Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 20-02-04--20-02-26. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.