Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-11-20--2019-12-12. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.