Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämndens arbetsutskott 2022-06-16

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2022-06-17-2022-07-09. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-06-17 12:44

Relaterade nyheter

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämndens arbetsutskott 2022-07-04

2022-07-04 - Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2022-07-04--2022-07-26. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Läs mer

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämnden 2022-06-16

2022-06-27 - Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2022-06-27--2022-07-19. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Läs mer

Tillkännagivande av justerat protokoll, socialnämndens arbetsutskott 2022-06-07

2022-06-17 - Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2022-06-17-2022-07-09. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.

Läs mer