Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2020-09-30 -- 2020-10-22. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.