Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-07-30 - 2019-08-21. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.