Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-09-08 - 2021-09-30. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.