Sök

Verktyg för kommunanställda

En portal där vi samlar olika verktyg som kan vara till nytta för dig som kommunanställd. Just nu kommer du åt Time Care Pool, Time Care Plan, självservice i Visma Window samt intranätet KomIn via portalen.

På sikt kan fler verktyg komma att läggas till i portalen.

↳Gå vidare till portalen

Har du som är anställd vid Kalix kommun problem med inloggningen kontaktar du servicedesk@kalix.se

Varför en portal?

Portallösningen gör det möjligt för dig som kommunanställd att smidigt ansluta till verktyg som ligger bakom Kalix kommuns brandvägg. IT-enheten lägger till nya användare allt eftersom, och tar bort de som inte längre är anställda vid Kalix kommun.
Denna  lösning innebär exempelvis att det blir betydligt lättare att ansluta till självservice via Visma Window. Vad gäller Time Care Pool och Time Care Plan innebär portalen ökad säkerhet, vilket är särskilt viktigt då det handlar om dina personuppgifter.

Forticlient behövs inte

Användare behöver inte ha Forticlient installerat för anslutning till portalen, eftersom den i sig är en SSL-VPN-lösning som bygger på Forticlient. Via portalen kan du också ladda ned och köra Forticlient. Tanken med detta är att alla som behöver logga in på nätverket utifrån, smidigt ska komma åt rätt version av programmet. Du som bara är intresserad av att köra något av verktygen i portalen behöver alltså INTE klicka på Forticlientknapparna.