Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, Utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-09-06

Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2023-09-08 - 2023-09-30. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.