Den slutliga röstsammanräkningen av de röster som avgivits vid de allmänna valen den 9 september 2018 påbörjas av Länsstyrelsen i Norrbottens län den 10 september 2018 kl. 08.00.

Sammanräkningen sker i lokal på Nygatan 10 B i Luleå. Valen räknas i följande ordning: riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige.

LÄNSSTYRELSEN