Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 20-06-22--20-07-14. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.