Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-05-07-2019-05-29. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.