Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2019-05-23 - 2019-06-14. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.