Skip to content
Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämndens arbetsutskott 2023-03-15 §§ 49-50, 54-55

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2023-03-15--2023-04-06. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2023-03-16 08:07