Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, utbildningsnämnden 2023-05-12

Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2023-05-16 - 2023-06-07. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.