Valnämndens protokoll är justerat och anslås 20-06-23--20-07-15. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.