Sök

Möjlighet till och villkor för sommarbonus

Vill du göra skillnad? Ansök i så fall om Sveriges viktigaste sommarjobb! Du som vikarierar minst 8 veckor inom vård- och omsorg under juni, juli och augusti kan i år få möjlighet till en sommarbonus på 10 000 kronor.

Kalix kommun har i likhet med länets övriga kommuner brist på personal till verksamheter inom vård- och omsorg denna sommar. För att lättare klara sommarens personalförsörjning erbjuder Socialförvaltningen, Kalix kommun nu dig som är vikarie möjligheten till en sommarbonus på 10 000 kronor.

Bonusen riktar sig till dig som är timanställd vikarie eller har en månadsanställning som omfattar högst sex månader.

Arbetsgivaren avgör om du är bonusberättigad – vid frågor kontakta närmsta chef.
Utbetalning av bonus sker i samband med septemberlönen.

  • För att vara bonusberättigad ska semestervikarie arbeta minst 8 veckor under perioden 6/6-26/8 (vecka 23-34) samt ha en sysselsättningsgrad om minst 75 procent.
  • Vikarie ansöker själv om denna bonus efter att 8 veckors arbete är avslutat. Chef beslutar om bonus till vikarie är berättigad.

Bonus utgår ej

• Bonus utgår ej om semestervikarie varit frånvarande vid fler än 2 tillfällen med totalt 4 arbetsdagar under perioden 6/6–26/8.