Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2020-09-08 - 2020-09-30. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.