Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämndens arbetsutskott 2023-01-11

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2023-01-12--2023-02-03. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2023-01-13 08:26

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämndens arbetsutskott 2023-02-01

2023-02-01 - Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2023-02-01--2023-02-23. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Läs mer

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämnden 2023-01-11

2023-01-17 - Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2023-01-17-2023-02-08. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Läs mer