Utbildningsnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-03-25 -- 2021-04-16. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.