Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-05-26 - 2021-06-18. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.