Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-22.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2021-11-22 - 2021-12-14. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, utbildningsnämndens arbetsutskott 3 februari 2021

2021-02-18 - Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2021-02-08 -- 2021-03-01. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.

Läs mer

Tillkännagivande av justerat protokoll, utbildningsnämnden 2020-12-11.

2020-12-22 - Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2020-12-16 - 2021-01-08. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen..

Läs mer