Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 21-03-26--21-04-17. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.