Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2021-02-08 -- 2021-03-01. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.