Socialnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 19-07-04--19-07-26. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.