Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2019-06-28 - 2019-07-20. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.