Utbildningsnämndens protokoll § 61 är direktjusterat och anslås 2020-05-18 - 2020-06-09. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.