Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, utbildningsnämnden 2021-12-17

Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-12-23 -- 2022-01-14. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-01-03 12:50