Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 19-02-04--19-02-26. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.