Sammanräkning äger rum vid offentlig förrättning onsdagen den 29 maj, kl 08.00 i förvaltningsbyggnadens sessionssal i Kalix efter valdagen den 26 maj 2019.