Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 21-04-23--21-05-15. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.