Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 21-01-04--21-01-26. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.