Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämndens arbetsutskott 2023-05-25

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2023-05-25--2023-06-16. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.