Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 19-11-22--19-12-14. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.