Sök

Näin Kaihnuun kunta hantteeraa koronaviiryksen kehitystä

Päivitetty: 2022-11-23 15:36

Kaihnuun kunnassa oon työryhmä joka följaa koronaviiryksen (covid-19) leviämisen tilannetta. Net oon yhtheistyössä koskevien myntiheettien eli viranomhaisten, etupäässä Rekiuuni Norrbottenin (ennen Norrbottenin läänin maakäräjä) ja Läänihallituksen kans.

Kunnala oon lakisääteinen jeokraafinen aluevastuu. Tämä tarkottaa ette kunnan pittää sen omassa jeokraafisessa aluheessa vaikuttaa siihen ette eri aktöörit kunnassa tekevä yhteistyötä planeerinki- ja valmistautumistyössä yhteiskunnanhäiriön eli kriisin varalta. Läänin koskevat viranomhaiset ja kunnat tekevä yhteistyötä ette oon varustunheet maholisesti pahenevhaan tilantheesheen ja följaava viranomhaisten suosituksia eli rekomentasuunia.

Mene päivitykshiin

Usheimat koronarajotukset oon poistettu, mutta pandemii ei ole vielä ohi!

💉 Ota covid-19-rokotukset
🏠 Pysy kotona ja vältä likhiistä kontaktia, jos sulla oon covid-19:n symptoomit.
↔ Vältä ahthautta, jos et vielä ole ottanu rokotuksia.
Lue lissää Kansanterhveysviraston veppisivulta.

Muista olla lähekriittinen!

Ette voima välttää huhujen leviämistä, pyyämä ette vain jaat vasthuulisen myntiheetin, rekiuunin eli kunnan vahvistamat tiot.

Lissää tietoja löyvät seuraavilta sivuilta

Kansanterhveysvirastola (Folkhälsomyndigheten) oon kansalinen vastuu tartuntasuojaa koskevissa asioissa. Niitten veppisivula oon aina viimiset tiot viiryksestä ja tartunnan leviämisestä. Nämät tiot voit lukea meänkielelä Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä.

Myndigheten För Delaktighetilla oon saavutettavvaa informasuunia tartunnan jatkuvasta leviämisestä. Täälä oon informasuunia viitomakielelä ja helposti luettavala ruottila, kommynikasuunikaarttoja ja symboolia.

Region Norrbottenin Tartuntasuojaosastolla eli Smittskyddsenhetenillä oon vastuu Norrbottenin aluheen tartuntasuoja-asioista. Region Norrbottenilla oon hyvä varustus ette hanteerata maholisia taphauksia läänissä.

Telefooninumero 1177

Jos eppäilet ette sulla oon symptoomi (rykiminen, henkitysvaikheuksia ja feeperi) reisun jälkheen omrootissa jossa covid-19 leviää, pysy kotona ja SOITA 1177. Lissää informasuunia löyvät Region Norrbottenin sivulta Vårdguiden 1177 (kieli ruotti).

Telefooninumero 113 13

Sie, jolla ei ole symptoomia, mutta olet huolestunu voit aina silti soittaa numehroon 113 13 ja saa’a vasthauksia koskien covid-19 ja miten viranomhaiset hanteeraava sitvasuunia.

Muut tukilinjat ja telefooninumerot

Lasten oikheus yhtheiskunnassa. Lasten tukilinja.

Soita 116 111.

Sulle joka olet 65 elikkä vanheempi ja tarttet praatia jonku kansa.

Soita 020-22 22 23.

Omhaistenlinja oon kansalinen tukitelefooni ja sitä hoitaa omhaiset joila oon iso kokemus.

Soita 0200-239 500.

Jourhavande medmänniska oon iteelli föreninki joka pittää päivystystelefooni- ja chat-toimintaa kaikile ihmisile jokka halvaa puhua jonku kansa. Telefoonilinja oon auki öisin 21.00-06.00  

Soita 08-702 16 80.

Kansalinen tukitelefooni joka oon auki ympäri vuorokauen, kaikkina vuen päivinä, sulle vaimole joka olet althiina uhale ja väkivallale. Sinun soitto ei näy telefooniräkninkissä ja oon ilmanen. Jos et puhu ruottia saat telefoonitulkkausta – oota telefoonissa niin kauvon ette tulkki oon valmis.

Soita 020-50 50 50.

Kaihnuun seurakunta

Tartteks praatia jonku kansa, Kaihnuun seurakunta oon sielä sinua varten. Tervetuloa soittamhaan seurakunnan diakoonile eli papile. Jos et saa vasthausta, jätä meeteelanti ja net soittava takshiin.

Diakoonit

Britta Petersson Hofverberg, 0923-698 03

Kirsi Gustafsson, 0923-698 12

Minna Miettinen, 0923-794 30

Papit

Antti Miettinen 0923-698 09

Hanna Johnselius 0923-698 10

Mattias Johnselius 0923-698 07

Susanne Wikström 0923-698 14

Päivystävä pappi

Päivystävä pappi, kaikki päivät 17.00-08.00

Soita 112.

SOS-telefooni

SOS-telefooni oon tukitelefooni jota Ruottin kirkko hoitaa.

Soita 031-800 650.

Sosiaalipäivystys voipi antaa neuvoja ja tukea akuutissa sosiaalisissa prupleemissa jokka ei voi oottaa ette vakitunen sosiaalitoimi aukassee. Asiat jokka koskeva kärsiviä lapsia ja nuoria priuriteerathaan.  

Soita 010-444 05 00.

Akuutissa hätätilantheissa joissa oon hengenvaara, vaara omhaisuuele elikkä miljööle. Hätätilane oon ko äkkiä tarttet apua ampulansilta, pelastustjänstiltä, poliisilta, lento-, meri elikkä tunturipelastukselta, päivystyspapilta elikkä myrkkyinformasuunilta.

Soita 112.

Näin Kaihnuun kunta hantteeraa koronaviiryksen kehitystä

Päivitetty: 2022-11-23 15:36

Kaihnuun kunnassa oon työryhmä joka följaa koronaviiryksen (covid-19) leviämisen tilannetta. Net oon yhtheistyössä koskevien myntiheettien eli viranomhaisten, etupäässä Rekiuuni Norrbottenin (ennen Norrbottenin läänin maakäräjä) ja Läänihallituksen kans.

Kunnala oon lakisääteinen jeokraafinen aluevastuu. Tämä tarkottaa ette kunnan pittää sen omassa jeokraafisessa aluheessa vaikuttaa siihen ette eri aktöörit kunnassa tekevä yhteistyötä planeerinki- ja valmistautumistyössä yhteiskunnanhäiriön eli kriisin varalta. Läänin koskevat viranomhaiset ja kunnat tekevä yhteistyötä ette oon varustunheet maholisesti pahenevhaan tilantheesheen ja följaava viranomhaisten suosituksia eli rekomentasuunia.

Päivitykset

Suodatin:
2022-08-17 13:10 - Nutiisit

Ole valpphaana saihrausta kohti ennen koulun alkua

Covid-19:n leviäminen kasvaa joka puolela mailmaa. Ennen koulun alkamista Rekiuuni Norrbottenin tartuntasuojalääkäri suosittellee, ette vanheemat ja lapset oon vieläki varovaisia ja pysyvä kotona, jos oon siukkana.
Suurin osa, jokka sairastuva covid-19:haan, saava lieviä symptoomia, jokka pruukaava mennä ohi ittesthään. Sulla jolla oon lievät symptoomit, voit lukea ittehoijosta sivulta 1177.se

Tunnisteet: Kansalaiset, Huoltajat
2022-08-17 13:10 - Nutiisit

Covid-19-rokotuksen syysannos alkaa 1. syyskuuta

1. syyskuuta lähtien annethaan covid-19-rokotuksen syysannos. Vanhukset ja riskiryhmhään kuuluvat saava puukata aijan ensin. Muista ette rokotus suojaa sinua vakavasta saiuhrauesta!

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2022-02-07 08:00 - Nutiisit

Drop-in testaus Kaihnuussa suljethaan

Alkaen 31 janyaaria covid-19/PCR drop-in testaus panhaan kiini. Jos tarttet testata, niin tillaa ensi sijassa aijan ittetestauksheen.
Hoito- ja hoivapersunaali, net joila ei ole e-henkilötunnusta taikka muusta syystä ei voi mennä ittetestauksheen, voiva varata testausaijan Kaihnuun terhveyskeskuksen Hengitystieosaston kautta.
Varraa aika soittamalla 0923-76280, paina 9 – niin saat sitte soiton ja voit tilata aijan.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät, Huoltajat
2022-02-07 08:00 - Nutiisit

Rajotuksia kevenethään

Hallitus ilmotti tuorestaina 3 fepryaaria prässikonferensissa, ette koronarajotuksia purathaan alkaen 9 fepryaaria.
Lue mikkä rajotukset otethaan poijes 9 fepryaaria Kansanterhveysviraston veppisivulta (ruottiksi).
Suositukset, jokka jäällaava jatkossaki 9 fepryaarin jälkheen:

  • Pysy kotona ja vältä likhiistä kontaktia muitten kans, jos olet siukka ja symptoomit viittaava covid-19:haan.
  • Kansanterhveysvirasto suosittellee ei-rokotettuja aikusia pitähmään varotoimenpitheitä.
  • Palluu työpaikhoin, niilä jokka oon tehneet töitä kotoa, tullee suorittaa pikkuhiljaa. Työnantaja pättää miten sen hoijethaan.
  • Testausta ei ennää suositella ylheisölle. Testaus oon pääasiassa persunaalile, potihlaile ja hoivattavile terhveyenhoijossa ja vanhuustenhullossa.
Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Evenemankit, Fööretaakarit, Kulttuuri ja vapa-aika, Miljöö, Riskiryhmät, Trafiiki ja infrastryktyyri, Koulutus, Huoltajat
2022-01-12 14:00 - Nutiisit

Vältä mielelhääns vierailuja vanhuustentaloissa!

Just nyt vahvistettujen covid-19:n taphausten määrä nousee yhtheiskunnassa. Sen takia met halvama rajottaa vierailuja hoito- ja hoiva-asunthoin, ette niin pitkäle ko maholista voima välttää ette tartunta pääsee hoijettavile asukhaile.

Välttämällä käyntijä, sie autat meitä suojelehmaan hoijettavia ja autat meitä tekehmään turvalisempaa hoitotyötä.

Vältä siksi vierailuja hoijettavien tykönä erikoisasunoissa, LSS-asunoissa ja lyhyaikaisyksikössä tulevina viikkoina, siihen asti ette tartunnan leiväminen oon vähentyny taikka tullee uutta informasuunia.

Kysheessä ei ole säänönmukhaista vierailukieltoa, mutta met pyyämä omhaisilta ja tuttavilta ymmärrystä vierailujen välttämisestä.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät
2022-01-11 08:00 - Nutiisit

Rekoortimäärä koronatartuntoja Kaihnuussa ja Norrbottenissa

Viimi viikola meilä oli rekoortimäärä koronatartuntoja Kaihnuun kunnassa.
Rekiuuni Norrbotten raportteeraa jatkuvasti uusista covid -19 taphauksista Norrbottenissa. Kaihnuun kunnassa oli 138 uutta taphausta viikko 1, joka oon korkein numero pandemiin aikana. Viikko 52 oli 29 uutta taphausta Kaihnuun kunnassa. Keskiviikkona met lähätämä Extra Kalix- TV, kello 19.00, joka muun rinnala kertoo lishääntynheestä tartunnan leviämisestä.

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Evenemankit, Fööretaakarit, Miljöö, Riskiryhmät, Huoltajat
2022-01-10 14:00 - Nutiisit

Toettuja covid -19 taphauksia Näsbygårdenila

Kaihnuun kunnassa oon tänhään toettu kolme covid -19 taphausta Näsbygårdenila, joka oon vanhuusten erikoisasunto. Tällä hetkelä vaikuttaa ette tartunta oon isuleerattu yhele osastole. Tartunnanjäljistys ja screening oon menossa. Käyttäjät jaksava tänhään hyvin ja omhaisile oon informeerattu asiasta. 

Tunnisteet: Kansalaiset, Omhaiset ja kärsivät, Riskiryhmät