Den slutliga röstsammanräkningen av de röster som avgivits vid val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 påbörjas av Länsstyrelsen i Norrbottens län den 27 maj 2019 kl. 08.00. Sammanräkningen sker i länsstyrelsens lokaler på Stationsgatan 5, 971 86 Luleå.