Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 20-09-15--20-10-07. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.