Utbildningsnämndens protokoll § 9 är direktjusterat och anslås 2020-02-07 -- 2020-03-02. Protokollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.