Valnämndens protokoll är justerat och anslås 18-10-11--18-11-02. Protokollet förvaras hos kommunkansliet.