Centrumskolan

Foto: Julia Brännmark.
Foto: Julia Brännmark.

Centrumskolan ligger i centrala Kalix med närhet till skog, idrottsplats, bibliotek samt badhus. Skolan har idag 218 elever.

På skolgården finns gräs- och grusplan för fotboll och utelek på sommaren samt isbana under vintern. Inom närområdet finns även skidspår för längdåkning och konstgräsplan. Skolgården har asfalterade ytor och gräsytor för lek och spel. Ett nytt lekområde är under uppförande på skolgården, med nya gungor, klätterställningar, sandlådor med mer.

Utbildningen vid Centrumskolan omfattar förskoleklass, årskurserna 1-6, grundsärskola, träningsskola samt fritidshemsverksamhet. Eleverna i grundskolan är organiserade i årskursvisa klasser. Personalen arbetar i arbetslag med indelningen F-1, 2-3, 4-6, fritidshem och särskola. Fritidshemsverksamheten är organiserad i tre mindre grupper med viss samverkan. Lärarna på mellanstadiet arbetar som ämneslärare, vilket är under uppbyggnad på lågstadiet. Årskurs 1 och 2 har under skoldagen samverkan med fritidshemmet.

Skolans profil är Hållbar utveckling och Entreprenöriellt förhållningssätt. Skolan satsar även särskilt på ämnet svenska. Vi tror att läsglädje och en god läsförståelse är grunden för att lyckas i alla ämnen.

        
  • Skapad: 2013-09-12
  • Senast ändrad: 2013-09-12
  • Sidansvarig: Webmaster