Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2020-03-25 - 2020-04-16. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.