Valnämndens protokoll är justerat och anslås 19-03-15--19-04-06. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.