Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2019-09-09 -- 2019-10-01. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.