Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, utbildningsnämndens arbetsutskott 3 februari 2021

Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2021-02-08 -- 2021-03-01. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2021-02-18 09:18