Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-09-02--2019-09-24. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.