Valnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-09-30--2021-10-22. Protokollet förvaras hos Stab kansli.