Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, utbildningsnämnden 2020-12-11.

Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2020-12-16 - 2021-01-08. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen..

Senast uppdaterad: 2020-12-22 09:52