Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2020-10-15 - 2020-11-06. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.