon oikheus panna kiini toiminnat jokka ei ole sääntöjen mukhaisia.

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-04-22 16:05 - Nutiisit

Voiks ja halvaks toimittaa lynssin jymnaasioppilhaile?

Kaihnuun kunta tarjoaa Kaihnuun kunnassa toimivile restaurankile maholisuuen toimittaa tuetun lynssin jymnaasioppilhaile alkaen keskiviikosta 22 aprillia ja perjantaihiin 12 jyyniä asti.

Jos halvat anmäälata fööretaakisti, täytä formyläärin veppisivula kalix.se. Ko sinun anmäälninki rekistreerathaan, tehhään sitova sopimus fööretaakisti ja Kaihnuun kunnan välilä. Sinun fööretaaki tullee sen mukhaan olemassa matkassa vaihtoehtona kysheisile jymnaasilaisile appin ja Kaihnuun kunnan veppisivun kautta.

Sinun restaurankila pittää olla kehitetty take-away-konsepti ja vain tarjota tämän konseptin jyymnaasilaisile. Ajatuksena ei ole tehhä evenemankia missä oppilhaat kokhoontuuva ja tullee tungosta. Tämä oon rohki tärkeä covid-19:n leviämisen vähentämiseks.

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-04-22 15:28 - Nutiisit

Halvaks olla yks niistä fööretaakista, josta voipi ostaa Kaihnuun kunnan presänttikortila?

Onkos sulla föreetaaki Kaihnuun kunnassa esimerkiks kauppa (ei ruokakauppa), palvelu elikkä ravintola/kahvila-alala? Halvaaks olla yks niistä fööretaakista, josta voipi hantlata Kaihnuun kunnan presänttikortila? Anmäälaa fööretaakisti jo tänhään!

Paikalisten fööretaakien tukemiseks ja meän työntekijöjen piristämiseks olema päättänheet antaa kunnalisile työntekijöile 300 kruunun presänttikortin käytettäväks paikalisissa fööretaakissa 22 aprillia ja 12 kesäkuuta välisenä aikana. Jos halvat ette fööretaakisti oon matkassa presänttikortti-listassa, niin anmäälaa ja täytä formylääri kautta kalix.se/presentkort. Ko sinun anmäälninki rekistreerathaan, tehhään sitova sopimus fööretaakisti ja Kaihnuun kunnan välilä. Sinun fööretaaki tullee sen mukhaan olemassa matkassa vaihtoehtona kysheisile kunnalisile työntekijöile kautta kalix.se.

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-04-20 16:38 - Nutiisit

Näin Kaihnuun kunta informeeraa vahvistetuista covid-19-taphauksista

Kaihnuun kunta följaa kansalisia riktlinjoja ja rekomentasuunia muun muassa Sosiaalihallitukselta, Kansanterhveysvirastolta ja tartunalääkäriltä.

Just nyt meilä ei ole vahvistettuja tartuntataphauksia misshään vanhuustentalossa. Sinä päivänä ko saama informasuunia vahvitetusta koronaviirystauista covid-19-taphauksesta Kaihnuun kunnassa, niin met informeeraama siittä. Emmä kuitenkhaan sano kuka elikkä ketkä oon saahneet tarunnan, ko net tiot suojathaan salaisuus ja vaitiolovelvollisuuela (sekretess och tystnadsplikt), eikä sillä ole merkitystä allmänheetile. Pyrimä olehmaan avoimia ja transparenttia ja annama kaikile sen informasuunin minkä net tartteva, sillon ko net tartteva sen ja suojaama samala salassapitovelvollisuutta ja ihmisten privaattia elämää.

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät
2020-04-20 10:32 - Nutiisit

Tartteks lykätä faktyyran maksamista Kaihnuun kunnale?

Nyt lanseeraama e-palvelun, jossa voipi tehhä muutoksia faktyyroihiin Kaihnuun kunnasta.

Elämässä voipi olla aikoja ko oon vaikea saa’a rahat riittämhään ja nyt monia vaikuttaa kovin yhteiskunnassa oleva sitvasuuni. Siks met olema lanseeranheet e-palvelun jossa privaattipersuunit ja fööretaakit voiva tehhä muutoksia faktyyroihiin Kaihnuun kunnasta. Kyse oon maksun lykkäämisestä, muuttaa faktyyra-attressia elikkä faktyyran kiistämisestä.

Mene e-palvelhuun Halvan tehhä muutoksia faktyyhraan Kaihnuun kunnasta

Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit
2020-04-17 11:35 - Nutiisit

Päätösten tullee suojata käyttäjiä riskiryhmissä

Minimeerataksheen riskin ette covid-19 tarttuu käyttäjile riskiryhmissä, joila oon taustala olevia saihrauksia, Kaihnuun kunta oon tehny seuraava päätökset:

 • Maanantaista 20 aprillia alkaen oon täys vierailukielto aikusten erityispalvelusaunnoissa LSS-lain mukhan (Laki tuesta ja palvelusta tietyile fynksuuniestheisille).
 • Maanantaista 20 aprillia alkaen JUC (työ- ja kehityskeskus) pannee väliaikhaisesti kiini päivittäiset toiminnat ja aktiviteetit LSS-lain ja sosiaalipalvelulain (SoL) mukhan.
Tunnisteet: Riskiryhmät
2020-04-16 13:35 - Nutiisit

Kiitos kotona pysymisestä – Mites voima auttaa sinua?

Kaihnuun kunta oon FRG:n (frivilliga resursgruppen/vapaehtosten resyrsiryhmän) kansa startanu informasuunipalvelun sulle joka just nyt et voi elikkä et saa olla ihmisten seassa.

Sie, joka ole 70 vuotta elikkä vanheempi kuulut pääriskiryhmhään ja riskeerat tulla kovin siukaksi koronaviiryksestä. Sulle joka kuulut riskiryhmhään ja et voi elikkä et pitäis olla ihmisten seassa, met samoortnaama infomasuunia ja kontaktia jokka koskeva ruan ja lääkheitten transporttia ja autama sinua käytänölisillä ratkhaisuila ette saat arjen toimimhaan.

Sie saat kontaktia meihiin soittamala 0923-651 00 elikkä 076-210 04 66, arkisin kello 13.00-17.00.

Kysymykset kunnan vakituisesta toiminnasta, esimerkiks kotipalvelusta, soita Kaihnuun kunnan väkselhiin 0923-650 00.

Informasuunia ja vasthauksia kysymykshiin koronaviiryksestä ja covid-19:sta soita 113 13.

Tunnisteet: Riskiryhmät
2020-04-16 11:50 - Nutiisit

Hae nopeampaa maksua Kaihnuun kunnalta

E-palvelun ”Covid-19: Nopeampi maksuhakemus” kautta voit hakea jos halvat ette Kaihnuun kunta maksaa laskut sinun fööretaakile nopeammin ko tavaliset 30 päivää.  Tämä e-palvelu jällaa koronaviiryspantemiin aikana, mutta loppuu viimisthään 31 joulukuuta 2020.

Mene e-palvelhuun covid-19: nopeampi maksuhakemus

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-04-15 12:35 - Nutiisit

Rekiuuni Norrbotten (Region Norrbotten) lanseeraa vanhuusten ja riskiryhmien terhveysopphaan

Yhteiskunnan vanhuukset oon erityisen altthiita Korona-pantemiile. Nyt voit auttaa levittämhään tärkeää informasuunia kunkas voipi vähentää tartuntariskiä ja mihinkäs kääntyä jos tarttet praatia jonku kansa. Lue lissää riskiryhmien ja vanhuusten opphaasta ja lattaa alle sen Rekiuuni Norrbottenin veppisivulta. (Vielä vain ruottin kielelä)

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät
2020-04-08 13:40 - Nutiisit

Uuet päätökset eistääksheen paikalista elinkeinoa

Kriisinjohtonämti teki maanantaina kaks uutta päätöstä, jokka eistävä paikalista elinkeinoa, mutta kansa hyövyttävä jymnaasiymin oppilhaita ja ossaa sosiaalihallinnon toimintaa.

-Nyt oon erityistilane. Met olema päättänheet tehhä tämän ja toivoma ette se oon oikein. Sen saapi aika näyttää, mutta tuntuu turvaliselta ette olema kaheksan puoluetta jokka olema yhtä mieltä, sannoo kriisinjohtonämtin puhheenjohtaja Tommy Nilsson.

Rahotukset molemile toimenpitheile otethaan 12 mijoonan kruunun lisäpytjetistä vuele 2020, jonka kriisinjohtolautakunta päätti tiistaina 31 marsia.

Ostaa asumista matkailuelinkeinoilta

Kriisinjohtonämti oon päättäny ette Kaihnuun kunta ostaa kolmen kuukauven ajan majotusta Kainus-fööretaakilta jokka oon myötä matkailuelinkeinon föreninkissä Coastal Lapland, maksimi summala 2 014 650 kruunua.

-Se oon sen takia ette varmistama asumisen niile, jokka tartteva sitä tulevan vaikean tartunnanleviämisen aikana, selittää Tommy Nilsson.

Jymnaasiymin oppilhaat saava lynssin restaurankissa

Kriisinjohtonämti päätti kansa ette Kaihnuun jymnaasiymin oppilhaat saava syä lynssin restaurankissa Kaihnuussa, sillä aikaa ko oon etäopetusta. Koululynssile laitethaan 500 000 kruunua kuukauvessa.

-Met annnama restaurankien jättää oferttia ruasta jymnaasiymin oppilhaile jokka tänhään oon kotona. Tämä jällaa vain siihen asti ko kesäloma alkaa eli aiemmin jos koulut aukaseva taas, selittää Tommy Nilsson.

Tunnisteet: Kansalaiset, Fööretaakarit, Riskiryhmät, Koulutus, Huoltajat
2020-04-08 10:00 - Nutiisit

Kaihnuun kunta vahvistaa fööretaakitukea

Kaihnuun kunta perustaa vahvistetun fööretaakituen, joka tarjoaa pätevää ja ilmasta sörvistä ja neuvoja Kaihnuussa toimivile fööretaakile. Fööretaakituen avula met vahvistama tukea paikalisille elinkeinoelämälle ette voima lievittää covid-19:n negatiivisia vaikutuksia.

Yritystuki oon auki arkisin kello 8-17. Meilä oon vaitiolovelvollisuus (tystnadsplikt) ja käsittelemä sinun teitoja luottamukselisti. Saat kontaktia ja informasuunia lähättämällä sähköpostia tänne naringsliv@kalix.se .

Sinun viestissä pittää olla:

1. Nimi

2. Fööretaakin nimi

3. sähköpostiosote

4.  Telefooninumero

Ota kontaktia ja met kontaktaama sinut niin äkkiä ko maholista.

Lue lissää siittä, mitä Kaihnuun kunta tekkee paikalisten fööretaakien auttamiseks erityiselä fööretaakarien veppisivula.

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-04-06 07:50 - Nutiisit

Kaihnuun kunta saapi 16 miljoonan kriisipaketin

Kaihnuun kunta saapi 16 miljoonaa kruunua kriisipaketissa, jonka hallitus päätti tuorestaina 2 aprillia.

–Hoito, koulu ja hoiva antava meile turvalisuuen kaikkina aikona, mutta kriisissä meän yhteisesti rahotetusta hyvinvoinnista tullee entistä tärkeämpi. Rahat oon sen takia ette voima varmistaa Kaihnuun kunnan kansalaisten hyvinvoinnin tässä vaikeassa ajassa jossa nyt olema, sannoo kunnanhallituksen puhheenjohtaja Tommy Nilsson.

Tunnisteet: Kansalaiset
2020-04-02 15:13 - Nutiisit

Uuet säänöt restaurankile, kahviloile ja muile covid-19:n takia

25. marssia 2020 alkaen Kansanterhveysvirasto määrää tartuntatautiföroortninkin (smittskyddsförordningen) tuela, ette restaurankien, paarien ja kahviloitten koko maassa oon tehtävä erityisiä toimenpitheitä covid-19:n leviämisriskin vähentämiseks.

Lyhyesti sanottuna, Kansanterhveysviraston määräyksilä tarkotethaan ette ei saa olla trängseliä ihmisten välilä jonossa, pöyvissä, pyfeessä elikkä paaritiskissä. Kävijöjen pittää pystyä pitähmään aavstontia toisthensa välilä. Restaurankien pittää ensinäki tarkistaa mites net omassa toiminnassa voipi estää tartunnan leviämisen.

Joten sie itte fööretaakarina olet vasthuussa tästä ja varmista ette olet ajan tasola mitä Kansanterhveysvirasto ja tartunatautilääkärit sanova. Lue lissää veppisivulta folkhalsomyndigheten.se Jos sulla oon kysymyksiä tästä elikkä muusta elintarvikekäsittelystä ota kontaktia pyki- ja miljööosasthoon Kaihnuun kunnan telefooniväkselin kautta 0923-65 000.

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-04-02 11:45 - Nutiisit

Koottu informasuuni fööretaakarile covid-19:n takia

Verksamt.se oon koonu informasuunia väliaikhaisista muutokisista laissa ja säänöissä, jokka oon tärkeitä tietää sulle fööretaakarina Koronaviiryksen ja covid-19 takia.

Tästä voit mennä veppisivule verksamt.se

Net jokka yhessä hoitaa veppisivua verksamt.se oon Työnvälitys, Puulaakivirasto, Verovirasto ja Kasvuvirasto. Täälä oon informasuunia ja e-palveluita sulle joka veät, starttaat elikkä kehität fööretaakiasti.

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-04-02 10:15 - Nutiisit

Uusia neuvoja Kansanterhveysvirastolta

Kansanterhveysvirasto (Folkhälsomyndigheten) anto eilen uusia ylheisiä neuvoja. Jokhaisela Ruottissa oon vastuu levityksen estämisestä. Uuet neuvot tarkottaa ette tulis välttää isompia tilantheita joissa usheita henkiä träffaa, niin ko fästit, häät ja muut tillställninkit.

Oon kans tärkeä ette ihmiset pitävä ethäisyyttä eli aavstontia toishiin esimerkiks urheilupaikoila, jymmissä, ostoskeskuksissa, kolektiivitrafikissa ja muissa.

Tunnisteet: Kansalaiset
2020-04-02 10:12 - Nutiisit

Kansanterhveysvirastolla oon informasuunia meänkielellä, sulle 70+

Nyt Kansanterhveysviraston veppisivula oon informasuunia meänkielellä sulle 70+

Tunnisteet: Riskiryhmät
2020-03-31 17:20 - Nutiisit

Vierailu täysin kieletty vanhuusten asunoissa

Ruottin hallitus oon päättäny ette oon täys vierailukielto kaikissa maan vanhuusten asunoissa keskiviikkosta 1 aprillia alkaen.

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät
2020-03-31 11:53 - Nutiisit

Infomasuunia Fritidsbankenilta /Vapa-aijanpankilta

Lainaajien, persunaalin ja kansalaisten turvalisuus oon aina etusijala. Sinun pittää voija tuntea ette olet turvalinen ko lainaat elikkä jätät asioita Fritidsbankenissa, ja siks käytämä suositeltuja toimenpitheitä tartunnan leviämisen vähentämiseks. Persunaali pyssyy kotona pikkusilaki flynsasymptoomila ja oottaa ette Fritidsbankenin kävijät tekke samhanlaihin. Jos sulla oon feeperi, rykiminen, henkitysvaiva, nuha, kurkkukipu, päänsärky, pahoinvointi elikkä lihas- ja nivelkipu, sinun tullee pysyä kotona. Jos sulla oon palautusvälihneitä Fritidsbankenhiin, voit pitentää laina-aijan, soita 072-23 56 196. Katto lissää informasuunia Fritidsbankenin veppisivulta. (ruottiks)

Tunnisteet: Kulttuuri ja vapa-aika
2020-03-27 16:50 - Nutiisit

Kehotus puhtaanapion työtekijöiltä

Puhtaanapion persunaalin helpottamiseks, vältä tartunnan leviämistä äläkä roskita –muista ettet viskaa irtonhaisia esihneitä niin ko käytettyjä nästyykkijä elikkä muuta suohraan roskatynnyrhiin. Kokoa kaikki pusshiin ja solmi kiini sen, ennen ko viskaat roskatynnyrhiin.

Tunnisteet: Miljöö
2020-03-27 16:10 - Nutiisit

Nuorisotila Frizon aukassee taas

Frizon oon ollu kiini 18 marssia asti, mutta nyt se aukashaan taas maanantaina 30 marssia, vähä muutetuila rutiinila.

Tunnisteet: Kulttuuri ja vapa-aika, Huoltajat
2020-03-25 14:00 - Nutiisit

Kaihnuun kunta aktiveeraa kriisinjohtonämtin

Kunnanhallituksen (kommunstyrelsen) puhheenjohtaja Tommy Nilsson oon päättäny aktiveerata Kaihnuun kunnan kriisinjohtonämtin valmistelevana toimenpitheenä ette voipi tehhä nopheita kokohnaispäätöksiä. Se voipi esimerkiks olla päätöksiä jokka koskevat usheita nämtiä elikkä siirtää varoja nämtien välilä, ette voipi klaarata tulevia tilantheita. Kriisinjohtonämti muotostuu kunnanhallituksesta.

Tunnisteet: Kansalaiset
2020-03-24 15:00 - Nutiisit

Tue fööretaakia – Hantlaa paikallisesti Kaihnuussa

Kalix Näringslivsnytt –veppisivulta: Tiiämä ette koronaviiryksen leviämisen estämiseks tehtyt toimenpitheet vaikuttava kovin monhiin fööretaakhiin. Sen takia met tehemä yhtheistyötä paikallisesti ja rekiuunisesti ette voima vähentää vaikutuksia sulle fööretaakarina ja sinun työntekijöilesti. Met halvaama kans tukea privaattipersuunien, fööretaakien ja organisaatiojen hyviä initsiatiivia ja kehottaa kaikkia Kaihnuun asukhaita tukehmaan paikallisia fööretaakia.

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-03-24 09:53 - Nutiisit

Kehotus eli yppmaaninki sulle, joka olet 70+

– Följaa Kansanterhveysviraston (Folkhälsomyndigheten) rekomentasuunia niin ittesti ko toisten puolesta.

Tartunnan välttämiseks Kansanterhveysvirasto kehottaa ette sie joka olet 70 vuotta eli vanhempi pysyt kotona. Sinun ei pitäs ookata pyssilä ja syyä restaurangissa, hantlata afäärissa tai olla lokaalissa, jossa oon paljon ihmisiä samala aikaa. Ota sen tähen apua sukulaisilta eli krannilta esimerkiks ruan hantlaamisesa. Mutta mene mielelhään ulos marsimhaan.

Piä mielessä, ette vaikka sie tunnet olevasti terve ekkä ole huolestunu omasta puolestasti, niin se voipi tehhä ison eron muile ja koko yhtheiskunnale eli samhällile ette följaat rekomentasuunia.

Yritä kestää - se menee ohi

Kotona oleminen voi olla yksinäistä ja tylsää, ja kun ei voi olla niin sosiaalinen kuin tavallisesti. Mutta muista, että se on vain rajoitetun ajan. Yritä saada ajan kulumaan tekemällä sitä, mikä on mielestäsi hauskaa ja innostavaa.

Tunnisteet: Riskiryhmät
2020-03-23 09:50 - Nutiisit

Kansanterhveysvirastola lissää informasuunia meänkielelä

Kansanterhveysviraston (Folkhälsomyndigheten) veppisivulta voit nyt lukea tämän meänkielelä Uuesta koronaviiryksestä ja covid -19 tauista

Tunnisteet: Kansalaiset, Riskiryhmät
2020-03-20 15:05 - Nutiisit

Toimenpitheitä fööretaakien helpottamiseks

Svenskt Näringsliv oon antanu kunnile, rekiuunile ja lääninhallituksile ehotuksia toimenpitheiks ette voipi lieventää konsekvenssit fööretaakile. Kuntien ja kuntapuulaakien kannalta kyse on:

• Antaa anstontia/ pitentää maksuaikoja

• Toimenpitheitä fööretaakien likvititeetin vahvistamiseks

• Toimenpitheitä ajanvaphauttamiseks fööretaakien kans

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-03-20 14:14 - Nutiisit

Tarjoama sinun työntekijöile tiimavikariaattia

Nyt Kaihnuun kunta tarjoaa fööretaakile maholisuuksia ratkasta osa yytmaaninkista Koronakriisin seurauksena. Koronakriisin takia monela fööretaakila ei ole töitä kaikile työntekijöile ja samhaanaikhaisesti Kaihnuun kunta tarttee vikaarieita eli viransijhaisia, ko flynssa pakottaa työntekijät pysyhmään kotona töistä eli hoitamhaan kläppijä. Lue lissää ja ansöökkaa leetijä töitä.

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-03-20 10:05 - Nutiisit

JUC pannee kiini allmänheetile

Ette voima estää koronaviirystauin covid-19 leviämistä, met panema toisthaiseks kiini meän pypliikin toiminnan (kierrätysmyymälä ja kaffila), alkaen maanantai 23 marssia. Sie voit jatkossaki jäättä esihneitä kierrätyksheen meän varaston eli liiterin kautta, joka oon suuptipilä/Kaihnuun jätealuheela. 

Tunnisteet: Miljöö
2020-03-20 09:50 - Nutiisit

Kansanterhveysvirastola (Folkhälsomyndigheten) oon nyt lissää informasuunia meänkielelä

Kansanterhveysviraston veppisivulta voit nyt lukea tämän meänkielelä -Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä.

Tunnisteet: Riskiryhmät
2020-03-19 11:12 - Nutiisit

Kirja tullee (sulle joka olet 70+)

oronaviiryksen aiheuttavan tilantheen takia Kaihnuun pipliuteekki tarjoaa palvelun –Kirja tullee, sulle joka olet yli 70 vuotta. Jos olet kiinostunu saa’a kirjoja kotiovele, kontaktaa pipliuteekin. Soita meile numehroon 0923-651 56 eli lähätä e-postia osotheesheen biblioteket@kalix.se

Ko et pääse pipliuteekhiin, pipliuteekki tulle sinun tykö!

Tunnisteet: Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2020-03-19 10:00 - Nutiisit

Elatustuki (försörjningsstöd) ja muut asiat e-palvelun kautta (päivitetty 19 marssia)

Koronaviiryksen Covid-19 ja sen tekemien olosuhtheitten takia met pyyämä ette kaikki persuunit jokka halvaava ja joila oon maholisuus hakea elatustukea tekkee sen e-palveluksen kautta. Käyttääksheen palvelua tarttet pankki-id:n. Muista jättää sisäle komppletin hakemuksen ja laita matkhaan kaikki tokymentit jokka totistaa kulut eli kostnatit joista haet.

E-nämndin portaalin kautta löyvät kans paljo muita e-palveluksia, jokka maholistaa tehhä asiointia kotoa.

Tunnisteet: Fööretaakarit, Riskiryhmät
2020-03-19 09:35 - Nutiisit

Näin Kaihnuun kunta työskentellee helpotthaaksheen yrityksiä eli fööretaakia

Kaihnuun kunnnan elinkeinoyksikkö (näringslivsenhet) tekkee yhtheistyötä paikallisela ja aluheelisela tasola tutkiaksheen mitä toimenpitheitä voipi tehhä ette lieventää vaikutuksia yrityksile. Elinkeinoyksikkö tekkee töitä ette voipi varmistaa selvän, päivitetyn ja saatavan informasuunin yrityksile. Monien hallintojen eli förvaltninkien työntekijöjen työryhmä kattoo just nyt mitä konkreettisia toimenpitheitä kunta voipi tehhä helpottaaksheen yrityksiä meän kunnassa.

Tunnisteet: Fööretaakarit
2020-03-19 08:50 - Nutiisit

Vakkuutuskassa (Försäkringskassan) informeeraa

Koronaviiryksen aiheuttavan tilantheen takia Vakkuutuskassa oon koonu tietoja säänöistä jokka jällaa tartuntapäivärahhaa (smittbärarpenning), matkakorvausta (reseersättning), siukkapäivärahhaa (sjukpenning)  ja tilapäivästä vanhempainrahhaa (VAB). Lue lissää Vakkuutuskassan veppisivuilta (ruottiks)

Tunnisteet: Fööretaakarit, Huoltajat
2020-03-18 15:45 - Nutiisit

Jymnaasiymi alkaa etäopetuksen huomena

Jymnaasiymila oon tänhään ulkoilupäivä. Tuorestaina 19 marssia oon ensmäinen etäopetuksen päivä.

Oppilhaat oon sillon kotona ja följaa oppitiimaa taattorin kautta.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-03-18 14:50 - Nutiisit

Praatikaffila ja kielikaffila peruthaan toisthaiseks

Kaihnuun pipliuteekki ilmottaa ette suomen kielen ja meänkielen praatikaffila (maanantaisin) ja kielikaffila (jota piethään joka toinen tiistai Punasen ristin kans) peruthaan toisthaiseks.

Tunnisteet: Evenemankit, Kulttuuri ja vapa-aika, Riskiryhmät
2020-03-17 16:00 - Nutiisit

Vierailukielto voimassa sosiaalihallinon asunoissa

Ette voima estää koronaviirystauin covid-19 leviämistä, meilä oon toisthaiseks vierailukielto ylheisissä tiloissa meän asunoissa.

Tunnisteet: Riskiryhmät
2020-03-17 14:06 - Nutiisit

Jymnaasiymit ja muut korkeammat koulutukset siirtyvä etäopetuksheen (distansundervisning)

Hallitus anto tänhään suosituksen eli rekomentasuunin, ette jymnaasiymit, aikustenkoulutukset, korkeakoulut ja yniversiteetit pittää siirtyä etäopetuksheen alkaen 18 marssia. Kaihnuun kunta valmistellee just nyt etäopetusta jymnaasiymin ja aikustenkoulutuksen oppilhaile.

Tunnisteet: Koulutus, Huoltajat
2020-03-17 12:00 - Nutiisit

Esikoulu ottaa toisthaiseks poijes 15-tiimanpaikat

Koronaviiryksen sitvasuunin syystä koulutushallinto oon päättäny, ette lapsile, jokka kuuluva 15-tiiman sääntöihiin (ylheinen esikoulu, vanheempileeti ja työnhakijat), ei tarjota esikoulua keskiviikosta 18 marssia alkaen. Päätös jällaa toisthaiseks. Alkaen määritetystä päivästä ei peritä maksua joilta tämä koskee.

Tunnisteet: Huoltajat
2020-03-16 16:50 - Nutiisit

Avoin esikoulu Kalix Familjecentralissa panhaan kiini

Ette voima estää koronaviiryksen covid-19 leviämistä sairaalan tiloissa, laitama kiini Kalix Familjecentralin esikoulutoiminnan toisthaiseks. Muistutama kans, ette näissä ajoissa oon rohki tärkeä pysyä kotona, vaikka oon vain lieviä siukka symptoomia.

Tunnisteet: Huoltajat
2020-03-16 15:40 - Nutiisit

Nuorisotila (fritidsgården) Frizon panhaan kiini

Tartunnan leviämisriskin takia nuorisotila Frizon ottaa vasthuunsa ja pannee väliaikhaisesti kiini toiminnan.  Nuorisotila laitethaan kiini alkaen 18 marssia.

Tunnisteet: Kulttuuri ja vapa-aika, Huoltajat
2020-03-16 12:00 - Nutiisit

Tapahtumia eli evenemankia peruthaan Koronaviiryksen takia

Hallituksen kiellon eli förpyytin takia, 11. marssia, kaikki yli 500 ihmisen tilhaisuuet peruthaan. Kans vähempi ko 500 osallistujan tapahtumia voipi joutua peruhmaan, ko järjestäjiä eli aransööriä suositehlaan tekehmään riskinarviointija ennen kaikkia tapahtumia ja kokhoontumisia. Jos aiot olla myötä jossaki tapahtumassa eli kokhoontumisessa, sinun häätyy itte yrittää följata aktyellia staatysta, ko järjestäjä voipi perua lyhyelä varotusajala. Järjestäjä on vasthuussa riskien arvioinnista.

Kaihnuun kunnassa peruthaan esimerkiks seuraavat tapahtumat:

Lastenmessut ja Aarne Alligaattori, 20-21 marssia

Praatikaffila, maanantaisin, peruthaan toistaiseks

Kaffi- ja karaoketansit, 28 marssia

Teatteri Var God Dröj, 4 aprillia

Hela Huset Gungar, 10 aprillia

Tunnisteet: Evenemankit, Kulttuuri ja vapa-aika
2020-03-13 12:05 - Nutiisit

Sosiaalihallinto aavrootaa lievästi siukkoja kävijöitä (aijemmin)

Kaihnuun kunnan sosiaalihallinto eli sosiaaliförvaltninki aavrootaa vierailusta jos sulla oon flynsasymptoomi niin ko rykiminen, henkitysvaikheuksia, feeperi eli vattatauti. Tämä rekomentasuuni oon ekstra turvatoimenpie ko monet jokka assuu/oleskellee sosiaalihallinnon toiminnoissa kuuluva riskiryhmiin, jokka voipi kärsiä ekstra kovin tartunnasta.

Tunnisteet: Riskiryhmät
2020-02-27 16:14 - Nutiisit

Hallitus kieltää yli 50 ihmisen kokhoontumiset

Kansanterhveysviraston (Folkmyndigheten) suosituksen takia hallitus oon tänhään päättäny kieltää ylheiset kokhoontumiset joissa oon yli 50 ihmistä. Kielto alkaa sunnuntaista 29 marssia lähtien.

Tunnisteet: Evenemankit