Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-11-29--2019-12-21. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.