Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2020-12-16 - 2021-01-08. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen..