Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2020-03-23--2020-04-14. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.