CM-teamet i Kalix bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri och primärvård, och riktar sig till personer med samsjuklighet i missbruk och allvarlig psykisk störning - så kallad dubbeldiagnos.

Den samlade erfarenheten av arbetet med psykiskt störda missbrukare med komplexa vårdbehov har visat att samtidiga insatser krävs för både missbruket och den psykiska ohälsan om den enskilde ska kunna förändra och förbättra sin livssituation. I Kalix arbetar därför socialtjänst och vuxenpsykiatri sida vid sida i en verksamhet avsedd just för att ge stöd och hjälp åt en av de mest utsatta grupperna i samhället.

CM är en förkortning av case management och personerna som arbetar i teamet tituleras just som case managers. En case manager har till uppgift att ta ett samlat ansvar för ett begränsat antal individer med tung och komplex problematik, och se till att dessa får det stöd, den behandling, de insatser som krävs, i stort och i smått, för att få en mer fungerande livssituation. Case managerns primära uppgift är att samordna tillgängliga resurser till en fungerande helhet för den enskilde. Åtgärderna ska vara utvalda, kombinerade och skräddarsydda för den enskilde individen. 

I Kalix består CM-teamet av Ulla Lindbäck, Kalix kommun, Susann Lindberg, Landstinget, Ann-Charlott Johansson, Kalix kommun och Karin Sundkvist, Landstinget. Verksamheten håller till på Centralgatan 13. 

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer? Kontakta oss: